Matthew 7:12
New International Version
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.

New Living Translation
"Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets.

English Standard Version
“So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.

Berean Study Bible
In everything, then, do to others as you would have them do to you. For this is the essence of the Law and the Prophets.

New American Standard Bible
"In everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you, for this is the Law and the Prophets.

King James Bible
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, whatever you want others to do for you, do also the same for them--this is the Law and the Prophets.

International Standard Version
Therefore, whatever you want people to do for you, do the same for them, because this summarizes the Law and the Prophets."

NET Bible
In everything, treat others as you would want them to treat you, for this fulfills the law and the prophets.

Aramaic Bible in Plain English
Everything whatsoever you desire that people should do for you, do likewise for them, for this is the Law and The Prophets.

GOD'S WORD® Translation
"Always do for other people everything you want them to do for you. That is [the meaning of] Moses' Teachings and the Prophets.

Jubilee Bible 2000
Therefore, all things whatsoever ye desire that men should do unto you, so also shall ye do unto them, for this is the law and the prophets.

King James 2000 Bible
Therefore all things whatsoever you would that men should do to you, do you even so to them: for this is the law and the prophets.

American King James Version
Therefore all things whatever you would that men should do to you, do you even so to them: for this is the law and the prophets.

American Standard Version
All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.

Douay-Rheims Bible
All things therefore whatsoever you would that men should do to you, do you also to them. For this is the law and the prophets.

Darby Bible Translation
Therefore all things whatever ye desire that men should do to you, thus do *ye* also do to them; for this is the law and the prophets.

English Revised Version
All things therefore whatsoever ye would that men should do unto you, even so do ye also unto them: for this is the law and the prophets.

Webster's Bible Translation
Therefore all things whatever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

Weymouth New Testament
Everything, therefore, be it what it may, that you would have men do to you, do you also the same to them; for in this the Law and the Prophets are summed up.

World English Bible
Therefore whatever you desire for men to do to you, you shall also do to them; for this is the law and the prophets.

Young's Literal Translation
'All things, therefore, whatever ye may will that men may be doing to you, so also do to them, for this is the law and the prophets.

Mattheus 7:12 Afrikaans PWL
Alles wat jy wil hê ander mense vir jou moet doen, doen net so vir hulle, want dit is die Wet en die Profete.

Mateu 7:12 Albanian
Gjithçka, pra, që ju dëshironi t'ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.

ﻣﺘﻰ 7:12 Arabic: Smith & Van Dyke
فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. لان هذا هو الناموس والانبياء

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 7:12 Armenian (Western): NT
Ուրեմն ամէն ինչ որ կ՚ուզէք՝ որ մարդիկ ընեն ձեզի, դո՛ւք ալ այնպէս ըրէք անոնց, որովհետեւ ասիկա՛ է Օրէնքն ու Մարգարէները»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  7:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada guiçonéc çuey eguin dietzaçuen nahi dituçuen gauça guciac, eguin ietzeçue çuec-ere hæy halaber: ecen haur da Leguea eta Prophetác.

Dyr Mathäus 7:12 Bavarian
Allss, wasß von de Andern erwarttß, dös tuetß aau ien! Auf dös laaufft s gantze Gsötz und d Weissagn aushin.

Матей 7:12 Bulgarian
И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е [същината на] закона и пророците.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因此在任何事上,你們希望別人怎樣對待你們,你們也應當怎樣對待別人。要知道,這就是律法和先知的教導。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因此在任何事上,你们希望别人怎样对待你们,你们也应当怎样对待别人。要知道,这就是律法和先知的教导。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,無論何事,你們願意人怎樣待你們,你們也要怎樣待人,因為這就是律法和先知的道理。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人,因为这就是律法和先知的道理。

馬 太 福 音 7:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 無 論 何 事 , 你 們 願 意 人 怎 樣 待 你 們 , 你 們 也 要 怎 樣 待 人 , 因 為 這 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。

馬 太 福 音 7:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 无 论 何 事 , 你 们 愿 意 人 怎 样 待 你 们 , 你 们 也 要 怎 样 待 人 , 因 为 这 就 是 律 法 和 先 知 的 道 理 。

Evanðelje po Mateju 7:12 Croatian Bible
Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.

Matouš 7:12 Czech BKR
A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim; toť zajisté jest Zákon i Proroci.

Matthæus 7:12 Danish
Altsaa, alt hvad I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder, det skulle ogsaa I gøre imod dem; thi dette er Loven og Profeterne.

Mattheüs 7:12 Dutch Staten Vertaling
Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

Nestle Greek New Testament 1904
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

Westcott and Hort 1881
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

Greek Orthodox Church 1904
Πάντα οὖν ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

Tischendorf 8th Edition
πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παντα ουν οσα εαν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παντα ουν οσα εαν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Stephanus Textus Receptus 1550
παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι, ουτω και υμεις ποιειτε αυτοις· ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παντα ουν οσα αν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παντα ουν οσα εαν θελητε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι προφηται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Panta oun hosa ean thelēte hina poiōsin hymin hoi anthrōpoi, houtōs kai hymeis poieite autois; houtos gar estin ho nomos kai hoi prophētai.

Panta oun hosa ean thelete hina poiosin hymin hoi anthropoi, houtos kai hymeis poieite autois; houtos gar estin ho nomos kai hoi prophetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Panta oun hosa ean thelēte hina poiōsin hymin hoi anthrōpoi, houtōs kai hymeis poieite autois; houtos gar estin ho nomos kai hoi prophētai.

Panta oun hosa ean thelete hina poiosin hymin hoi anthropoi, houtos kai hymeis poieite autois; houtos gar estin ho nomos kai hoi prophetai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
panta oun osa ean thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

panta oun osa ean thelEte ina poiOsin umin oi anthrOpoi outOs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophEtai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
panta oun osa an thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

panta oun osa an thelEte ina poiOsin umin oi anthrOpoi outOs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophEtai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
panta oun osa an thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

panta oun osa an thelEte ina poiOsin umin oi anthrOpoi outOs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophEtai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
panta oun osa an thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

panta oun osa an thelEte ina poiOsin umin oi anthrOpoi outOs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophEtai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12 Westcott/Hort - Transliterated
panta oun osa ean thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

panta oun osa ean thelEte ina poiOsin umin oi anthrOpoi outOs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophEtai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
panta oun osa ean thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

panta oun osa ean thelEte ina poiOsin umin oi anthrOpoi outOs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophEtai

Máté 7:12 Hungarian: Karoli
A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

La evangelio laŭ Mateo 7:12 Esperanto
CXion ajn do, kion vi deziras, ke la homoj faru al vi, vi ankaux faru al ili; cxar cxi tio estas la legxo kaj la profetoj.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:12 Finnish: Bible (1776)
Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkäät; sillä tämä on laki ja prophetat.

Matthieu 7:12 French: Darby
Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les-leur, vous aussi, de meme; car c'est là la loi et les prophetes.

Matthieu 7:12 French: Louis Segond (1910)
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.

Matthieu 7:12 French: Martin (1744)
Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la Loi et les Prophètes.

Matthaeus 7:12 German: Modernized
Alles nun, was ihr wollet, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen; das ist das Gesetz und die Propheten.

Matthaeus 7:12 German: Luther (1912)
Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten.

Matthaeus 7:12 German: Textbibel (1899)
Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute thun, so thut auch ihr ihnen; denn dies ist das Gesetz und die Propheten.

Matteo 7:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge ed i profeti.

Matteo 7:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Tutte le cose adunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele altresì voi a loro; perciocchè questa è la legge ed i profeti.

MATIUS 7:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu barang apa pun yang kamu suka orang akan berbuat padamu, sedemikian juga hendaklah kamu berbuat kepadanya; karena inilah hukum Taurat dan kitab nabi-nabi."

Matthew 7:12 Kabyle: NT
Ihi, xedmet i wiyaḍ ayen i tebɣam a wen-t-xedmen i kunwi, axaṭer akka i ɣ-d-tweṣṣa ccariɛa n Musa akk-d lenbiya.

마태복음 7:12 Korean
그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자니라

Matthaeus 7:12 Latin: Vulgata Clementina
Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Hæc est enim lex, et prophetæ.

Sv. Matejs 7:12 Latvian New Testament
Tātad visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki jums darītu, dariet jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši!

Evangelija pagal Matà 7:12 Lithuanian
Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai”.

Matthew 7:12 Maori
Na ko nga mea katoa, e pai ai koutou kia meatia e nga tangata ki a koutou, meatia hoki e koutou ki a ratou: ko tenei hoki ta te ture me ta nga poropiti.

Matteus 7:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor, alt det I vil at menneskene skal gjøre imot eder, det skal også I gjøre imot dem; for dette er loven og profetene.

Mateo 7:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.

Mateo 7:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas.

Mateo 7:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Así que, todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos; porque esto es la ley y los profetas.

Mateo 7:12 Spanish: Reina Valera 1909
Así que, todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas.

Mateo 7:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así que, todas las cosas que quisiereis que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esta es la ley y los profetas.

Mateus 7:12 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a Lei e os Profetas. Os dois únicos caminhos

Mateus 7:12 Portugese Bible
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles; porque esta é a lei e os profetas.   

Matei 7:12 Romanian: Cornilescu
Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

От Матфея 7:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

От Матфея 7:12 Russian koi8r
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

Matthew 7:12 Shuar New Testament
`J·naka Muisaissha Y·snan etserniusha akupenawai: "Chφkich ßmin T·rutatφ tusa wakerakmeka amesha N·nismek T·ratß." Tu akupenawai.'

Matteus 7:12 Swedish (1917)
Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.

Matayo 7:12 Swahili NT
Watendeeni wengine yale mnayotaka wao wawatendee ninyi. Hii ndiyo maana ya Sheria ya Mose na mafundisho ya manabii.

Mateo 7:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka't ito ang sa kautusan at ang mga propeta.

Ǝlinjil wa n Matta 7:12 Tawallamat Tamajaq NT
Taggiwat y aytedan arat kul was tǝram a dawan-t-agin. Ǝnta da da arat wa ihan ǝššǝriɣa wa n Ǝttawret, d Ǝlkǝttaban n Ǝnnǝbitan.

มัทธิว 7:12 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น สิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่าน จงกระทำอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกัน เพราะว่าพระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ์สอนดังนั้น

Matta 7:12 Turkish
‹‹İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü Kutsal Yasanın ve peygamberlerin söylediği budur.››

Матей 7:12 Ukrainian: NT
Оце ж, усе, що бажаєте, щоб робили вам люде, так і ви робить їм; се бо єсть закон і пророки.

Matthew 7:12 Uma New Testament
"Hawe'ea po'ingku to tapokono rababehi doo hi kita', toe wo'o to kana tababehi hi doo. Toe-mile tudui' Atura Pue' pai' tudui' nabi-nabi-e.

Ma-thi-ô 7:12 Vietnamese (1934)
Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

Matthew 7:11
Top of Page
Top of Page