2 Тимотей 4
Bulgarian
1Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред [вид] на явлението Му и царуването му: 2проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване. 3Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, 4и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. 5Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.

6Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава. 7Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; 8отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.

9Постарай се да дойдеш скоро при мене; 10защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация. 11Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата. 12А Тихика пратих в Ефес. 13Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите. 14Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му; 15от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.

16При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете [това за грях]. 17Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста. 18Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси [и въведе] в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.

19Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом. 20Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит. 21Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.

22Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [[Амин]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page