Matthew 7:13
New International Version
"Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it.

New Living Translation
"You can enter God's Kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way.

English Standard Version
“Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many.

Berean Study Bible
Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many enter through it.

New American Standard Bible
"Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it.

King James Bible
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

Holman Christian Standard Bible
"Enter through the narrow gate. For the gate is wide and the road is broad that leads to destruction, and there are many who go through it.

International Standard Version
"Go in through the narrow gate, because the gate is wide and the road is spacious that leads to destruction, and many people are entering by it.

NET Bible
"Enter through the narrow gate, because the gate is wide and the way is spacious that leads to destruction, and there are many who enter through it.

Aramaic Bible in Plain English
Enter the narrow gate, for the gate is wide and the road is spacious which leads to destruction, and many are those who are going in it.

GOD'S WORD® Translation
"Enter through the narrow gate because the gate and road that lead to destruction are wide. Many enter through the wide gate.

Jubilee Bible 2000
Enter ye in at the narrow gate, for the way that leads to destruction is wide and spacious, and those who follow it are many;

King James 2000 Bible
Enter in at the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leads to destruction, and many there be who go in there:

American King James Version
Enter you in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leads to destruction, and many there be which go in thereat:

American Standard Version
Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many are they that enter in thereby.

Douay-Rheims Bible
Enter ye in at the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there are who go in thereat.

Darby Bible Translation
Enter in through the narrow gate, for wide the gate and broad the way that leads to destruction, and many are they who enter in through it.

English Revised Version
Enter ye in by the narrow gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many be they that enter in thereby.

Webster's Bible Translation
Enter ye in at the strait gate; for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there are who go in by it.

Weymouth New Testament
"Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad the road which leads to ruin, and many there are who enter by it;

World English Bible
"Enter in by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many are those who enter in by it.

Young's Literal Translation
Go ye in through the strait gate, because wide is the gate, and broad the way that is leading to the destruction, and many are those going in through it;

Mattheus 7:13 Afrikaans PWL
Gaan in deur die nou hek, want die hek wat na vernietiging lei is breed en die pad wyd en baie gaan in,

Mateu 7:13 Albanian
Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera dhe e hapur është udha që të çon në shkatërrim, dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të.

ﻣﺘﻰ 7:13 Arabic: Smith & Van Dyke
ادخلوا من الباب الضيق. لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك. وكثيرون هم الذين يدخلون منه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 7:13 Armenian (Western): NT
«Նե՛ղ դռնէն ներս մտէք. որովհետեւ լայն է այն դուռը, եւ ընդարձակ՝ այն ճամբան, որ դէպի կորուստ կը տանի, ու շատ են անոնք՝ որ կը մտնեն անկէ.

Euangelioa S. Mattheuen araura.  7:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Sar çaitezte bortha herssitic: ecen bortha largoa eta bide çabala da perditionetara irioiten duena, eta anhitz dirade hartaric sartzen diradenac.

Dyr Mathäus 7:13 Bavarian
Geetß fein durch dös +enge Toor! Dös Toor, wo eyn s Verderbn füert, ist freilich weit, und dyr Wög zuehin schoen brait; und vil +geend n aau.

Матей 7:13 Bulgarian
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
「你們要從窄門進去;因為那通向滅亡的門是大的,那條路是寬的,從那裡進去的人也多;

中文标准译本 (CSB Simplified)
“你们要从窄门进去;因为那通向灭亡的门是大的,那条路是宽的,从那里进去的人也多;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
「你們要進窄門。因為引到滅亡,那門是寬的,路是大的,進去的人也多;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
“你们要进窄门。因为引到灭亡,那门是宽的,路是大的,进去的人也多;

馬 太 福 音 7:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 要 進 窄 門 。 因 為 引 到 滅 亡 , 那 門 是 寬 的 , 路 是 大 的 , 進 去 的 人 也 多 ;

馬 太 福 音 7:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 要 进 窄 门 。 因 为 引 到 灭 亡 , 那 门 是 宽 的 , 路 是 大 的 , 进 去 的 人 也 多 ;

Evanðelje po Mateju 7:13 Croatian Bible
Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.

Matouš 7:13 Czech BKR
Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.

Matthæus 7:13 Danish
Gaar ind ad den snævre Port; thi den Port er vid, og den Vej er bred, som fører til Fortabelsen, og de ere mange, som gaa ind ad den;

Mattheüs 7:13 Dutch Staten Vertaling
Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

Nestle Greek New Testament 1904
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Westcott and Hort 1881
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα [ἡ πύλη] καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς·

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Greek Orthodox Church 1904
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Tischendorf 8th Edition
εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα [ἡ πύλη] καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Scrivener's Textus Receptus 1894
Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι' αὐτῆς·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατεια και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατεια [η πυλη] και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Stephanus Textus Receptus 1550
εισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Εισελθετε δια της στενης πυλης· οτι πλατεια η πυλη, και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν, και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εισελθετε δια της στενης πυλης οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατεια {VAR2: η πυλη } και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Eiselthate dia tēs stenēs pylēs; hoti plateia hē pylē kai eurychōros hē hodos hē apagousa eis tēn apōleian, kai polloi eisin hoi eiserchomenoi di’ autēs;

Eiselthate dia tes stenes pyles; hoti plateia he pyle kai eurychoros he hodos he apagousa eis ten apoleian, kai polloi eisin hoi eiserchomenoi di’ autes;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Eiselthate dia tēs stenēs pylēs; hoti plateia kai eurychōros hē hodos hē apagousa eis tēn apōleian, kai polloi eisin hoi eiserchomenoi di' autēs;

Eiselthate dia tes stenes pyles; hoti plateia kai eurychoros he hodos he apagousa eis ten apoleian, kai polloi eisin hoi eiserchomenoi di' autes;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eiselthate dia tēs stenēs pulēs oti plateia [ē pulē] kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

eiselthate dia tEs stenEs pulEs oti plateia [E pulE] kai euruchOros E odos E apagousa eis tEn apOleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eiselthete dia tēs stenēs pulēs oti plateia ē pulē kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

eiselthete dia tEs stenEs pulEs oti plateia E pulE kai euruchOros E odos E apagousa eis tEn apOleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eiselthete dia tēs stenēs pulēs oti plateia ē pulē kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

eiselthete dia tEs stenEs pulEs oti plateia E pulE kai euruchOros E odos E apagousa eis tEn apOleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eiselthete dia tēs stenēs pulēs oti plateia ē pulē kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

eiselthete dia tEs stenEs pulEs oti plateia E pulE kai euruchOros E odos E apagousa eis tEn apOleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13 Westcott/Hort - Transliterated
eiselthate dia tēs stenēs pulēs oti plateia kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

eiselthate dia tEs stenEs pulEs oti plateia kai euruchOros E odos E apagousa eis tEn apOleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autEs

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eiselthate dia tēs stenēs pulēs oti plateia {UBS4: ē pulē } kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs

eiselthate dia tEs stenEs pulEs oti plateia {UBS4: E pulE} kai euruchOros E odos E apagousa eis tEn apOleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autEs

Máté 7:13 Hungarian: Karoli
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.

La evangelio laŭ Mateo 7:13 Esperanto
Eniru tra la mallargxa pordo, cxar largxa estas la pordego kaj vasta estas la vojo kondukanta al la pereo, kaj multaj tra gxi eniras.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:13 Finnish: Bible (1776)
Menkäät ahtaasta portista sisälle; sillä se portti on lavia ja avara tie, joka vie kadotukseen, ja niitä on monta, jotka siitä sisälle menevät;

Matthieu 7:13 French: Darby
Entrez par la porte etroite; car large est la porte, et spacieux le chemin qui mene à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle;

Matthieu 7:13 French: Louis Segond (1910)
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là.

Matthieu 7:13 French: Martin (1744)
Entrez par la porte étroite; car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle.

Matthaeus 7:13 German: Modernized
Gehet ein durch die enge Pforte! Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet; und ihrer sind viel, die darauf wandeln.

Matthaeus 7:13 German: Luther (1912)
Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt; und ihrer sind viele, die darauf wandeln.

Matthaeus 7:13 German: Textbibel (1899)
Gehet ein durch die enge Pforte; denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die da hineingehen;

Matteo 7:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti son quelli che entran per essa.

Matteo 7:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Entrate per la porta stretta, perciocchè larga è la porta, e spaziosa la via, che mena alla perdizione; e molti son coloro che entran per essa.

MATIUS 7:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Masuklah kamu daripada pintu yang sempit; karena luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan, dan banyaklah orang yang masuk daripadanya.

Matthew 7:13 Kabyle: NT
Kecmet si tewwurt iḍeyqen ! Axaṭer acḥal tewseɛ tewwurt, acḥal yeshel webrid yețțawin ɣer nnger, yerna aṭas i gețɛeddayen syenna.

마태복음 7:13 Korean
좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고

Matthaeus 7:13 Latin: Vulgata Clementina
Intrate per angustam portam : quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam.

Sv. Matejs 7:13 Latvian New Testament
Ieejiet caur šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā; un ir daudzi, kas pa to iet.

Evangelija pagal Matà 7:13 Lithuanian
“Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių.

Matthew 7:13 Maori
E tomo ma te kuwaha whaiti: he wharahi hoki te kuwaha, he whanui te ara, e tika ana ki te ngaromanga, a he tokomaha e haere ana ra reira.

Matteus 7:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den;

Mateo 7:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.

Mateo 7:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición (destrucción), y muchos son los que entran por ella.

Mateo 7:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición y muchos son los que entran por ella.

Mateo 7:13 Spanish: Reina Valera 1909
Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva á perdición, y muchos son los que entran por ella.

Mateo 7:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entrad por la puerta estrecha: porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso; y los que van por él, son muchos.

Mateus 7:13 Bíblia King James Atualizada Português
Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho.

Mateus 7:13 Portugese Bible
Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela;   

Matei 7:13 Romanian: Cornilescu
Intraţi pe poarta cea strîmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sînt ceice intră pe ea.

От Матфея 7:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;

От Матфея 7:13 Russian koi8r
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;

Matthew 7:13 Shuar New Testament

Matteus 7:13 Swedish (1917)
Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den;

Matayo 7:13 Swahili NT
Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba. Kwa maana njia inayoongoza kwenye maangamizi ni pana, na mlango wa kuingilia humo ni mpana; waendao njia hiyo ni wengi.

Mateo 7:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagka't maluwang ang pintuan, at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo'y nagsisipasok.

Ǝlinjil wa n Matta 7:13 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝggǝzat s ǝmi wa kǝruzan s ǝnta a itawayan ǝs taɣmar ta n Mǝššina! Iket ilwi ig-ay ǝmi wa itawayan s ǝhluk, iket ǝsǝnnǝflǝy tǝg-ay tarrayt ta tǝtawayat s ǝhluk, amaran ǝggǝtan aytedan win as ǝnta as taggazan.

มัทธิว 7:13 Thai: from KJV
จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก

Matta 7:13 Turkish
‹‹Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur.

Матей 7:13 Ukrainian: NT
Увіходьте вузкими дверима, бо широкі ті двері й розлога та дорога, що веде до погибелі, й багацько таких, що ними входять:

Matthew 7:13 Uma New Testament
Mesua' -koi ntara wobo' to jopi', apa' mowela' wobo' pai' ohea to mpotoa' naraka, pai' wori' wo'o tauna to ntara hi ohea toe.

Ma-thi-ô 7:13 Vietnamese (1934)
Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

Matthew 7:12
Top of Page
Top of Page