Titus 3:14
New International Version
Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives.

New Living Translation
Our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others; then they will not be unproductive.

English Standard Version
And let our people learn to devote themselves to good works, so as to help cases of urgent need, and not be unfruitful.

Berean Study Bible
And our people must also learn to devote themselves to good works in order to meet the pressing needs of others, so that they will not be unfruitful.

New American Standard Bible
Our people must also learn to engage in good deeds to meet pressing needs, so that they will not be unfruitful.

King James Bible
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

Holman Christian Standard Bible
And our people must also learn to devote themselves to good works for cases of urgent need, so that they will not be unfruitful.

International Standard Version
Our own people should also learn to make good deeds a priority when urgent needs arise, so they won't be unproductive.

NET Bible
Here is another way that our people can learn to engage in good works to meet pressing needs and so not be unfruitful.

Aramaic Bible in Plain English
And they will teach those who are ours also to cultivate good works in matters of distress, lest they should be fruitless.

GOD'S WORD® Translation
Our people should also learn how to set an example by doing good things when urgent needs arise so that they can live productive lives.

Jubilee Bible 2000
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they not be unfruitful.

King James 2000 Bible
And let our own also learn to maintain good works for urgent needs, that they not be unfruitful.

American King James Version
And let our's also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

American Standard Version
And let our people also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

Douay-Rheims Bible
And let our men also learn to excel in good works for necessary uses: that they be not unfruitful.

Darby Bible Translation
and let ours also learn to apply themselves to good works for necessary wants, that they may not be unfruitful.

English Revised Version
And let our people also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

Webster's Bible Translation
And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they may not be unfruitful.

Weymouth New Testament
And let our people too learn to set a good example in following honest occupations for the supply of their necessities, so that they may not live useless lives.

World English Bible
Let our people also learn to maintain good works for necessary uses, that they may not be unfruitful.

Young's Literal Translation
and let them learn -- ours also -- to be leading in good works to the necessary uses, that they may not be unfruitful.

Titus 3:14 Afrikaans PWL
Hulle sal ons mense ook leer om goeie dade te ontwikkel in sake van nood sodat hulle nie onvrugbaar mag wees nie.

Titi 3:14 Albanian
Edhe le të mësojnë edhe tanët t'u kushtohen veprave të mira për nevojat e ngutshme, që të mos jenë të pafrytshëm.

ﺗﻴﻄﺲ 3:14 Arabic: Smith & Van Dyke
وليتعلّم من لنا ايضا ان يمارسوا اعمالا حسنة للحاجات الضرورية حتى لا يكونوا بلا ثمر.

ՏԻՏՈՍ 3:14 Armenian (Western): NT
Մերիննե՛րն ալ թող սորվին մատակարար ըլլալ բարի գործերու՝ հարկաւոր կարիքներու համար, որպէսզի անպտուղ չըլլան:

Titegana. 3:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada ikas beçate gurec-ere obre onetan emplegatzen necessario diraden gaucetaco, fructu gabe eztiradençát.

Dyr Titz 3:14 Bavarian
Aau de Ünsern müessnd lernen, däß s naach Kröftn Guets tuend, daa wo s noottuet. Yso gaat iener Löbn nit fruchtloos bleibn.

Тит 3:14 Bulgarian
Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в [такива] добри дела, за да не бъдат безплодни, в [посрещане] необходимите нужди.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我們自己的人,為了緊要的需用也應該學會投入美好的工作,免得成為不結果子的人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我们自己的人,为了紧要的需用也应该学会投入美好的工作,免得成为不结果子的人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
並且我們的人要學習正經事業,預備所需用的,免得不結果子。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
并且我们的人要学习正经事业,预备所需用的,免得不结果子。

提 多 書 3:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
並 且 我 們 的 人 要 學 習 正 經 事 業 ( 或 作 : 要 學 習 行 善 ) , 預 備 所 需 用 的 , 免 得 不 結 果 子 。

提 多 書 3:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
并 且 我 们 的 人 要 学 习 正 经 事 业 ( 或 作 : 要 学 习 行 善 ) , 预 备 所 需 用 的 , 免 得 不 结 果 子 。

Poslanica Titu 3:14 Croatian Bible
A i naši neka se uče prednjačiti dobrim djelima u životnim potrebama da ne budu neplodni.

Titovi 3:14 Czech BKR
A nechažť se také učí i naši v dobrých skutcích předčiti, a zvláště, kdež jsou toho potřeby, aby nebyli neužiteční.

Titus 3:14 Danish
Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

Titus 3:14 Dutch Staten Vertaling
En dat ook de onzen leren, goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

Westcott and Hort 1881
Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

Greek Orthodox Church 1904
μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

Tischendorf 8th Edition
μανθάνω δέ καί ὁ ἡμέτερος καλός ἔργον προΐστημι εἰς ὁ ἀναγκαῖος χρεία ἵνα μή εἰμί ἄκαρπος

Scrivener's Textus Receptus 1894
μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.

Stephanus Textus Receptus 1550
μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας ινα μη ωσιν ακαρποι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας ινα μη ωσιν ακαρποι

Stephanus Textus Receptus 1550
μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας ινα μη ωσιν ακαρποι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας, ινα μη ωσιν ακαρποι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας ινα μη ωσιν ακαρποι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μανθανετωσαν δε και οι ημετεροι καλων εργων προιστασθαι εις τας αναγκαιας χρειας ινα μη ωσιν ακαρποι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
manthanetōsan de kai hoi hēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias, hina mē ōsin akarpoi.

manthanetosan de kai hoi hemeteroi kalon ergon proistasthai eis tas anankaias chreias, hina me osin akarpoi.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Manthanetōsan de kai hoi hēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias, hina mē ōsin akarpoi.

Manthanetosan de kai hoi hemeteroi kalon ergon proistasthai eis tas anankaias chreias, hina me osin akarpoi.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

manthanetOsan de kai oi Emeteroi kalOn ergOn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mE Osin akarpoi

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

manthanetOsan de kai oi Emeteroi kalOn ergOn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mE Osin akarpoi

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

manthanetOsan de kai oi Emeteroi kalOn ergOn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mE Osin akarpoi

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

manthanetOsan de kai oi Emeteroi kalOn ergOn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mE Osin akarpoi

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:14 Westcott/Hort - Transliterated
manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

manthanetOsan de kai oi Emeteroi kalOn ergOn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mE Osin akarpoi

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
manthanetōsan de kai oi ēmeteroi kalōn ergōn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mē ōsin akarpoi

manthanetOsan de kai oi Emeteroi kalOn ergOn proistasthai eis tas anankaias chreias ina mE Osin akarpoi

Titushoz 3:14 Hungarian: Karoli
Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elõl a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.

Al Tito 3:14 Esperanto
Kaj niaj amikoj ankaux lernu dauxrigi bonajn laborojn, por necesaj bezonoj, por ke ili ne estu senfruktaj.

Kirje Titukselle 3:14 Finnish: Bible (1776)
Mutta anna myös niidenkin, jotka meidän ovat, oppia hyvissä töissä muiden edellä käymään, kussa niin tarvitaan, ettei hekään hedelmättömät olisi.

Tite 3:14 French: Darby
et que les notres aussi apprennent à etre les premiers dans les bonnes oeuvres pour les choses necessaires, afin qu'ils ne soient pas sans fruit.

Tite 3:14 French: Louis Segond (1910)
Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes oeuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits.

Tite 3:14 French: Martin (1744)
Que les nôtres aussi apprennent à être les premiers à s'appliquer aux bonnes œuvres, pour les usages nécessaires, afin qu'ils ne soient point sans fruit.

Titus 3:14 German: Modernized
Laß aber auch die Unsern lernen, daß sie im Stand guter Werke sich finden lassen, wo man ihrer bedarf, auf daß sie nicht unfruchtbar seien:

Titus 3:14 German: Luther (1912)
Laß aber auch die Unsern lernen, daß sie im Stand guter Werke sich finden lassen, wo man ihrer bedarf, auf daß sie nicht unfruchtbar seien.

Titus 3:14 German: Textbibel (1899)
Unsere Leute sollen auch lernen tüchtige Arbeit für die Notdurft zu treiben, damit sie nicht ohne Einkommen seien.

Tito 3:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed imparino anche i nostri ad attendere a buone opere per provvedere alle necessità, onde non stiano senza portar frutto.

Tito 3:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or imparino ancora i nostri d’attendere a buone opere per gli usi necessari, acciocchè non sieno senza frutto.

TITUS 3:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan kebajikan akan menggenapkan barang yang mustahak, supaya jangan mereka itu hidup dengan percuma.

Titus 3:14 Kabyle: NT
Axaṭer ilaq daɣen atmaten-nneɣ ad lemden ad xedmen i wiyaḍ lecɣal yelhan, iwakken ad sɛun ayen ara ḥwiǧen, ur țțilin ara mbla lfayda.

디도서 3:14 Korean
또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 예비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라

Titum 3:14 Latin: Vulgata Clementina
Discant autem et nostri bonis operibus præesse ad usus necessarios : ut non sint infructuosi.

Titam 3:14 Latvian New Testament
Lai nepaliktu bezauglīgi, arī mūsu ļaudīm jāmācās palīdzēt ar labiem darbiem tur, kur tas nepieciešams.

Laiðkas Titui 3:14 Lithuanian
Tesimoko ir mūsiškiai remti gerus darbus būtiniems reikalams patenkinti, kad neliktų bevaisiai.

Titus 3:14 Maori
Me ako hoki o tatou ki te mahi i nga mahi pai mo nga wa o te rawakore kei huakore ratou.

Titus 3:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt efter som det er trang til, forat de ikke skal være uten frukt.

Tito 3:14 Spanish: La Biblia de las Américas
Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto.

Tito 3:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto.

Tito 3:14 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.

Tito 3:14 Spanish: Reina Valera 1909
Y aprendan asimismo los nuestros á gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto.

Tito 3:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aprendan asimismo los nuestros a conducirse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean inútiles.

Tito 3:14 Bíblia King James Atualizada Português
Os nossos, de igual forma, aprendam a dedicar-se às boas obras, a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos.

Tito 3:14 Portugese Bible
Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos.   

Tit 3:14 Romanian: Cornilescu
Trebuie ca şi ai noştri să se deprindă să fie cei dintîi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, şi să nu stea neroditori.

К Титу 3:14 Russian: Synodal Translation (1876)
Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны.

К Титу 3:14 Russian koi8r
Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, [в] [удовлетворении] необходимым нуждам, дабы не были бесплодны.

Titus 3:14 Shuar New Testament
Iinφ Yus-shuar ainia nusha pΘnker T·ratniun tura atsumainia nunasha Yßintinian Nekaawartφ. Antar pujusarain tusan nuna tajai.

Titusbrevet 3:14 Swedish (1917)
Och må jämväl våra bröder, för att icke bliva utan frukt, lära sig att rätt utöva goda gärningar, där hjälp är av nöden.

Tito 3:14 Swahili NT
Ni lazima watu wetu wajifunze kuutumia wakati wao katika kutenda mema ili wasaidie katika mahitaji ya kweli, na maisha yao yawe ya kufaa.

Kay Tito 3:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagaralan din naman ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan, upang huwag mawalan ng bunga.

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 3:14 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran aytedan win-nana dă iwar-tan ad ǝlmǝdan ǝsǝggǝtǝkki daɣ igi ǝn mazalan win olaɣnen, fǝl a d-ǝssǝxsǝlan aratan win as tǝkna addararat igi, wǝrgeɣ ad ǝgân tǝmǝddurt a daɣ wǝr ǝnfen wala.

ทิตัส 3:14 Thai: from KJV
ให้พวกเราเรียนรู้ที่จะกระทำการดีด้วยสำหรับความจำเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล

Titus 3:14 Turkish
Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar.

Тит 3:14 Ukrainian: NT
Нехай і наші вчять ся пильнувати добрих дід для конечних погріб, щоб не були без овощу.

Titus 3:14 Uma New Testament
Ompi' -ompi' hampepangalaa' -ta kana tida oa' mpobago bago to lompe', bona mporata-ra kaparaluua eo-eo-na, nee-neo' mpai' uma ria kalaua tuwu' -ra.

Tít 3:14 Vietnamese (1934)
Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng giùm giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái.

Titus 3:13
Top of Page
Top of Page