Матей 7
Bulgarian
1Не съдете, за да не бъдете съдени. 2Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. 3И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око? 4Или как ще речеш на брата си. Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око? 5Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око.

6Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.

7Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 8защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори. 9Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? 10или, ако поиска риба, да му даде змия? 11И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!

12И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е [същината на] закона и пророците.

13Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. 14Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

15Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. 16От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? 17Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. 18Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. 19Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. 20И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

21Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. 22В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? 23Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

24И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; 25и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. 26И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; 27и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.

28И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му; 29защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 6
Top of Page
Top of Page