1 Тимотей 6
Bulgarian
1Които са слуги под игото [на робството], нека считат господарите си достойни за всяка почит, та да се не хули Божието име и учението. 2И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват [от усърдието им], са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

3и ако някой предава друго учение, и не се съобразява със здравите думи на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочестието, 4той се е възгордял и не знае нищо, а има болничава охота за разисквания и препирни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, 5крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. 6А благочестието със задоволство е голяма печалба; 7защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо; 8а, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно. 9А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. 10Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,

11Но ти, човече Божий, бягай от тия неща; и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. 12Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата; хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. 13Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Понтийския Пилат засвидетелствува с добрата изповед, 14да пазиш [тая] заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, 15което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Властител, Цар на царствуващите и Господ на господствуващите, 16Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.

17На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; 18да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, 19да събират за себе си [имот, който ще бъде] добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот.

20О, Тимотее, пази това, което [ти] е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание, 21на което, като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. [[Амин]]Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Timothy 5
Top of Page
Top of Page