Евреи 1
Bulgarian
1Бог Който при разни частични [съобщения], и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, 2в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, 3Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [[чрез Себе Си]] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, 4и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

5Защото, кому от ангелите е рекъл [Бог] някога:- "Ти си Мой Син, Аз днес Те родих"; и пак: "Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?

6А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва:- "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

7И за ангелите казва:- "Който прави ангелите Си [силни като] ветрове, И служителите Си [като] огнен пламък";

8А за Сина казва:- "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

9Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".

10и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;

11Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха,

12И като одежда ще ги свиеш, И те ще бъдат изменени; Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.

13А кому от ангелите е рекъл някога:- "Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие"?

14Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Philemon 1
Top of Page
Top of Page