2 Timothy 2:14
New International Version
Keep reminding God's people of these things. Warn them before God against quarreling about words; it is of no value, and only ruins those who listen.

New Living Translation
Remind everyone about these things, and command them in God's presence to stop fighting over words. Such arguments are useless, and they can ruin those who hear them.

English Standard Version
Remind them of these things, and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers.

Berean Study Bible
Remind the believers of these things, charging them before God to avoid quarreling over words, which succeeds only in leading the listeners to ruin.

New American Standard Bible
Remind them of these things, and solemnly charge them in the presence of God not to wrangle about words, which is useless and leads to the ruin of the hearers.

King James Bible
Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.

Holman Christian Standard Bible
Remind them of these things, charging them before God not to fight about words; this is in no way profitable and leads to the ruin of the hearers.

International Standard Version
Remind others about these things, and warn them before God not to argue over words. Arguing does not do any good but only destroys those who are listening.

NET Bible
Remind people of these things and solemnly charge them before the Lord not to wrangle over words. This is of no benefit; it just brings ruin on those who listen.

Aramaic Bible in Plain English
Remind them of these things, and charge them before our Lord that they should not dispute about words without profit, to the overthrow of those who hear such things.

GOD'S WORD® Translation
Remind believers about these things, and warn them in the sight of God not to quarrel over words. Quarreling doesn't do any good but only destroys those who are listening.

Jubilee Bible 2000
Counsel these things, charging them before the Lord. Strive not in words that profit nothing, but rather subvert the hearers.

King James 2000 Bible
Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the ruin of the hearers.

American King James Version
Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.

American Standard Version
Of these things put them in remembrance, charging them in the sight of the Lord, that they strive not about words, to no profit, to the subverting of them that hear.

Douay-Rheims Bible
Of these things put them in mind, charging them before the Lord. Contend not in words, for it is to no profit, but to the subverting of the hearers.

Darby Bible Translation
Of these things put in remembrance, testifying earnestly before the Lord not to have disputes of words, profitable for nothing, to the subversion of the hearers.

English Revised Version
Of these things put them in remembrance, charging them in the sight of the Lord, that they strive not about words, to no profit, to the subverting of them that hear.

Webster's Bible Translation
Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they contend not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.

Weymouth New Testament
Bring all this to men's remembrances, solemnly charging them in the presence of God not to waste time in wrangling about mere words, a course which is altogether unprofitable and tends only to the ruin of the hearers.

World English Bible
Remind them of these things, charging them in the sight of the Lord, that they don't argue about words, to no profit, to the subverting of those who hear.

Young's Literal Translation
These things remind them of, testifying fully before the Lord -- not to strive about words to nothing profitable, but to the subversion of those hearing;

2 Timotheus 2:14 Afrikaans PWL
Herinner hulle aan hierdie dinge en beveel hulle voor ons Meester dat hulle geen stryd oor woorde moet hê, wat geen voordeel inhou, tot die omverwerping van dié wat dit hoor nie.

2 Timoteut 2:14 Albanian
Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara Zotit të mos hahen kot me fjalë pa asnjë dobi, në dëm të atyre që dëgjojnë.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 2:14 Arabic: Smith & Van Dyke
فكّر بهذه الامور مناشدا قدام الرب ان لا يتماحكوا بالكلام. الامر غير النافع لشيء. لهدم السامعين.

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 2:14 Armenian (Western): NT
Յիշեցո՛ւր անոնց այս բաները, Տէրոջ առջեւ վկայելով որ բանակռիւ չընեն, ինչ որ պիտանի չէ, հապա միայն կը կործանէ լսողները:

2 Timotheogana. 2:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Arramberritzac gauça hauc, protestatzen dualaric Iaunaren aitzinean ezteçan nehorc hitzez iharduqui, baita probetchuric batre ekarten eztuen gauça, aitzitic ençuleac erautzen dituena.

Dyr Timyteus B 2:14 Bavarian
Wah ien dös und beschwör s bei n Herrgot, nit zo n Wärtln, was nix bringt und d Loser eyn s Verderbn füert.

2 Тимотей 2:14 Bulgarian
Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你要提醒他們這些事,在神面前鄭重地勸誡他們:不可在言詞上爭執,那是毫無益處的,只會敗壞聽見的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你要提醒他们这些事,在神面前郑重地劝诫他们:不可在言词上争执,那是毫无益处的,只会败坏听见的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你要使眾人回想這些事,在主面前囑咐他們:不可為言語爭辯,這是沒有益處的,只能敗壞聽見的人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你要使众人回想这些事,在主面前嘱咐他们:不可为言语争辩,这是没有益处的,只能败坏听见的人。

提 摩 太 後 書 2:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 要 使 眾 人 回 想 這 些 事 , 在 主 面 前 囑 咐 他 們 : 不 可 為 言 語 爭 辯 ; 這 是 沒 有 益 處 的 , 只 能 敗 壞 聽 見 的 人 。

提 摩 太 後 書 2:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 要 使 众 人 回 想 这 些 事 , 在 主 面 前 嘱 咐 他 们 : 不 可 为 言 语 争 辩 ; 这 是 没 有 益 处 的 , 只 能 败 坏 听 见 的 人 。

Druga poslanica Timoteju 2:14 Croatian Bible
Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.

Druhá Timoteovi 2:14 Czech BKR
Tyto věci připomínej, s osvědčováním před obličejem Páně, a ať se o slova nevadí, nebo to k ničemu není užitečné, ale jest ku podvrácení posluchačů.

2 Timoteus 2:14 Danish
Paamind om disse Ting, idet du besværger dem for Herrens Aasyn, at de ikke kives om Ord, hvilket er til ingen Nytte, men til Ødelæggelse for dem, som høre derpaa.

2 Timotheüs 2:14 Dutch Staten Vertaling
Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders.

Nestle Greek New Testament 1904
Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μὴ λογομαχεῖν, ἐπ’ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

Westcott and Hort 1881
Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, μὴ λογομαχεῖν, ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, μὴ λογομαχεῖν, ἐπ' οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tαῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ κυρίου μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

Greek Orthodox Church 1904
Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

Tischendorf 8th Edition
οὗτος ὑπομιμνήσκω διαμαρτύρομαι ἐνώπιον ὁ θεός μή λογομαχέω ἐπί οὐδείς χρήσιμος ἐπί καταστροφή ὁ ἀκούω

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίοῦ μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων.

Stephanus Textus Receptus 1550
Ταῦτα ὑπομίμνῃσκε διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίοῦ μὴ λογομαχεῖν εἰς οὐδὲν χρήσιμον ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ταυτα υπομιμνησκε διαμαρτυρομενος ενωπιον του θεου μη λογομαχειν επ ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των ακουοντων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ταυτα υπομιμνησκε διαμαρτυρομενος ενωπιον του θεου μη λογομαχειν επ ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των ακουοντων

Stephanus Textus Receptus 1550
ταυτα υπομιμνησκε διαμαρτυρομενος ενωπιον του κυριου μη λογομαχειν εις ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των ακουοντων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ταυτα υπομιμνησκε, διαμαρτυρομενος ενωπιον του Κυριου μη λογομαχειν εις ουδεν χρησιμον, επι καταστροφη των ακουοντων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ταυτα υπομιμνησκε διαμαρτυρομενος ενωπιον του κυριου μη λογομαχειν εις ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των ακουοντων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ταυτα υπομιμνησκε διαμαρτυρομενος ενωπιον του θεου μη λογομαχειν επ ουδεν χρησιμον επι καταστροφη των ακουοντων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Tauta hypomimnēske, diamartyromenos enōpion tou Theou mē logomachein, ep’ ouden chrēsimon, epi katastrophē tōn akouontōn.

Tauta hypomimneske, diamartyromenos enopion tou Theou me logomachein, ep’ ouden chresimon, epi katastrophe ton akouonton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Tauta hypomimnēske, diamartyromenos enōpion tou theou, mē logomachein, ep' ouden chrēsimon, epi katastrophē tōn akouontōn.

Tauta hypomimneske, diamartyromenos enopion tou theou, me logomachein, ep' ouden chresimon, epi katastrophe ton akouonton.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou theou mē logomachein ep ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn

tauta upomimnEske diamarturomenos enOpion tou theou mE logomachein ep ouden chrEsimon epi katastrophE tOn akouontOn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou kuriou mē logomachein eis ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn

tauta upomimnEske diamarturomenos enOpion tou kuriou mE logomachein eis ouden chrEsimon epi katastrophE tOn akouontOn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou kuriou mē logomachein eis ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn

tauta upomimnEske diamarturomenos enOpion tou kuriou mE logomachein eis ouden chrEsimon epi katastrophE tOn akouontOn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou kuriou mē logomachein eis ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn

tauta upomimnEske diamarturomenos enOpion tou kuriou mE logomachein eis ouden chrEsimon epi katastrophE tOn akouontOn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:14 Westcott/Hort - Transliterated
tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou theou mē logomachein ep ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn

tauta upomimnEske diamarturomenos enOpion tou theou mE logomachein ep ouden chrEsimon epi katastrophE tOn akouontOn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tauta upomimnēske diamarturomenos enōpion tou theou mē logomachein ep ouden chrēsimon epi katastrophē tōn akouontōn

tauta upomimnEske diamarturomenos enOpion tou theou mE logomachein ep ouden chrEsimon epi katastrophE tOn akouontOn

2 Timóteushoz 2:14 Hungarian: Karoli
Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve [õket] az Úr színe elõtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására.

Al Timoteo 2 2:14 Esperanto
Memorigu ilin pri tio, admonante ilin antaux la Sinjoro, ke ili ne vortobatalu, kio estas neniel utila, kun risko de sxancelo por la auxdantoj.

Toinen kirje Timoteukselle 2:14 Finnish: Bible (1776)
Näitä neuvo ja todista Herran edessä, ettei he sanoista riitelisi, joka ei mihinkään kelpaa, vaan ainoastaan luovuttamaan niitä jotka kuulevat.

2 Timothée 2:14 French: Darby
Remets ces choses en memoire, protestant devant le Seigneur qu'on n'ait pas de disputes de mots, ce qui est sans aucun profit, et pour la subversion des auditeurs.

2 Timothée 2:14 French: Louis Segond (1910)
Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent.

2 Timothée 2:14 French: Martin (1744)
Remets ces choses en mémoire, protestant devant le Seigneur qu'on ne dispute point de paroles, qui est une chose dont il ne revient aucun profit, [mais] elle est la ruine des auditeurs.

2 Timotheus 2:14 German: Modernized
Solches erinnere sie und bezeuge vor dem HERRN, daß sie nicht um Worte zanken, welches nichts nütze ist, denn zu verkehren, die da zuhören.

2 Timotheus 2:14 German: Luther (1912)
Solches erinnere sie und bezeuge vor dem HERRN, daß sie nicht um Worte zanken, welches nichts nütze ist denn zu verkehren, die da zuhören.

2 Timotheus 2:14 German: Textbibel (1899)
Daran sollst du erinnern und beschwören vor dem Herrn, daß man keine Wortstreiterei führe, was zu nichts nütze ist, zur Verstörung derer die darauf hören.

2 Timoteo 2:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ricorda loro queste cose, scongiurandoli nel cospetto di Dio che non faccian dispute di parole, che a nulla giovano e sovvertono chi le ascolta.

2 Timoteo 2:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
RAMMEMORA queste cose, protestando, nel cospetto di Dio, che non si contenda di parole, il che a nulla è utile, anzi è per sovvertir gli uditori.

2 TIM 2:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ingatkanlah segala perkara itu kepada orang-orang, dengan menasehatkan mereka itu bersungguh-sungguh di hadirat Tuhan, supaya jangan mereka itu berbantah-bantah dari hal perkataan, yang satu pun tiada gunanya, melainkan akan membinasakan orang yang mendengarnya.

2 Timothy 2:14 Kabyle: NT
Atah wayen ara sen-d-smektiḍ : nhu-ten zdat Ṛebbi ur țemčeqlalen ara ɣef yimeslayen ur nesɛi lmeɛna, yessufuɣen i webrid wid i sen ismeḥsisen.

디모데후서 2:14 Korean
너는 저희로 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 엄히 명하라 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들을 망하게 함이니라

II Timotheum 2:14 Latin: Vulgata Clementina
Hæc commone, testificans coram Domino. Noli contendere verbis : ad nihil enim utile est, nisi ad subversionem audientium.

Timotejam 2 2:14 Latvian New Testament
To atgādini, liecinādams Dieva priekšā! Neielaidies strīdos, jo tas nekalpo labumam, bet gan sabojā klausītājus!

Antrasis laiðkas Timotiejui 2:14 Lithuanian
Primink tai, liepdamas Viešpaties akivaizdoje, kad nekovotų žodžiais, nes iš to jokios naudos, vien tik žala klausytojams.

2 Timothy 2:14 Maori
Whakamaharatia ratou ki enei mea, me kauwhau i te aroaro o te Ariki, kia kaua e tautohetohe ki nga kupu huakore, ki nga mea whakaputa ke i nga kaiwhakarongo.

2 Timoteus 2:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Minn om dette, idet du vidner for Herrens åsyn at de ikke skal ligge i ordkrig, til ingen nytte, men til undergang for dem som hører på.

2 Timoteo 2:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Recuérda les esto, encargándo les solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina.

2 Timoteo 2:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina.

2 Timoteo 2:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Recuérdales esto, y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes perjudica a los oyentes.

2 Timoteo 2:14 Spanish: Reina Valera 1909
Recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna á los oyentes.

2 Timoteo 2:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Esto aconseja, protestando delante del Señor. No tengas contienda en palabras, que para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes.

2 timóteo 2:14 Bíblia King James Atualizada Português
Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias; isso não produz nada de bom, e serve tão somente para perverter os ouvintes.

2 timóteo 2:14 Portugese Bible
Lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes.   

2 Timotei 2:14 Romanian: Cornilescu
Adu-le aminte de aceste lucruri, şi roagă -i fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, cari nu duc la alt folos decît la pieirea celor ce le ascultă.

2-е Тимофею 2:14 Russian: Synodal Translation (1876)
Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе,а к расстройству слушающих.

2-е Тимофею 2:14 Russian koi8r
Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.

2 Timothy 2:14 Shuar New Testament
Shuar jintintiakum ju Enentßimtikrata. Ii Uuntri Yus iimmianum chichamjai yajauch tunaiyarain tusam chicharkarta. Nu tunaitin penkΘ aantraiti antsu ßntuiniana nuna yajauch awajenawai.

2 Timotheosbrevet 2:14 Swedish (1917)
Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå.

2 Timotheo 2:14 Swahili NT
Basi, wakumbushe watu wako mambo haya, na kuwaonya mbele ya Mungu waache ubishi juu ya maneno. Ubishi huo haufai, ila huleta tu uharibifu mkuu kwa wale wanaousikia.

2 Kay Timoteo 2:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan, sa ikapapahamak ng mga nakikinig.

Širawt ta n sanatat ta iktab Bulǝs i Timotay 2:14 Tawallamat Tamajaq NT
Aratan win as tǝsleɣ da, sakt-en-du i mǝzzǝgzan tǝzzar tǝgmǝya daɣ-san fǝl udǝm ǝn Mǝššina ad ammazzayan ǝd tamazaq ǝn tǝfir. Wǝr tat-tǝha tǝnfa waliyyat. Wǝr du-tǝtiwǝy ar ahluk n aytedan win das-sasamnen.

2 ทิโมธี 2:14 Thai: from KJV
จงเตือนเขาทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้ และกำชับเขาต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลย แต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไป

2 Timoteos 2:14 Turkish
Bu konuları imanlılara anımsat. Dinleyenleri felakete sürüklemekten başka yararı olmayan kelime kavgaları çıkarmamaları için onları Tanrının önünde uyar.

2 Тимотей 2:14 Ukrainian: NT
Про се нагадуй, сьвідкуючи перед Господом не перечитись; нЇ на що воно не потрібне, (тілько) на руїну тих, що слухають.

2 Timothy 2:14 Uma New Testament
Timotius! Popokiwoii-ra hawe'ea to ku'uli' tohe'i. Paresai' -ra hi rala hanga' Pue' Ala bona neo' -ra momehono' mpomehonoi' ada agama. Apa' pomehonoa' to hewa toe uma ria kalaua-na hi rala katuwu' -ta, mpokero lau-wadi pepangala' -ra to mpo'epe.

2 Ti-moâ-theâ 2:14 Vietnamese (1934)
Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Ðức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi.

2 Timothy 2:13
Top of Page
Top of Page