2 Timothy 2:15
New International Version
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.

New Living Translation
Work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth.

English Standard Version
Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.

Berean Study Bible
Make every effort to present yourself approved to God, an unashamed workman who accurately handles the word of truth.

New American Standard Bible
Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth.

King James Bible
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

Holman Christian Standard Bible
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth.

International Standard Version
Do your best to present yourself to God as an approved worker who has nothing to be ashamed of, handling the word of truth with precision.

NET Bible
Make every effort to present yourself before God as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately.

Aramaic Bible in Plain English
And take care of yourself, that you present yourself perfectly before God, a laborer without shame, who preaches the word of truth straightforwardly.

GOD'S WORD® Translation
Do your best to present yourself to God as a tried-and-true worker who isn't ashamed to teach the word of truth correctly.

Jubilee Bible 2000
Study to show thyself approved unto God, a workman that has nothing to be ashamed of, rightly dividing the word of truth.

King James 2000 Bible
Study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

American King James Version
Study to show yourself approved to God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

American Standard Version
Give diligence to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth.

Douay-Rheims Bible
Carefully study to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly handling the word of truth.

Darby Bible Translation
Strive diligently to present thyself approved to God, a workman that has not to be ashamed, cutting in a straight line the word of truth.

English Revised Version
Give diligence to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth.

Webster's Bible Translation
Study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

Weymouth New Testament
Earnestly seek to commend yourself to God as a servant who, because of his straightforward dealing with the word of truth, has no reason to feel any shame.

World English Bible
Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed, properly handling the Word of Truth.

Young's Literal Translation
be diligent to present thyself approved to God -- a workman irreproachable, rightly dividing the word of the truth;

2 Timotheus 2:15 Afrikaans PWL
Let op jouself, dat jy jouself volmaak voor God aanbied, as ’n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die boodskap van die waarheid reguit verkondig

2 Timoteut 2:15 Albanian
Mundohu të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thotë drejt fjalën e së vërtetës.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 2:15 Arabic: Smith & Van Dyke
اجتهد ان تقيم نفسك للّه مزكّى عاملا لا يخزى مفصّلا كلمة الحق بالاستقامة.

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2:15 Armenian (Western): NT
Ջանա՛ դուն քեզ գնահատելի ցոյց տալ Աստուծոյ առջեւ, ըլլալով այնպիսի գործաւոր մը՝ որ պիտի չամչնայ, շիտակ բացատրելով ճշմարտութեան խօսքը:

2 Timotheogana. 2:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Diligentadi eure buruären Iaincoari approbatu presentatzera, confusione gabeco obrero, artezqui eguiaren hitza ebaquiten duála.

Dyr Timyteus B 2:15 Bavarian
Befleissig di vor n Herrgot als ayn Arechter, yn dönn wo nix zo n Naachsagn ist, als ainer, der wo aane Wenn und Aber für de waare Leer einsteet!

2 Тимотей 2:15 Bulgarian
Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你要努力地向神顯明自己是經過考驗的,是無愧的工人,能正確分解真理的話語。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你要努力地向神显明自己是经过考验的,是无愧的工人,能正确分解真理的话语。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你當竭力在神面前得蒙喜悅,做無愧的工人,按著正意分解真理的道。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你当竭力在神面前得蒙喜悦,做无愧的工人,按着正意分解真理的道。

提 摩 太 後 書 2:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 當 竭 力 在 神 面 前 得 蒙 喜 悅 , 作 無 愧 的 工 人 , 按 著 正 意 分 解 真 理 的 道 。

提 摩 太 後 書 2:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 当 竭 力 在 神 面 前 得 蒙 喜 悦 , 作 无 愧 的 工 人 , 按 着 正 意 分 解 真 理 的 道 。

Druga poslanica Timoteju 2:15 Croatian Bible
Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.

Druhá Timoteovi 2:15 Czech BKR
Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.

2 Timoteus 2:15 Danish
Gør dig Flid for at fremstille dig selv som prøvet for Gud, som en, Arbejder, der ikke behøver at skamme sig, som rettelig lærer Sandhedens Ord.

2 Timotheüs 2:15 Dutch Staten Vertaling
Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Nestle Greek New Testament 1904
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Westcott and Hort 1881
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

RP Byzantine Majority Text 2005
Σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Greek Orthodox Church 1904
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Tischendorf 8th Edition
σπουδάζω σεαυτοῦ δόκιμος παρίστημι ὁ θεός ἐργάτης ἀνεπαίσχυντος ὀρθοτομέω ὁ λόγος ὁ ἀλήθεια

Scrivener's Textus Receptus 1894
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ Θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας.

Stephanus Textus Receptus 1550
σπούδασον σεαυτὸν δόκιμον παραστῆσαι τῷ θεῷ ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω θεω εργατην ανεπαισχυντον ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω θεω εργατην ανεπαισχυντον ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας

Stephanus Textus Receptus 1550
σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω θεω εργατην ανεπαισχυντον ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω Θεω, εργατην ανεπαισχυντον, ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω θεω εργατην ανεπαισχυντον ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
σπουδασον σεαυτον δοκιμον παραστησαι τω θεω εργατην ανεπαισχυντον ορθοτομουντα τον λογον της αληθειας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō Theō, ergatēn anepaischynton, orthotomounta ton logon tēs alētheias.

spoudason seauton dokimon parastesai to Theo, ergaten anepaischynton, orthotomounta ton logon tes aletheias.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō, ergatēn anepaischynton, orthotomounta ton logon tēs alētheias.

spoudason seauton dokimon parastesai to theo, ergaten anepaischynton, orthotomounta ton logon tes aletheias.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias

spoudason seauton dokimon parastEsai tO theO ergatEn anepaischunton orthotomounta ton logon tEs alEtheias

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias

spoudason seauton dokimon parastEsai tO theO ergatEn anepaischunton orthotomounta ton logon tEs alEtheias

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias

spoudason seauton dokimon parastEsai tO theO ergatEn anepaischunton orthotomounta ton logon tEs alEtheias

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias

spoudason seauton dokimon parastEsai tO theO ergatEn anepaischunton orthotomounta ton logon tEs alEtheias

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:15 Westcott/Hort - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias

spoudason seauton dokimon parastEsai tO theO ergatEn anepaischunton orthotomounta ton logon tEs alEtheias

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
spoudason seauton dokimon parastēsai tō theō ergatēn anepaischunton orthotomounta ton logon tēs alētheias

spoudason seauton dokimon parastEsai tO theO ergatEn anepaischunton orthotomounta ton logon tEs alEtheias

2 Timóteushoz 2:15 Hungarian: Karoli
Igyekezzél, hogy Isten elõtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

Al Timoteo 2 2:15 Esperanto
Klopodu prezenti vin cxe Dio kiel aprobita, laboranto senriprocxa, gxuste pritaksante la vorton de la vero.

Toinen kirje Timoteukselle 2:15 Finnish: Bible (1776)
Pyydä itses Jumalalle osoittaa toimelliseksi ja laittamattomaksi työntekijäksi, joka oikein totuuden sanan jakaa.

2 Timothée 2:15 French: Darby
Etudie-toi à te presenter approuve à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir honte, exposant justement la parole de la verite;

2 Timothée 2:15 French: Louis Segond (1910)
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.

2 Timothée 2:15 French: Martin (1744)
Etudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité.

2 Timotheus 2:15 German: Modernized
Befleißige dich, Gott zu erzeigen einen rechtschaffenen, unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit.

2 Timotheus 2:15 German: Luther (1912)
Befleißige dich, Gott dich zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit.

2 Timotheus 2:15 German: Textbibel (1899)
Trachte dich vor Gott zu bewähren, als Arbeiter der keine Scheu kennt, und der das Wort der Wahrheit in seiner Schärfe braucht.

2 Timoteo 2:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Studiati di presentar te stesso approvato dinanzi a Dio: operaio che non abbia ad esser confuso, che tagli rettamente la parola della verità.

2 Timoteo 2:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Studiati di presentar te stesso approvato a Dio, operaio che non abbia ad esser confuso, che tagli dirittamente la parola della verità.

2 TIM 2:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah sama seperti seorang hamba yang tiada bermalu, dan yang menjalankan perkataan dari hal yang benar itu dengan sebenarnya.

2 Timothy 2:15 Kabyle: NT
Exdem lmeǧhud-ik zdat n Ṛebbi, aț-țiliḍ d aqeddac ibedden ɣer ccɣel-is, ur nețsetḥi ara deg wayen i gxeddem, i gețbecciṛen awal n Sidi Ṛebbi s lḥeqq.

디모데후서 2:15 Korean
네가 진리의 말씀을 옳게 분변하여 부끄러울 것이 없는 일군으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라

II Timotheum 2:15 Latin: Vulgata Clementina
Sollicite cura teipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem, recte tractantem verbum veritatis.

Timotejam 2 2:15 Latvian New Testament
Rūpīgi centies parādīties Dievam, ka tu esi uzticams strādnieks, kam bailes ir svešas un kas pareizi māca patiesības vārdus!

Antrasis laiðkas Timotiejui 2:15 Lithuanian
Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį.

2 Timothy 2:15 Maori
Kia puta tau tohe mou kia tu ki te aroaro o te Atua, he mea e manakohia ana, he kaimahi e kore e whakama, e whawha tika ana i te kupu o te pono.

2 Timoteus 2:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

2 Timoteo 2:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.

2 Timoteo 2:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.

2 Timoteo 2:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.

2 Timoteo 2:15 Spanish: Reina Valera 1909
Procura con diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad.

2 Timoteo 2:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de la verdad.

2 timóteo 2:15 Bíblia King James Atualizada Português
Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a Palavra da verdade.

2 timóteo 2:15 Portugese Bible
Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.   

2 Timotei 2:15 Romanian: Cornilescu
Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n'are de ce să -i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.

2-е Тимофею 2:15 Russian: Synodal Translation (1876)
Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

2-е Тимофею 2:15 Russian koi8r
Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.

2 Timothy 2:15 Shuar New Testament
Yus-Chicham tuke Enentßimjai pΘnker Unuimißtram shiir jintintiawarta. T·rakum Yus pΘnker iirsat tusam pΘnker takarin Atß. T·ramka Yusai natsaarchattame.

2 Timotheosbrevet 2:15 Swedish (1917)
Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord.

2 Timotheo 2:15 Swahili NT
Jitahidi kupata kibali kamili mbele ya Mungu kama mfanyakazi ambaye haoni haya juu ya kazi yake, na ambaye hufundisha sawa ule ujumbe wa kweli.

2 Kay Timoteo 2:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.

Širawt ta n sanatat ta iktab Bulǝs i Timotay 2:15 Tawallamat Tamajaq NT
Gammay wǝllen d ad tagaɣ iman-nak alǝs isitaddan ǝzǝlulǝɣ-net dat Mǝššina, tǝqqǝlaɣ awedan wǝr nǝtǝkǝrukud daɣ ǝššǝɣǝl-net, tǝtaggaɣ igi oɣâdan i salan win tidǝt.

2 ทิโมธี 2:15 Thai: from KJV
จงอุตส่าห์สำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ยึดมั่นพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง

2 Timoteos 2:15 Turkish
Kendini Tanrıya makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.

2 Тимотей 2:15 Ukrainian: NT
Старай ся поставити себе вірним перед Богом, робітником без докору, право правлючим слово правди.

2 Timothy 2:15 Uma New Testament
Aga iko Timotius, parata tudui' to makono hante kanoa' -noa' -na. Huduwukui mpokamu bago-nu toe, bona ane rata-ko mpai' hi nyanyoa Alata'ala, uma-ko me'ea'. Na'uli' -koko mpai': "Iko-mi topobago-ku to lompe'!"

2 Ti-moâ-theâ 2:15 Vietnamese (1934)
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Ðức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.

2 Timothy 2:14
Top of Page
Top of Page