Филимон 1
Bulgarian
1Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон 2и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква: 3Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.

4Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си, 5като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и [която показваш] към всичките светии. 6[Молитствувам] щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за [слава на] Христа. 7Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.

8Затова, ако и да имам [право с] голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава, 9пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,

10ти се моля за моето чадо Онисима, когото родих в оковите си, 11който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене; 12когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце, 13Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, [като съм] в окови за благовестието; 14но без [да зная] твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна. 15Защото може би за това той да се е отлъчил [от тебе] за малко време, за да го имаш за винаги, 16не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!

17И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене. 18И ако те е в нещо онеправдал, или [ти] дължи нещо, мини това на моя сметка; 19аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя,- да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си. 20Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.

21Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.

22А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.

23Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса, 24също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.

25Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page