Titam 2
Latvian New Testament
1Bet tu sludini to, kas saskan ar veselīgo mācību: 2Vecākiem vīriešiem jābūt atturīgiem, cienīgiem, prātīgiem, veselīgiem ticībā, mīlestībā un pacietībā;

3Tāpat vecākām sievietēm jāizturas, kā svētām pieklājas, lai nenodotos ļaunām valodām, pārmērīgai vīna dzeršanai un lai māca labu: 4Lai pamāca jaunākās gudrībā, mīlēt savus vīrus un savus bērnus, 5Būt saprātīgām, tikumīgām, atturīgām, labām nama mātēm, laipnām, paklausīgām saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots.

6Tāpat jaunākos vīriešus pamudini, lai tie būtu godprātīgi! 7Pats visiem esi paraugs labos darbos, mācībā, nevainojamībā, nopietnībā! 8Taviem vārdiem jābūt patiesiem un nevainojamiem, lai pretinieks paliktu kaunā, nevarēdams neko ļaunu par mums pateikt.

9Kalpi lai paklausa saviem kungiem, visādi tiem labpatikdami, un lai nerunā pretim. 10Lai nedara zaudējumus, bet visā pierāda pilnīgu uzticību, lai viņi Dieva, mūsu Pestītāja, mācību visādi greznotu!

11Jo Dieva, mūsu Pestītāja žēlastība parādījusies visiem ļaudīm. 12Pamācīdama mūs, lai mēs, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgajām kārībām, apdomīgi un taisnīgi, un dievbijīgi dzīvotu šinī pasaulē, 13Gaidīdami svētīgo cerību un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus godības atnākšanu. 14Viņš pats sevi atdeva par mums, lai atpestītu mūs no katras netaisnības un šķīstītu mūs sev par pieņemamu tautu, centīgu labos darbos.

15To pamāci un pamudini, un norāj visā stingrībā, lai neviens tevi nenicinātu!Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Titus 1
Top of Page
Top of Page