Тит 3
Bulgarian
1Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да [ги] слушат и да бъдат готови за всяко добро дело, 2да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всичките човеци. 3Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг. 4Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, 5Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, [сиреч], новорождението и обновяването на Светия Дух, 6когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, 7та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот. 8Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. 9А отбягвай глупавите разисквания, родословия, препирни и карания върху закона, защото те са безполезни и суетни. 10След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, 11като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден.

12Когато изпратя до тебе Артема или Тихика, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам. 13Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполоса, тъй щото да не им липсва нищо. 14Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в [такива] добри дела, за да не бъдат безплодни, в [посрещане] необходимите нужди.

15Поздравяват те всички, които са с мене. Поздрави ония, които ни любят във вярата. Благодат да бъде с всички ви. [[Амин]]Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Titus 2
Top of Page
Top of Page