Тит 1
Bulgarian
1Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за [подпомагане] вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието, 2в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже, 3а в своите времена яви словото Си чрез посланието, поверено на мене по заповед на Бога, нашия Спасител,

4до Тита, истинното ми чадо по общата ни вяра: Благодат и мир [да бъде с тебе] от Бога Отца и Христа Исуса, нашия спасител.

5Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах; 6ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство. 7Защото епископът трябва да бъде непорочен, като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправии, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба; 8а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан; 9който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.

10Защото има мнозина непокорни човеци, празнословци и измамници, а особено от обрязаните, 11чиито уста трябва да се затулят, човеци, които извращат цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва [да учат]. 12Един от тях, някой си техен пророк е казал: "Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси". 13Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата 14и да не дадат внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. 15За чистите всичко е чисто; а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвестта им са осквернени. 16Твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат [от Него], като са мръсни и непокорни, неспособни за какво и да било добро дело.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Timothy 4
Top of Page
Top of Page