1 Timothy 6:2
New International Version
Those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These are the things you are to teach and insist on.

New Living Translation
If the masters are believers, that is no excuse for being disrespectful. Those slaves should work all the harder because their efforts are helping other believers who are well loved. Teach these things, Timothy, and encourage everyone to obey them.

English Standard Version
Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers; rather they must serve all the better since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things.

Berean Study Bible
Those who have believing masters should not show disrespect because they are brothers, but should serve them all the more, since those receiving their good service are beloved believers. Teach and encourage these principles.

New American Standard Bible
Those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren, but must serve them all the more, because those who partake of the benefit are believers and beloved. Teach and preach these principles.

King James Bible
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

Holman Christian Standard Bible
Those who have believing masters should not be disrespectful to them because they are brothers, but should serve them better, since those who benefit from their service are believers and dearly loved. Teach and encourage these things.

International Standard Version
Moreover, those who have believing masters should be respectful to them, because they are fellow believers. In fact, they must serve them even better, because those who benefit from their service are believers and dear to them. These are the things you must teach and exhort.

NET Bible
But those who have believing masters must not show them less respect because they are brothers. Instead they are to serve all the more, because those who benefit from their service are believers and dearly loved. Summary of Timothy's Duties Teach them and exhort them about these things.

Aramaic Bible in Plain English
Let those who have believing masters not despise them, because they are their brothers, but let them rather serve them, because they are believers and beloved, by whom they are at peace in their service. Teach these things and implore them.

GOD'S WORD® Translation
Slaves whose masters also believe should respect their masters even though their masters are also believers. As a result, believers who are slaves should serve their masters even better because those who receive the benefit of their work are believers whom they love. Teach and encourage people to do these things.

Jubilee Bible 2000
And those that have faithful masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather serve them better, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. Teach and exhort this.

King James 2000 Bible
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are believers and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

American King James Version
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brothers; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

American Standard Version
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but let them serve them the rather, because they that partake of the benefit are believing and beloved. These things teach and exhort.

Douay-Rheims Bible
But they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but serve them the rather, because they are faithful and beloved, who are partakers of the benefit. These things teach and exhort.

Darby Bible Translation
And they that have believing masters, let them not despise [them] because they are brethren; but let them the rather serve them with subjection, because they are faithful and beloved, who profit by the good and ready service [rendered]. These things teach and exhort.

English Revised Version
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but let them serve them the rather, because they that partake of the benefit are believing and beloved. These things teach and exhort.

Webster's Bible Translation
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.

Weymouth New Testament
And those who have believing masters should not be wanting in respect towards them because they are their brethren, but should serve them all the more willingly because those who profit by the faithful service rendered are believers and are friends.

World English Bible
Those who have believing masters, let them not despise them, because they are brothers, but rather let them serve them, because those who partake of the benefit are believing and beloved. Teach and exhort these things.

Young's Literal Translation
and those having believing masters, let them not slight them, because they are brethren, but rather let them serve, because they are stedfast and beloved, who of the benefit are partaking. These things be teaching and exhorting;

1 Timotheus 6:2 Afrikaans PWL
maar die wat meesters het wat vertrou, moet hulle nie verag omdat hulle broers is nie, maar moet hulle eerder dien omdat hulle vertrou en die wat hulle verfris deur hulle diens, geliefdes is. Leer en versoek hierdie dinge van hulle.

1 Timoteut 6:2 Albanian
Edhe ata që i kanë zotërinjtë besimtarë, të mos i përbuzin sepse janë vëllezër, por t'u shërbejnë edhe më mirë, sepse ata që kanë dobi nga shërbimi i tyre janë besimtarë dhe të dashur. Mëso këto gjëra dhe i këshillo.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 6:2 Arabic: Smith & Van Dyke
والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لانهم اخوة بل ليخدموهم اكثر لان الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون. علّم وعظ بهذا

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 6:2 Armenian (Western): NT
Իսկ անոնք որ հաւատացեալ տէրեր ունին՝ թող չարհամարհեն զանոնք՝ որովհետեւ եղբայրներ են. այլ մանաւանդ թող ծառայեն անոնց յօժարութեամբ, քանի բարերարութենէն օգտուողները հաւատացեալ են ու սիրելի: Սորվեցո՛ւր այս բաները եւ յորդորէ՛:

1 Timotheogana. 6:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta nabussi fidelac dituztenéc, eztitzatela menosprecia ceren anaye diraden: baina aitzitic cerbitza bitzate, ceren fidelac eta onhetsiac diraden, ontassunean participant diradelaric. Gauça hauc iracats itzac eta exhorta.

Dyr Timyteus A 6:2 Bavarian
Wer aber aynn kristlichnen Herrn haat, sollt n nit minder achtn, grad weil der sein Brueder ist, sundern iem eender non eifriger dienen, weil yr doch glaaubt und von n Herrgot gliebt ist und si um dös Guete müet. Leer dös yn de Leut, und biet s ien auf!

1 Тимотей 6:2 Bulgarian
И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват [от усърдието им], са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果奴僕的主人是信徒,不可因為主人是弟兄就輕看他們;反而倒要服事他們,因為從這樣的美事而得益處的,是信徒、是蒙愛的人。你要教導、勸勉這些事。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果奴仆的主人是信徒,不可因为主人是弟兄就轻看他们;反而倒要服事他们,因为从这样的美事而得益处的,是信徒、是蒙爱的人。你要教导、劝勉这些事。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
僕人有信道的主人,不可因為與他是弟兄就輕看他,更要加意服侍他,因為得服侍之益處的,是信道蒙愛的。你要以此教訓人,勸勉人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
仆人有信道的主人,不可因为与他是弟兄就轻看他,更要加意服侍他,因为得服侍之益处的,是信道蒙爱的。你要以此教训人,劝勉人。

提 摩 太 前 書 6:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
僕 人 有 信 道 的 主 人 , 不 可 因 為 與 他 是 弟 兄 就 輕 看 他 ; 更 要 加 意 服 事 他 ; 因 為 得 服 事 之 益 處 的 , 是 信 道 蒙 愛 的 。 你 要 以 此 教 訓 人 , 勸 勉 人 。

提 摩 太 前 書 6:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
仆 人 有 信 道 的 主 人 , 不 可 因 为 与 他 是 弟 兄 就 轻 看 他 ; 更 要 加 意 服 事 他 ; 因 为 得 服 事 之 益 处 的 , 是 信 道 蒙 爱 的 。 你 要 以 此 教 训 人 , 劝 勉 人 。

Prva poslanica Timoteju 6:2 Croatian Bible
A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobročinstvo vjernici su i ljubljena braća. To naučavaj i preporučuj!

První Timoteovi 6:2 Czech BKR
Kteříž pak mají pány věřící, nechažť jich sobě nezlehčují, protože jsou bratřími, ale tím raději slouží, protože jsou věřící a milí, dobrodiní Božího účastníci. Tomu vyučuj a napomínej.

1 Timoteus 6:2 Danish
Men de, der have troende Herrer, maa ikke ringeagte dem, fordi de ere Brødre, men tjene dem desto hellere, fordi de, som nyde godt af deres gode Gerning, ere troende og elskede. Lær dette, og forman dertil!

1 Timotheüs 6:2 Dutch Staten Vertaling
En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen.

Nestle Greek New Testament 1904
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

Westcott and Hort 1881
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. Tαῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

Greek Orthodox Church 1904
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δέ πιστός ἔχω δεσπότης μή καταφρονέω ὅτι ἀδελφός εἰμί ἀλλά μᾶλλον δουλεύω ὅτι πιστός εἰμί καί ἀγαπητός ὁ ὁ εὐεργεσία ἀντιλαμβάνομαι οὗτος διδάσκω καί παρακαλέω

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν· ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι Ταῦτα δίδασκε καὶ παρακάλει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι ταυτα διδασκε και παρακαλει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι ταυτα διδασκε και παρακαλει

Stephanus Textus Receptus 1550
οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι ταυτα διδασκε και παρακαλει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν, οτι αδελφοι εισιν· αλλα μαλλον δουλευετωσαν, οτι πιστοι εισι και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι. ταυτα διδασκε και παρακαλει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι ταυτα διδασκε και παρακαλει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οι δε πιστους εχοντες δεσποτας μη καταφρονειτωσαν οτι αδελφοι εισιν αλλα μαλλον δουλευετωσαν οτι πιστοι εισιν και αγαπητοι οι της ευεργεσιας αντιλαμβανομενοι ταυτα διδασκε και παρακαλει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan, hoti adelphoi eisin, alla mallon douleuetōsan, hoti pistoi eisin kai agapētoi hoi tēs euergesias antilambanomenoi. Tauta didaske kai parakalei.

hoi de pistous echontes despotas me kataphroneitosan, hoti adelphoi eisin, alla mallon douleuetosan, hoti pistoi eisin kai agapetoi hoi tes euergesias antilambanomenoi. Tauta didaske kai parakalei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan, hoti adelphoi eisin; alla mallon douleuetōsan, hoti pistoi eisin kai agapētoi hoi tēs euergesias antilambanomenoi. Tauta didaske kai parakalei.

hoi de pistous echontes despotas me kataphroneitosan, hoti adelphoi eisin; alla mallon douleuetosan, hoti pistoi eisin kai agapetoi hoi tes euergesias antilambanomenoi. Tauta didaske kai parakalei.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

oi de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan oti pistoi eisin kai agapEtoi oi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

oi de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan oti pistoi eisin kai agapEtoi oi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

oi de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan oti pistoi eisin kai agapEtoi oi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

oi de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan oti pistoi eisin kai agapEtoi oi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:2 Westcott/Hort - Transliterated
oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

oi de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan oti pistoi eisin kai agapEtoi oi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oi de pistous echontes despotas mē kataphroneitōsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetōsan oti pistoi eisin kai agapētoi oi tēs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

oi de pistous echontes despotas mE kataphroneitOsan oti adelphoi eisin alla mallon douleuetOsan oti pistoi eisin kai agapEtoi oi tEs euergesias antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

1 Timóteushoz 6:2 Hungarian: Karoli
A kiknek pedig hívõ uraik vannak, [azokat] meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívõk és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints.

Al Timoteo 1 6:2 Esperanto
Kaj tiuj, kiuj havas kredantajn estrojn, ne malestimu ilin tial, ke ili estas fratoj, sed servu al ili tiom pli, cxar tiuj, kiuj partoprenas en la Didonaco, estas fidelaj kaj amataj. Tion instruu kaj konsilu.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 6:2 Finnish: Bible (1776)
Mutta joilla uskolliset isännät ovat, niin älköön niitä katsoko ylön, että he veljekset ovat; vaan olkoon sitä kuuliaisemmat, että he uskolliset ovat ja rakkaat, jotka hyvästä työstä osalliset ovat. Näitä opeta ja neuvo.

1 Timothée 6:2 French: Darby
et que ceux qui ont des maitres croyants ne les meprisent pas parce qu'ils sont freres, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fideles et des bien-aimes. Enseigne ces choses et exhorte.

1 Timothée 6:2 French: Louis Segond (1910)
Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères; mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les.

1 Timothée 6:2 French: Martin (1744)
Que ceux aussi qui ont des maîtres fidèles, ne les méprisent point sous prétexte qu'ils sont [leurs] frères, mais plutôt qu'ils les servent à cause qu'ils sont fidèles, et bien-aimés [de Dieu, étant] participants de la grâce; enseigne ces choses, et exhorte.

1 Timotheus 6:2 German: Modernized
Welche aber gläubige HERREN haben, sollen dieselbigen nicht verachten (mit dem Schein), daß sie Brüder sind, sondern sollen vielmehr dienstbar sein, dieweil sie gläubig und geliebt und der Wohltat teilhaftig sind. Solches lehre und ermahne!

1 Timotheus 6:2 German: Luther (1912)
Welche aber gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sollen viel mehr dienstbar sein, dieweil sie gläubig und geliebt und der Wohltat teilhaftig sind. Solches lehre und ermahne.

1 Timotheus 6:2 German: Textbibel (1899)
Die aber Gläubige zu Herrn haben, sollen sie nicht darum geringer achten, weil sie Brüder sind, sondern um so williger dienen, weil sie es mit Gläubigen zu thun haben und Geliebten, die sich des Wohlthuns befleißigen. So sollst du lehren und ermahnen;

1 Timoteo 6:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
E quelli che hanno padroni credenti non li disprezzino perché son fratelli, ma tanto più li servano, perché quelli che ricevono il beneficio del loro servizio sono fedeli e diletti. Queste cose insegna e ad esse esorta.

1 Timoteo 6:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E quelli che hanno signori fedeli non li sprezzino, perchè son fratelli; anzi molto più li servano, perciocchè son fedeli e diletti, i quali hanno ricevuto il beneficio. Insegna queste cose, ed esorta ad esse.

1 TIM 6:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka orang yang bertuankan orang beriman itu, janganlah mempermudahkan tuannya itu oleh sebab menjadi bersaudara, melainkan hendaklah orang itu terlebih taat lagi kepada tuannya, oleh sebab tuannya itu beriman dan dikasihi (Allah), yaitu orang yang berusaha berbuat kebajikan. Demikianlah engkau ajar dan nasehatkan.

1 Timothy 6:2 Kabyle: NT
Wid yesɛan imɛellmen i gețțamnen s Lmasiḥ ur ilaq ara ad kksen fell-asen leqdeṛ imi d atmaten-nsen i llan, lameɛna ad qedcen fell-asen seg ul imi d wid yumnen s Lmasiḥ, d wid eɛzizen ara yesfayden si leqdic-nsen. Atah wayen ara tweṣṣiḍ d wayen ara teslemdeḍ :

디모데전서 6:2 Korean
믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 경히 여기지 말고 더 잘 섬기게 하라 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이니라 너는 이것들을 가르치고 권하라

I Timotheum 6:2 Latin: Vulgata Clementina
Qui autem fideles habent dominos, non contemnant, quia fratres sunt : sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii participes sunt. Hæc doce, et exhortare.

Timotejam 1 6:2 Latvian New Testament
Bet kam kungi ir ticīgi, lai nenicina tos tāpēc, ka tie ir brāļi, bet vēl labāk lai tie kalpo, jo tie ir ticīgi un mīlējami, un labvēlības līdzdalībnieki. Tu māci un pamudini!

Pirmasis laiðkas Timotiejui 6:2 Lithuanian
O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina, kadangi jie yra broliai; geriau tegul jiems dar uoliau tarnauja, nes, gaunantys naudą, yra tikintys ir mylimi. Taip mokyk ir taip ragink!

1 Timothy 6:2 Maori
Kaua era i nga rangatira whakapono e whakahawea ki a ratou, no te mea he teina ratou; engari kia nui rawa te mahi, no te mea e whakapono ana ratou, e arohaina ana, e uru ngatahi ana ki te mahi pai. Me whakaako enei mea e koe, me whakahau atu.

1 Timoteus 6:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men de som har troende herrer, skal ikke forakte dem, fordi de er brødre, men så meget heller gjøre sin tjeneste, fordi de som nyter godt av deres velgjerning, er troende og elsket. Dette skal du lære og formane til.

1 Timoteo 6:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios.

1 Timoteo 6:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios.

1 Timoteo 6:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos; sino sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes de los bienes. Esto enseña y exhorta.

1 Timoteo 6:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos, por ser hermanos; antes sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta.

1 Timoteo 6:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y los que tienen amos fieles, no los tengan en menos, por ser sus hermanos; antes sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta.

1 timóteo 6:2 Bíblia King James Atualizada Português
E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos; ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. O perigo fatal da cobiça

1 timóteo 6:2 Portugese Bible
E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos; antes os sirvam melhor, porque eles, que se utilizam do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensina estas coisas.   

1 Timotei 6:2 Romanian: Cornilescu
Iar cei ce au stăpîni credincioşi, să nu -i dispreţuiască, supt cuvînt că sînt ,,fraţi``, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor, sînt credincioşi şi prea iubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri, şi spune-le apăsat.

1-е Тимофею 6:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им . Учи сему и увещевай.

1-е Тимофею 6:2 Russian koi8r
Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют [им]. Учи сему и увещевай.

1 Timothy 6:2 Shuar New Testament
Atumφ uuntri Yus-shuar ainiakka aya Yusjai yatsum asamtai nakiarchatniuitrume. Antsu nuna nankaamas pΘnker takarsatniuitrume. Warφ, ame yayamna nu Yus-shuarchak ainia, tura ame aneamu yatsumchak ainia. Ame, TimiutΘu, tu jintintiata.

1 Timotheosbrevet 6:2 Swedish (1917)
Men de som hava troende herrar må icke, därför att de äro deras bröder, akta dem mindre; fastmer må de tjäna dem så mycket villigare, just därför att de äro troende och kära bröder, dessa som vinnlägga sig om att göra vad gott är. Så skall du undervisa och förmana.

1 Timotheo 6:2 Swahili NT
Watumwa ambao wakuu wao ni Wakristo wasiwadharau kwani ni ndugu zao. Badala yake, wanapaswa kuwatumikia hata vizuri zaidi, maana hao wanaopata faida kutokana na kazi yao ni waumini ambao wanawapenda. Unapaswa kufundisha na kuhubiri mambo haya.

1 Kay Timoteo 6:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang mga may panginoong nagsisisampalataya, ay huwag mayamot sa kanila, sapagka't sila'y pawang magkakapatid; kundi bagkus paglingkuran nila silang mabuti, sapagka't nagsisipanampalataya at mga minamahal ang mga nagsisitanggap ng kapakinabangan. Iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Timotay 6:2 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran win daɣ-san ǝlan ǝlmǝsixitan, ad wǝr assaknin mǝssawsan iba ǝn saɣmar fǝlas dǝr-san ǝmosan arat iyyanda daɣ ǝddin. Kalar aginet-asan ǝššǝɣǝl ofân was kala a dasan-tu-taggin, fǝlas aytedan win garrawnen tǝnfa n ǝššǝɣǝl-nasan ǝddi, ǝntanay da ǝlmǝsixitan a ǝmosan sinahalnen ǝtǝwǝra.

1 ทิโมธี 6:2 Thai: from KJV
ฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รัก ข้อความเหล่านี้จงสั่งสอนและตักเตือนกัน

1 Timoteos 6:2 Turkish
Efendileri iman etmiş olanlarsa, nasıl olsa kardeşiz deyip efendilerine saygısızlık etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve öğütle.

1 Тимотей 6:2 Ukrainian: NT
Хто ж мав вірних панів, ті нехай не гордують ними, бо вони брати; а ще більш нехай служять, що вони вірні і любі, приймаючи благодать. Сього навчай і наказуй.

1 Timothy 6:2 Uma New Testament
Ane rapa' -na maradika-ra to Kristen wo'o-i-hawo, neo' ra'uli' hewa toi: "Uma mingki' kutuku' hawa' -na, apa' hingka ompi' -ku moto-i-hawo hi rala Pue'." Agina kaloo-lompea' lau-di pongkamu-ra bago maradika-ra, apa' maradika to rapobago-ki toe, ompi' hampepangalaa' -ra to rapoka'ahi'.

1 Ti-moâ-theâ 6:2 Vietnamese (1934)
Ai có chủ là tín đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Ðó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ.

1 Timothy 6:1
Top of Page
Top of Page