Матей 6
Bulgarian
1Внимавайте да не вършите [делата на] правдата си пред човеците, за да ви виждат; инак нямате награда при Отца си, Който е на небесата.

2И тъй, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалявани от човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 3А когато ти правиш милостиня, нека левицата ти не узнае какво прави десницата ти; 4за да става твоята милостиня в тайно; и твоят Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [[на яве]].

5И когато се молите, не бивайте като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците; истина ви казвам: Те са получили вече своята награда. 6А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [[на яве]].

7А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене. 8И тъй, не бъдете като тях; защото Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да Му искате.

9А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!

10да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;

11Дай ни днес ежедневния хляб;

12и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници;

13и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [[защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин]]. 14Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. 15Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите съгрешения.

16А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите; защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам: Те са получили [вече] своята награда. 17А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, 18за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [[на яве]].

19Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. 20Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; 21защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

22Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено; 23но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!

24Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.

25Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? 26Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: [и пак] небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? 27И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? 28И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; 29но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. 30Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не [ще ли] много повече [да облича] вас маловерци? 31И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? 32(Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. 33Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

34Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 5
Top of Page
Top of Page