Timotejam 2 2
Latvian New Testament
1Bet tu, mans dēls, stiprinies Kristus Jēzus žēlastībā! 2Un ko tu daudzu liecinieku klātbūtnē no manis dzirdēji, to nodod uzticamajiem cilvēkiem, kas būtu spējīgi arī citus mācīt! 3Strādā kā labs Jēzus Kristus kareivis! 4Neviens Dieva kareivis neiesaista sevi pasaulīgās darīšanās, lai izpatiktu tam, kam saistījies ar pienākumu. 5Un ja arī sacīkstēs cīnās, viņš laurus saņem tad, ja likumīgi cīnījies. 6Zemkopim, kas strādā, pirmajam jāsaņem sava daļa no augļiem. 7Saproti, ko es tev saku: Kungs dos tev saprašanu visās lietās.

8Atminies, ka Kungs Jēzus Kristus, kas cēlies no Dāvida cilts, ir uzcēlies no miroņiem saskaņā ar manu evaņģēliju; 9Tā labad es strādāju līdz pat važām it kā ļaundaris; bet Dieva vārds nav saistīts. 10Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēļ, lai arī viņi sasniegtu pestīšanu, kas ir Kristū Jēzū, kopā ar debesu godību.

11Tie ir patiesi vārdi: Ja mēs kopā ar Viņu miruši, tad mēs kopā ar Viņu dzīvosim.

12Ja mēs pacietīsim, tad kopā ar Viņu valdīsim; ja noliegsim, tad arī Viņš mūs noliegs.

13Ja mēs neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar pats sevi noliegt.

14To atgādini, liecinādams Dieva priekšā! Neielaidies strīdos, jo tas nekalpo labumam, bet gan sabojā klausītājus! 15Rūpīgi centies parādīties Dievam, ka tu esi uzticams strādnieks, kam bailes ir svešas un kas pareizi māca patiesības vārdus! 16Bet izvairies no nederīgām un tukšām runām, jo tās daudz kalpo bezdievībai, 17Un viņu runa izplatās kā vēzis. Tādi ir Himenejs un Filēts, 18Kas atkrituši no patiesības, sacīdami, ka augšāmcelšanās jau esot notikusi, un tā sagrozot dažos ticību. 19Bet stiprais Dieva pamats pastāv, kam šāds zīmogs: Kungs pazīst savējos; un: ikkatrs, kas piesauc Kunga vārdu, lai atturas no netaisnības!

20Bet lielajā namā ir ne tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla: daži godam, daži negodam. 21Un tātad, kas būs tīrs no viņiem, tas būs godam svētīts un Kungam derīgs trauks, sagatavots katram labam darbam. 22Bēdz no jaunekļu kārībām, bet centies pēc taisnības, ticības, cerības, mīlestības un miera ar tiem, kas Kungu piesauc skaidrā sirdī! 23Izvairies no neprātīgām un aplamām prātošanām, zinādams, ka tās izraisa strīdus. 24Bet Kunga kalpam nepieklājas strīdēties; viņam jābūt lēnprātīgam pret visiem, mācīt spējīgam, pacietīgam, 25Tādam, kas laipni pamāca tos, kas pretojas patiesībai; varbūt Dievs dos tiem atgriezties, lai pazītu patiesību, 26Lai atjēgtos no velna valgiem, kas tos pēc sava prāta turēja gūstā.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page