Matthew 5:28
New International Version
But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.

New Living Translation
But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart.

English Standard Version
But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.

Berean Study Bible
But I tell you that anyone who looks at a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.

New American Standard Bible
but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.

King James Bible
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

Holman Christian Standard Bible
But I tell you, everyone who looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.

International Standard Version
But I say to you, anyone who stares at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.

NET Bible
But I say to you that whoever looks at a woman to desire her has already committed adultery with her in his heart.

Aramaic Bible in Plain English
But I am saying to you, everyone who looks at a woman so as to lust for her, immediately commits adultery with her in his heart.

GOD'S WORD® Translation
But I can guarantee that whoever looks with lust at a woman has already committed adultery in his heart.

Jubilee Bible 2000
but I say unto you, That whosoever looks on a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.

King James 2000 Bible
But I say unto you, That whosoever looks on a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.

American King James Version
But I say to you, That whoever looks on a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.

American Standard Version
but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

Douay-Rheims Bible
But I say to you, that whosoever shall look on a woman to lust after her, hath already committed adultery with her in his heart.

Darby Bible Translation
But *I* say unto you, that every one who looks upon a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart.

English Revised Version
but I say unto you, that every one that looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

Webster's Bible Translation
But I say to you, That whoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart.

Weymouth New Testament
But I tell you that whoever looks at a woman and cherishes lustful thoughts has already in his heart become guilty with regard to her.

World English Bible
but I tell you that everyone who gazes at a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.

Young's Literal Translation
but I -- I say to you, that every one who is looking on a woman to desire her, did already commit adultery with her in his heart.

Mattheus 5:28 Afrikaans PWL
maar Ek sê vir julle dat ’n man wat na ’n vrou kyk met die doel om haar te begeer, daardie oomblik, egbreuk pleeg met haar in sy gedagtes, wil en emosie.

Mateu 5:28 Albanian
Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet.

ﻣﺘﻰ 5:28 Arabic: Smith & Van Dyke
واما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5:28 Armenian (Western): NT
Բայց ես կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ կը նայի կնոջ մը՝ անոր ցանկալու համար, արդէ՛ն անիկա իր սիրտին մէջ շնութիւն ըրած է անոր հետ”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  5:28 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina nic erraiten drauçuet, Norc-ere beguiesten baitu emazteric, hura guthicia deçançat, hambatez adulteratu duqueela harequin bere bihotzean.

Dyr Mathäus 5:28 Bavarian
I aber sag enk: Wer ayn Weiberleut aau grad bremsig anschaugt, haat haimlich schoon mit irer d Ee brochen.

Матей 5:28 Bulgarian
Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但是我告訴你們:所有懷著欲念看女人的,就已經在心裡和她通姦了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但是我告诉你们:所有怀着欲念看女人的,就已经在心里和她通奸了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
只是我告訴你們,凡看見婦女就動淫念的,這人心裡已經與她犯姦淫了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
只是我告诉你们,凡看见妇女就动淫念的,这人心里已经与她犯奸淫了。

馬 太 福 音 5:28 Chinese Bible: Union (Traditional)
只 是 我 告 訴 你 們 , 凡 看 見 婦 女 就 動 淫 念 的 , 這 人 心 裡 已 經 與 他 犯 姦 淫 了 。

馬 太 福 音 5:28 Chinese Bible: Union (Simplified)
只 是 我 告 诉 你 们 , 凡 看 见 妇 女 就 动 淫 念 的 , 这 人 心 里 已 经 与 他 犯 奸 淫 了 。

Evanðelje po Mateju 5:28 Croatian Bible
A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.

Matouš 5:28 Czech BKR
Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož by pohleděl na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.

Matthæus 5:28 Danish
Men jeg siger eder, at hver den, som ser paa en Kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.

Mattheüs 5:28 Dutch Staten Vertaling
Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι [αυτην] ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτης ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν, οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτης ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτην ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι {VAR1: [αυτην] } {VAR2: αυτην } ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
egō de legō hymin hoti pas ho blepōn gynaika pros to epithymēsai autēn ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou.

ego de lego hymin hoti pas ho blepon gynaika pros to epithymesai auten ede emoicheusen auten en te kardia autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Egō de legō hymin hoti pas ho blepōn gynaika pros to epithymēsai autēn ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou.

Ego de lego hymin hoti pas ho blepon gynaika pros to epithymesai auten ede emoicheusen auten en te kardia autou.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:28 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

egO de legO umin oti pas o blepOn gunaika pros to epithumEsai EdE emoicheusen autEn en tE kardia autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:28 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai autēn ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

egO de legO umin oti pas o blepOn gunaika pros to epithumEsai autEn EdE emoicheusen autEn en tE kardia autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:28 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai autēs ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

egO de legO umin oti pas o blepOn gunaika pros to epithumEsai autEs EdE emoicheusen autEn en tE kardia autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:28 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai autēs ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

egO de legO umin oti pas o blepOn gunaika pros to epithumEsai autEs EdE emoicheusen autEn en tE kardia autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:28 Westcott/Hort - Transliterated
egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai [autēn] ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

egO de legO umin oti pas o blepOn gunaika pros to epithumEsai [autEn] EdE emoicheusen autEn en tE kardia autou

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:28 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
egō de legō umin oti pas o blepōn gunaika pros to epithumēsai {WH: [autēn] } {UBS4: autēn } ēdē emoicheusen autēn en tē kardia autou

egO de legO umin oti pas o blepOn gunaika pros to epithumEsai {WH: [autEn]} {UBS4: autEn} EdE emoicheusen autEn en tE kardia autou

Máté 5:28 Hungarian: Karoli
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az õ szívében.

La evangelio laŭ Mateo 5:28 Esperanto
sed mi diras al vi, ke cxiu, kiu rigardas virinon, por deziri sxin, jam adultis je sxi en sia koro.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:28 Finnish: Bible (1776)
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo vaimon päälle himoitaksensa häntä, hän teki jo huorin hänen kanssansa sydämessänsä.

Matthieu 5:28 French: Darby
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a dejà commis adultere avec elle dans son coeur.

Matthieu 5:28 French: Louis Segond (1910)
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur.

Matthieu 5:28 French: Martin (1744)
Mais moi je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle.

Matthaeus 5:28 German: Modernized
Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.

Matthaeus 5:28 German: Luther (1912)
Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.

Matthaeus 5:28 German: Textbibel (1899)
Ich aber sage euch: jeder der nach einem Weibe sieht in Lüsternheit, hat schon die Ehe mit ihr gebrochen in seinem Herzen.

Matteo 5:28 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.

Matteo 5:28 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma io vi dico che chiunque riguarda una donna, per appetirla, già ha commesso adulterio con lei nel suo cuore.

MATIUS 5:28 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi Aku ini berkata kepadamu, bahwa tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya, sudahlah ia berzinah dengan dia di dalam hatinya.

Matthew 5:28 Kabyle: NT
Lameɛna, nekkini a wen-d-iniɣ : win ara imuqlen tameṭṭut, imenna deg ul-is ad iznu yid-es, atan am akken izna yid-es.

마태복음 5:28 Korean
나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라

Matthaeus 5:28 Latin: Vulgata Clementina
Ego autem dico vobis : quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mœchatus est eam in corde suo.

Sv. Matejs 5:28 Latvian New Testament
Bet es jums saku, ka ikviens, kas uzskata sievieti, iekārodams viņu, jau savā sirdī pārkāpis laulību ar to.

Evangelija pagal Matà 5:28 Lithuanian
O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje.

Matthew 5:28 Maori
Na ko taku kupu tenei ki a koutou, Ki te titiro tetahi ki te wahine, he hiahia ki a ia, kua puremu ke ia ki a ia i roto i tona ngakau.

Matteus 5:28 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte.

Mateo 5:28 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón.

Mateo 5:28 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón.

Mateo 5:28 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.

Mateo 5:28 Spanish: Reina Valera 1909
Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.

Mateo 5:28 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas yo os digo, que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.

Mateus 5:28 Bíblia King James Atualizada Português
Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela.

Mateus 5:28 Portugese Bible
Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.   

Matei 5:28 Romanian: Cornilescu
Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s'o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

От Матфея 5:28 Russian: Synodal Translation (1876)
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

От Матфея 5:28 Russian koi8r
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Matthew 5:28 Shuar New Testament
Tura Wisha Tßjarme: Shuar nuwan tsanirmataj tu iiska nuikia ni Enentßin tsanirmayi.'

Matteus 5:28 Swedish (1917)
Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

Matayo 5:28 Swahili NT
Lakini mimi nawaambieni, atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani, amekwisha zini naye moyoni mwake.

Mateo 5:28 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.

Ǝlinjil wa n Matta 5:28 Tawallamat Tamajaq NT
Nak za ǝnneɣ-awan awedan kul wa igan daɣ tǝntut asawad daɣ isidaran ǝnǝmǝnsa-net, wǝdi igâ dǝr-ǝs ǝzzǝna daɣ ǝwǝl-net.

มัทธิว 5:28 Thai: from KJV
ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว

Matta 5:28 Turkish
Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur.

Матей 5:28 Ukrainian: NT
Я ж вам глаголю: Хто спогляне на жінку жадібним оком, той уже вчинив перелюб із нею в серці своїм.

Matthew 5:28 Uma New Testament
Aga Aku' mpo'uli': hema to mponaa tobine pai' ria nono-na mpokahina-i, mobualo' -imi hi rala nono-na.

Ma-thi-ô 5:28 Vietnamese (1934)
Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.

Matthew 5:27
Top of Page
Top of Page