Titus 2:14
New International Version
who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.

New Living Translation
He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us his very own people, totally committed to doing good deeds.

English Standard Version
who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.

Berean Study Bible
He gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds.

New American Standard Bible
who gave Himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for Himself a people for His own possession, zealous for good deeds.

King James Bible
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

Holman Christian Standard Bible
He gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to cleanse for Himself a people for His own possession, eager to do good works.

International Standard Version
He gave himself for us to set us free from every wrong and to cleanse us so that we could be his special people who are enthusiastic about doing good deeds.

NET Bible
He gave himself for us to set us free from every kind of lawlessness and to purify for himself a people who are truly his, who are eager to do good.

Aramaic Bible in Plain English
Who gave himself in our place to redeem us from all evil and to purify a new people for himself, which is zealous of good works.

GOD'S WORD® Translation
He gave himself for us to set us free from every sin and to cleanse us so that we can be his special people who are enthusiastic about doing good things.

Jubilee Bible 2000
who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a people of his own, zealous of good works.

King James 2000 Bible
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a people for his own, zealous of good works.

American King James Version
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify to himself a peculiar people, zealous of good works.

American Standard Version
who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a people for his own possession, zealous of good works.

Douay-Rheims Bible
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and might cleanse to himself a people acceptable, a pursuer of good works.

Darby Bible Translation
who gave himself for us, that he might redeem us from all lawlessness, and purify to himself a peculiar people, zealous for good works.

English Revised Version
who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a people for his own possession, zealous of good works.

Webster's Bible Translation
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify to himself a peculiar people, zealous of good works.

Weymouth New Testament
who gave Himself for us to purchase our freedom from all iniquity, and purify for Himself a people who should be specially His own, zealous for doing good works.

World English Bible
who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify for himself a people for his own possession, zealous for good works.

Young's Literal Translation
who did give himself for us, that he might ransom us from all lawlessness, and might purify to himself a peculiar people, zealous of good works;

Titus 2:14 Afrikaans PWL
wat Homself in ons plek gegee het om ons los te koop uit alle oortredings van die wet en vir Homself ’n nuwe volk te reinig,

Titi 2:14 Albanian
i cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira.

ﺗﻴﻄﺲ 2:14 Arabic: Smith & Van Dyke
الذي بذل نفسه لاجلنا لكي يفدينا من كل اثم ويطهر لنفسه شعبا خاصّا غيورا في اعمال حسنة.

ՏԻՏՈՍ 2:14 Armenian (Western): NT
Ան ընծայեց ինքզինք մեզի համար, որպէսզի ազատագրէ մեզ ամէն անօրէնութենէ, եւ մաքրելով՝ ընէ իր սեփական ժողովուրդը, նախանձախնդիր բարի գործերու:

Titegana. 2:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ceinec eman baitu bere buruä guregatic, gu redemi guençançat iniquitate gucitaric, eta purifica guençançát bere populu particular, obra onetara affectionatu içateco.

Dyr Titz 2:14 Bavarian
Er haat si für üns hingöbn, um üns von aller Schuld z erloesn und üns zo n Rainen von dyr Sündd, auf däß myr sein aigns Volk seind, was grad non dyrnaach ströbt, dös Guete z tuen.

Тит 2:14 Bulgarian
Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他為我們獻上自己,是為了救贖我們脫離一切罪惡,並且潔淨我們做他自己特選的子民,做美好工作的熱心人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他为我们献上自己,是为了救赎我们脱离一切罪恶,并且洁净我们做他自己特选的子民,做美好工作的热心人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他為我們捨了自己,要贖我們脫離一切罪惡,又潔淨我們,特做自己的子民,熱心為善。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他为我们舍了自己,要赎我们脱离一切罪恶,又洁净我们,特做自己的子民,热心为善。

提 多 書 2:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 為 我 們 捨 了 自 己 , 要 贖 我 們 脫 離 一 切 罪 惡 , 又 潔 淨 我 們 , 特 作 自 己 的 子 民 , 熱 心 為 善 。

提 多 書 2:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 为 我 们 舍 了 自 己 , 要 赎 我 们 脱 离 一 切 罪 恶 , 又 洁 净 我 们 , 特 作 自 己 的 子 民 , 热 心 为 善 。

Poslanica Titu 2:14 Croatian Bible
On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Titovi 2:14 Czech BKR
Kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti, a očistil sobě samému lid zvláštní, horlivě následovný dobrých skutků.

Titus 2:14 Danish
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Titus 2:14 Dutch Staten Vertaling
Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Nestle Greek New Testament 1904
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

Westcott and Hort 1881
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

Greek Orthodox Church 1904
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

Tischendorf 8th Edition
ὅς δίδωμι ἑαυτοῦ ὑπέρ ἡμᾶς ἵνα λυτρόω ἡμᾶς ἀπό πᾶς ἀνομία καί καθαρίζω ἑαυτοῦ λαός περιούσιος ζηλωτής καλός ἔργον

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ος εδωκεν εαυτον υπερ ημων ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον ζηλωτην καλων εργων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ος εδωκεν εαυτον υπερ ημων ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον ζηλωτην καλων εργων

Stephanus Textus Receptus 1550
ος εδωκεν εαυτον υπερ ημων ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον ζηλωτην καλων εργων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ος εδωκεν εαυτον υπερ ημων, ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας, και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον, ζηλωτην καλων εργων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ος εδωκεν εαυτον υπερ ημων ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον ζηλωτην καλων εργων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ος εδωκεν εαυτον υπερ ημων ινα λυτρωσηται ημας απο πασης ανομιας και καθαριση εαυτω λαον περιουσιον ζηλωτην καλων εργων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hos edōken heauton hyper hēmōn hina lytrōsētai hēmas apo pasēs anomias kai katharisē heautō laon periousion, zēlōtēn kalōn ergōn.

hos edoken heauton hyper hemon hina lytrosetai hemas apo pases anomias kai katharise heauto laon periousion, zeloten kalon ergon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hos edōken heauton hyper hēmōn hina lytrōsētai hēmas apo pasēs anomias kai katharisē heautō laon periousion, zēlōtēn kalōn ergōn.

hos edoken heauton hyper hemon hina lytrosetai hemas apo pases anomias kai katharise heauto laon periousion, zeloten kalon ergon.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

os edOken eauton uper EmOn ina lutrOsEtai Emas apo pasEs anomias kai katharisE eautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

os edOken eauton uper EmOn ina lutrOsEtai Emas apo pasEs anomias kai katharisE eautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

os edOken eauton uper EmOn ina lutrOsEtai Emas apo pasEs anomias kai katharisE eautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

os edOken eauton uper EmOn ina lutrOsEtai Emas apo pasEs anomias kai katharisE eautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:14 Westcott/Hort - Transliterated
os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

os edOken eauton uper EmOn ina lutrOsEtai Emas apo pasEs anomias kai katharisE eautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
os edōken eauton uper ēmōn ina lutrōsētai ēmas apo pasēs anomias kai katharisē eautō laon periousion zēlōtēn kalōn ergōn

os edOken eauton uper EmOn ina lutrOsEtai Emas apo pasEs anomias kai katharisE eautO laon periousion zElOtEn kalOn ergOn

Titushoz 2:14 Hungarian: Karoli
A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezõt.

Al Tito 2:14 Esperanto
kiu donis sin por ni, por elacxeti nin el cxia maljusteco kaj por purigi al si popolon propran, fervoran pri bonaj faroj.

Kirje Titukselle 2:14 Finnish: Bible (1776)
Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin.

Tite 2:14 French: Darby
qui s'est donne lui-meme pour nous, afin qu'il nous rachetat de toute iniquite et qu'il purifiat pour lui-meme un peuple acquis, zele pour les bonnes oeuvres.

Tite 2:14 French: Louis Segond (1910)
qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres.

Tite 2:14 French: Martin (1744)
Qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de nous purifier, pour lui être un peuple qui lui appartienne en propre, et qui soit zélé pour les bonnes œuvres.

Titus 2:14 German: Modernized
der sich selbst für uns gegeben bat, auf daß er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken.

Titus 2:14 German: Luther (1912)
der sich selbst für uns gegeben hat, auf daß er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken.

Titus 2:14 German: Textbibel (1899)
der sich selbst gegeben hat für uns, daß er uns erlöse von allem Frevel, und reinige sich selbst ein Volk zum Eigentum, eifrig in guten Werken.

Tito 2:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
il quale ha dato se stesso per noi al fine di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone.

Tito 2:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Il quale ha dato sè stesso per noi, acciocchè ci riscattasse d’ogni iniquità, e ci purificasse per essergli un popolo acquistato in proprio, zelante di buone opere.

TITUS 2:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
yang sudah menyerahkan diri-Nya karena kita, supaya Ia menebus kita daripada segala dosa, dan supaya Ia menyucikan bagi diri-Nya suatu kaum akan milik-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik.

Titus 2:14 Kabyle: NT
Yefka iman-is fell-aneɣ iwakken a ɣ-isellek si ddnub yerna a ɣ-yerr d agdud-is yeṣfan, iwejden i lecɣal yelhan.

디도서 2:14 Korean
그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 하심이니라

Titum 2:14 Latin: Vulgata Clementina
qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum.

Titam 2:14 Latvian New Testament
Viņš pats sevi atdeva par mums, lai atpestītu mūs no katras netaisnības un šķīstītu mūs sev par pieņemamu tautu, centīgu labos darbos.

Laiðkas Titui 2:14 Lithuanian
Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visų nedorybių ir nuskaistintų sau ypatingą tautą, uolią geriems darbams.

Titus 2:14 Maori
I tuku nei i a ia mo tatou, hei hoko i a tatou i roto i nga kino katoa, hei horoi hoki i a tatou hei iwi mana ake, e ngakau nui ana ki nga mahi pai.

Titus 2:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
han som gav sig selv for oss for å forløse oss fra all urettferdighet og rense sig selv et eiendomsfolk, nidkjært til gode gjerninger.

Tito 2:14 Spanish: La Biblia de las Américas
quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras.

Tito 2:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
El se dio por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras.

Tito 2:14 Spanish: Reina Valera Gómez
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras.

Tito 2:14 Spanish: Reina Valera 1909
Que se dió á sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

Tito 2:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras.

Tito 2:14 Bíblia King James Atualizada Português
Ele, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras.

Tito 2:14 Portugese Bible
que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniqüidade, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras.   

Tit 2:14 Romanian: Cornilescu
El S'a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.

К Титу 2:14 Russian: Synodal Translation (1876)
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

К Титу 2:14 Russian koi8r
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам.

Titus 2:14 Shuar New Testament
Jesukrφstuka iin jarutramkamiaji, ii tunaarinia uwemtikrampratajtsa. Tura, Winia ajasar tuke Enentßijiai pΘnker T·rawarat tusa, ii tunaarin japirtampramiaji.

Titusbrevet 2:14 Swedish (1917)
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Tito 2:14 Swahili NT
Yeye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe kutoka katika uovu wote na kutufanya watu safi walio wake yeye mwenyewe, watu walio na hamu ya kutenda mema.

Kay Tito 2:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na siyang nagbigay ng kaniyang sarili dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kaniyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa, upang maging kaniyang sariling pag-aari.

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 2:14 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝnta a ikfan iman-net, fǝl a danaɣ-isǝddǝrfu daɣ id t-illa ǝššur, izzǝzdǝg-ana, nǝqqǝl tamattay-net a sǝr-ǝs tǝskâtat, tǝsigatakkat daɣ igi ǝn mazalan win olaɣnen.

ทิตัส 2:14 Thai: from KJV
ผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่าง และทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และเป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดี

Titus 2:14 Turkish
Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait, iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti.

Тит 2:14 Ukrainian: NT
котрий оддав себе самого за нас, щоб ізбавити нас од усякого беззаконня і очистити собі людей вибраних, ревнителів добрих дїл.

Titus 2:14 Uma New Testament
Napewai' woto-na rapatehi mpotolo' jeko' -ta, nabahaka-ta ngkai hawe'ea kehi-ta to dada'a, napakaroli' -ta pai' napajadi' -ta ntodea-na pai' bagia-na, to baka' mpobabehi kehi to lompe'.

Tít 2:14 Vietnamese (1934)
là Ðấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta khỏi mọi tội và làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

Titus 2:13
Top of Page
Top of Page