2 Тимотей 3
Bulgarian
1А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. 2Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, 3без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, 4предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, 5имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. 6Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, 7които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. 8И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. 9Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри [безумието] и на тия [двама].

10А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, 11гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ. 12Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. 13А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени. 14А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, 15и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те [направят] мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. 16Всичкото писание [е] боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; 17за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page