Тит 2
Bulgarian
1Но ти говори това, което приляга на здравото учение, [именно]: 2Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението;

3също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство, да поучават това, което е добро; 4за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, 5да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

6Така и момците увещавай да бъдат разбрани. 7Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си [показвай] искреност, сериозност, 8здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

9[Увещавай] слугите да се покоряват на господарите си, да [им] угождават във всичко, да им не противоречат, 10да не присвояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.

11Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, 12и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, 13ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, 14Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

15Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Titus 1
Top of Page
Top of Page