1 Timothy 6:16
New International Version
who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen.

New Living Translation
He alone can never die, and he lives in light so brilliant that no human can approach him. No human eye has ever seen him, nor ever will. All honor and power to him forever! Amen.

English Standard Version
who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen.

Berean Study Bible
He alone is immortal and dwells in unapproachable light. No one has ever seen Him, nor can anyone see Him. To Him be honor and eternal dominion! Amen.

New American Standard Bible
who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. To Him be honor and eternal dominion! Amen.

King James Bible
Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

Holman Christian Standard Bible
the only One who has immortality, dwelling in unapproachable light; no one has seen or can see Him, to Him be honor and eternal might. Amen.

International Standard Version
He alone has endless life and lives in inaccessible light. No one has ever seen him, nor can anyone see him. Honor and eternal power belong to him! Amen.

NET Bible
He alone possesses immortality and lives in unapproachable light, whom no human has ever seen or is able to see. To him be honor and eternal power! Amen.

Aramaic Bible in Plain English
He who alone is uncorrupted and dwelling in light that a human cannot approach and which none of the children of men has seen, nor can see, to whom be honor and authority to the eternity of eternities. Amen.

GOD'S WORD® Translation
He is the only one who cannot die. He lives in light that no one can come near. No one has seen him, nor can they see him. Honor and power belong to him forever! Amen.

Jubilee Bible 2000
the only one who has immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man has seen nor can see, to whom be honour and power everlasting. Amen.

King James 2000 Bible
Who only has immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and power everlasting. Amen.

American King James Version
Who only has immortality, dwelling in the light which no man can approach to; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and power everlasting. Amen.

American Standard Version
who only hath immortality, dwelling in light unapproachable; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honor and power eternal. Amen.

Douay-Rheims Bible
Who only hath immortality, and inhabiteth light inaccessible, whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and empire everlasting. Amen.

Darby Bible Translation
who only has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor is able to see; to whom [be] honour and eternal might. Amen.

English Revised Version
who only hath immortality, dwelling in light unapproachable; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power eternal. Amen.

Webster's Bible Translation
Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honor and power everlasting. Amen.

Weymouth New Testament
who alone possesses immortality, dwelling in unapproachable light, and whom no man has seen or can see. To Him be eternal honour and power! Amen.

World English Bible
who alone has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and eternal power. Amen.

Young's Literal Translation
who only is having immortality, dwelling in light unapproachable, whom no one of men did see, nor is able to see, to whom is honour and might age-during! Amen.

1 Timotheus 6:16 Afrikaans PWL
Hy wat alleen onsterflik is en in ’n ontoeganklike lig bly, wat geen mens gesien het of kan sien nie;

1 Timoteut 6:16 Albanian
ai që i vetmi e ka pavdekësinë dhe rri në dritë të paafrueshme, të cilën asnjë njeri nuk e ka parë kurrë dhe as mund ta shohë; atij i qoftë nderi dhe pushteti i përjetshëm. Amen.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 6:16 Arabic: Smith & Van Dyke
الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامة والقدرة الابدية. آمين

1 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 6:16 Armenian (Western): NT
Միայն ի՛նք ունի անմահութիւն, եւ կը բնակի անմերձենալի լոյսի մէջ: Մարդոցմէ ո՛չ մէկը տեսեր է զինք, ո՛չ ալ կրնայ տեսնել: Իրե՛ն պատիւ ու զօրութիւն յաւիտեան: Ամէն:

1 Timotheogana. 6:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ceinec berac baitu immortalitate, nehor hurbil ecin daiten arguian habitatzen delaric, cein ezpaitu guiçonec batec-ere ikussi, ez ecin ikus baiteçaque: ceini ohore eta indar seculacotz. Amen.

Dyr Timyteus A 6:16 Bavarian
Er yllain ist unsterblich. Er wont in n undurchförtignen Liecht, und niemets haat n gseghn und kan n seghn. Iem sei d Eer, de eebig Macht, amönn!

1 Тимотей 6:16 Bulgarian
Който сам притежава безсмъртие; обитавайки в непристъпна светлина; Когото никой човек не е видял, нито може да види; Комуто да бъде чест и вечна сила. Амин.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就是那獨一不朽的、住在人所不能靠近的光裡,沒有人見過、也沒有人能看見的那一位。願尊貴和永恆的權能都歸於他!阿們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
就是那独一不朽的、住在人所不能靠近的光里,没有人见过、也没有人能看见的那一位。愿尊贵和永恒的权能都归于他!阿们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就是那獨一不死,住在人不能靠近的光裡,是人未曾看見也是不能看見的,要將他顯明出來。但願尊貴和永遠的權能都歸給他!阿們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就是那独一不死,住在人不能靠近的光里,是人未曾看见也是不能看见的,要将他显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给他!阿门。

提 摩 太 前 書 6:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 是 那 獨 一 不 死 、 住 在 人 不 能 靠 近 的 光 裡 , 是 人 未 曾 看 見 、 也 是 不 能 看 見 的 , 要 將 他 顯 明 出 來 。 但 願 尊 貴 和 永 遠 的 權 能 都 歸 給 他 。 阿 們 !

提 摩 太 前 書 6:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 是 那 独 一 不 死 、 住 在 人 不 能 靠 近 的 光 里 , 是 人 未 曾 看 见 、 也 是 不 能 看 见 的 , 要 将 他 显 明 出 来 。 但 愿 尊 贵 和 永 远 的 权 能 都 归 给 他 。 阿 们 !

Prva poslanica Timoteju 6:16 Croatian Bible
koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.

První Timoteovi 6:16 Czech BKR
Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.

1 Timoteus 6:16 Danish
han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt! Amen!

1 Timotheüs 6:16 Dutch Staten Vertaling
Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

Westcott and Hort 1881
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἴδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. Ἀμήν.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν.

Tischendorf 8th Edition
ὁ μόνος ἔχω ἀθανασία φῶς οἰκέω ἀπρόσιτος ὅς ὁράω οὐδείς ἄνθρωπος οὐδέ ὁράω δύναμαι ὅς τιμή καί κράτος αἰώνιος ἀμήν

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον, ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον. ἀμήν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· ᾧ τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον ἀμήν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο μονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο μονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην

Stephanus Textus Receptus 1550
ο μονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο μονος εχων αθανασιαν, φως οικων απροσιτον, ον ειδεν ουδεις ανθρωπων, ουδε ιδειν δυναται· ω τιμη και κρατος αιωνιον. αμην.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο μονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο μονος εχων αθανασιαν φως οικων απροσιτον ον ειδεν ουδεις ανθρωπων ουδε ιδειν δυναται ω τιμη και κρατος αιωνιον αμην

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho monos echōn athanasian, phōs oikōn aprositon, hon eiden oudeis anthrōpōn oude idein dynatai; hō timē kai kratos aiōnion; amēn.

ho monos echon athanasian, phos oikon aprositon, hon eiden oudeis anthropon oude idein dynatai; ho time kai kratos aionion; amen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho monos echōn athanasian, phōs oikōn aprositon, hon eiden oudeis anthrōpōn oude idein dynatai; hō timē kai kratos aiōnion; amēn.

ho monos echon athanasian, phos oikon aprositon, hon eiden oudeis anthropon oude idein dynatai; ho time kai kratos aionion; amen.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

o monos echOn athanasian phOs oikOn aprositon on eiden oudeis anthrOpOn oude idein dunatai O timE kai kratos aiOnion amEn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

o monos echOn athanasian phOs oikOn aprositon on eiden oudeis anthrOpOn oude idein dunatai O timE kai kratos aiOnion amEn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

o monos echOn athanasian phOs oikOn aprositon on eiden oudeis anthrOpOn oude idein dunatai O timE kai kratos aiOnion amEn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

o monos echOn athanasian phOs oikOn aprositon on eiden oudeis anthrOpOn oude idein dunatai O timE kai kratos aiOnion amEn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:16 Westcott/Hort - Transliterated
o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

o monos echOn athanasian phOs oikOn aprositon on eiden oudeis anthrOpOn oude idein dunatai O timE kai kratos aiOnion amEn

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o monos echōn athanasian phōs oikōn aprositon on eiden oudeis anthrōpōn oude idein dunatai ō timē kai kratos aiōnion amēn

o monos echOn athanasian phOs oikOn aprositon on eiden oudeis anthrOpOn oude idein dunatai O timE kai kratos aiOnion amEn

1 Timóteushoz 6:16 Hungarian: Karoli
Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

Al Timoteo 1 6:16 Esperanto
kiu sola havas senmortecon, logxante en lumo neatingebla, kaj kiun neniu vidis nek povas vidi, al kiu estu honoro kaj potenco eterna. Amen.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 6:16 Finnish: Bible (1776)
Jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu kirkkaudessa, johon ei yksikään tulla taida, jota ei yksikään ihminen nähnyt ole eikä taida nähdä: jolle olkoon kunnia ja ijankaikkinen voima, amen!

1 Timothée 6:16 French: Darby
lui qui seul possede l'immortalite, qui habite la lumiere inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu, ni ne peut voir, -auquel soit honneur et force eternelle! Amen.

1 Timothée 6:16 French: Louis Segond (1910)
qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen!

1 Timothée 6:16 French: Martin (1744)
Lui qui seul possède l'immortalité, et qui habite une lumière inaccessible, lequel nul des hommes n'a vu, et ne peut voir; et auquel soit l'honneur et la force éternelle, Amen.

1 Timotheus 6:16 German: Modernized
der allein Unsterblichkeit hat; der da wohnet in einem Licht, da niemand zukommen kann; welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann: dem sei Ehre und ewiges Reich! Amen.

1 Timotheus 6:16 German: Luther (1912)
der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann; dem sei Ehre und ewiges Reich! Amen.

1 Timotheus 6:16 German: Textbibel (1899)
der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnet in einem Lichte, da niemand zu kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Herrschaft. Amen.

1 Timoteo 6:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
il quale solo possiede l’immortalità ed abita una luce inaccessibile; il quale nessun uomo ha veduto né può vedere; al quale siano onore e potenza eterna. Amen.

1 Timoteo 6:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Il qual solo ha immortalità ed abita una luce inaccessibile; il quale niun uomo ha veduto, nè può vedere; al quale sia onore ed imperio eterno. Amen.

1 TIM 6:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Yang hanya mempunyai zat yang tiada mati, dan mendiami terang yang tiada terhampiri; Yang tiada pernah dilihat atau dapat dilihat orang, maka bagi-Nyalah kemuliaan dan kuasa yang kekal. Amin.

1 Timothy 6:16 Kabyle: NT
win yeddren i dayem, i gellan di tafat ur yezmir yiwen aț-țyaweḍ, ulac win i t-iwalan neɣ i gzemren a t-iwali. I nețța tamanegt ț-țezmert i dayem ! Amin.

디모데전서 6:16 Korean
오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자시니 그에게 존귀와 영원한 능력을 돌릴지어다 아멘

I Timotheum 6:16 Latin: Vulgata Clementina
qui solus habet immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem : quem nullus hominum vidit, sed nec videre potest : cui honor, et imperium sempiternum. Amen.

Timotejam 1 6:16 Latvian New Testament
Viņam vienīgajam ir nemirstība, un Viņš dzīvo nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nav redzējis un arī nevar redzēt; Viņam gods un mūžīga valdīšana! Amen.

Pirmasis laiðkas Timotiejui 6:16 Lithuanian
vienintelis Nemirtingasis, gyvenantis neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

1 Timothy 6:16 Maori
Ko ia anake e kore e mate, e noho ana ia i te marama e kore e taea atu e tetahi; kahore ia i kitea e tetahi tangata, kahore ano hoki e ahei kia kitea: waiho atu i a ia te honore me te kaha ake ake. Amine.

1 Timoteus 6:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
han som alene har udødelighet, som bor i et lys som ingen kan komme til, han som intet menneske har sett eller kan se; ham tilhører ære og evig makt. Amen.

1 Timoteo 6:16 Spanish: La Biblia de las Américas
el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible; a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A El sea la honra y el dominio eterno. Amén.

1 Timoteo 6:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A El sea la honra y el dominio eterno. Amén.

1 Timoteo 6:16 Spanish: Reina Valera Gómez
el único que tiene inmortalidad, y habita en luz inaccesible; a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea honra y poder sempiterno. Amén.

1 Timoteo 6:16 Spanish: Reina Valera 1909
Quien sólo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; á quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver: al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.

1 Timoteo 6:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver; al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.

1 timóteo 6:16 Bíblia King James Atualizada Português
o único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém! Recomendações aos ricos

1 timóteo 6:16 Portugese Bible
aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível; a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver; ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém.   

1 Timotei 6:16 Romanian: Cornilescu
singurul care are nemurirea, care locuieşte într'o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L -a văzut, nici nu -L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea vecinică! Amin.

1-е Тимофею 6:16 Russian: Synodal Translation (1876)
единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.

1-е Тимофею 6:16 Russian koi8r
единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь.

1 Timothy 6:16 Shuar New Testament
Iwiaaku ßtinia nΘrenniuri Nφnkiti. Ti Tsßapninnium pujakui nuntumtuachminiaiti. Wßinchatai asamtai shuar penkΘ Wßinkiacharu ainiawai. Ninki Ashφ shiir awajsatniuiti tura Ninki tuke Ashφ akupin Atφ. N·nisan ati.

1 Timotheosbrevet 6:16 Swedish (1917)
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

1 Timotheo 6:16 Swahili NT
Yeye peke yake anaishi milele, katika mwanga usioweza kukaribiwa na mtu. Hakuna mtu aliyepata kumwona au awezaye kumwona. Kwake iwe heshima na uwezo wa milele! Amina.

1 Kay Timoteo 6:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan; na di nakita ng sinomang tao, o makikita man: sumakaniya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Timotay 6:16 Tawallamat Tamajaq NT
Wǝr itǝmǝttǝy har faw

Izdâɣ daɣ ǝnnur

Wǝr din-itǝwǝhiz

Wǝr t-illa awedan as kala ad t-inay

Wala ifrag anay-net

Ǝnta a ilan saɣmar ǝd tarna har faw.

Amin!

1 ทิโมธี 6:16 Thai: from KJV
พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความสว่างที่ซึ่งไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็น และจะเห็นไม่ได้ พระเกียรติและฤทธานุภาพจงมีแด่พระองค์นั้นสืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

1 Timoteos 6:16 Turkish

1 Тимотей 6:16 Ukrainian: NT
один, що має безсмертє, і живе в сьвітлї неприступному, котрого не бачив нїхто з людей, анї бачити не може; Йому ж честь і держава вічна. Амінь.

1 Timothy 6:16 Uma New Testament
Hadudua-na Hi'a-wadi to uma ria kamatea-na. Mo'oha' -i hi rala hini to uma mowo pehini-na. Uma haduaa to ma'ala mpomohui' -i ba mpohilo-i, apa' uma-i kahiloa. Muntu' Hi'a-wadi to natao rabila' pai' to natao moparenta duu' kahae-hae-na. Amin! Wae mpu'u-hana!

1 Ti-moâ-theâ 6:16 Vietnamese (1934)
một mình Ngài có sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.

1 Timothy 6:15
Top of Page
Top of Page