2 Тимотей 1
Bulgarian
1Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за [прогласяване] обещания живот, който е в Христа Исуса.

2до Тимотея, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир [да бъде с тебе] от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

3Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си, 4и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост. 5Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе. 6По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. 7Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

8И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито [се срамувай] от мене- затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата [дадена] от Бога, 9Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена, 10а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, 11на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител; 12за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. 13Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христа Исуса. 14Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас.

15Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген. 16Господ да покаже милост към дома на Онисифора, защото той много пъти ме освежаваше, и не се засрами от оковите ми, 17но когато беше в Рим, потърси ме старателно и ме намери. 18Господ да му даде да намери милост пред Господа в оня ден; а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Timothy 6
Top of Page
Top of Page