2 Тимотей 2
Bulgarian
1Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. 2И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. 3Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов. 4Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. 5И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно. 6[Само] трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. 7Размишлявай върху това, което [ти] казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.

8Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие; 9за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва. 10Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.

11Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;

12Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;

13ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".

14Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите. 15Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. 16А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие, 17и учението на [такива] ще разяжда като живеница; от които са Именей и Филет, 18които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои. 19Но твърдата основа, [положена] от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.

20А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена [употреба], а други за непочтена. 21Прочее, ако някой очисти себе си от тия [заблуждения], той ще бъде съд за почтена [употреба], осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. 22Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. 23А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли. 24А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив; 25с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината 26и да изтрезнеят, [като се избавят] от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за [да вършат Божията] воля.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page