Titus 2:5
New International Version
to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.

New Living Translation
to live wisely and be pure, to work in their homes, to do good, and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God.

English Standard Version
to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled.

Berean Study Bible
to be self-controlled, pure, managers of their households, kind, and submissive to their own husbands, so that the word of God will not be discredited.

New American Standard Bible
to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored.

King James Bible
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

Holman Christian Standard Bible
to be self-controlled, pure, homemakers, kind, and submissive to their husbands, so that God's message will not be slandered.

International Standard Version
to be sensible and pure, to manage their households, to be kind, and to submit themselves to their husbands. Otherwise, the word of God may be discredited.

NET Bible
to be self-controlled, pure, fulfilling their duties at home, kind, being subject to their own husbands, so that the message of God may not be discredited.

Aramaic Bible in Plain English
And to be chaste and holy, taking good care of their households and obeying their husbands, lest anyone blaspheme the word of God.

GOD'S WORD® Translation
to use good judgment, and to be morally pure. Also, tell them to teach young women to be homemakers, to be kind, and to place themselves under their husbands' authority. Then no one can speak evil of God's word.

Jubilee Bible 2000
to be temperate, chaste, good housekeepers, subject to their own husbands, that the word of God not be blasphemed.

King James 2000 Bible
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

American King James Version
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

American Standard Version
to be'sober-minded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that the word of God be not blasphemed:

Douay-Rheims Bible
To be discreet, chaste, sober, having a care of the house, gentle, obedient to their husbands, that the word of God be not blasphemed.

Darby Bible Translation
discreet, chaste, diligent in home work, good, subject to their own husbands, that the word of God may not be evil spoken of.

English Revised Version
to be soberminded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that the word of God be not blasphemed:

Webster's Bible Translation
To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

Weymouth New Testament
industrious in their homes, kind, submissive to their husbands, so that the Christian teaching may not be exposed to reproach.

World English Bible
to be sober minded, chaste, workers at home, kind, being in subjection to their own husbands, that God's word may not be blasphemed.

Young's Literal Translation
sober, pure, keepers of their own houses, good, subject to their own husbands, that the word of God may not be evil spoken of.

Titus 2:5 Afrikaans PWL
kuis te wees, afgesonderd, om goed vir hulle huishoudings te sorg en hulle eie mans te gehoorsaam sodat daar nie kwaad gepraat word teen die boodskap van God nie.

Titi 2:5 Albanian
të jenë fjalëpakë, të dlira, t'i kushtohen punëve të shtëpisë, të mira, të bindura ndaj burrave të tyre, që fjala e Perëndisë të mos blasfemohet.

ﺗﻴﻄﺲ 2:5 Arabic: Smith & Van Dyke
متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهنّ صالحات خاضعات لرجالهنّ لكي لا يجدف على كلمة الله.

ՏԻՏՈՍ 2:5 Armenian (Western): NT
եւ ըլլալ խոհեմ, մաքրակենցաղ, տնաշէն, բարեգործ, իրենց ամուսիններուն հպատակ, որ Աստուծոյ խօսքը չհայհոյուի:

Titegana. 2:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuhur içaten, chahu, etchean egoile, on, bere senharrén suiet: Iaincoaren hitza blasphema eztadinçát.

Dyr Titz 2:5 Bavarian
sittig und keusch z sein, häuslich, güetig und yn n Man glos, auf däß s Wort Gottes nit in Verruef kimmt.

Тит 2:5 Bulgarian
да са разбрани, целомъдри, да работят у домовете си, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
自律、貞潔、善理家務、良善、服從自己的丈夫,免得神的話語受到褻瀆。

中文标准译本 (CSB Simplified)
自律、贞洁、善理家务、良善、服从自己的丈夫,免得神的话语受到亵渎。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
謹守,貞潔,料理家務,待人有恩,順服自己的丈夫,免得神的道理被毀謗。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
谨守,贞洁,料理家务,待人有恩,顺服自己的丈夫,免得神的道理被毁谤。

提 多 書 2:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
謹 守 , 貞 潔 , 料 理 家 務 , 待 人 有 恩 , 順 服 自 己 的 丈 夫 , 免 得 神 的 道 理 被 毀 謗 。

提 多 書 2:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
谨 守 , 贞 洁 , 料 理 家 务 , 待 人 有 恩 , 顺 服 自 己 的 丈 夫 , 免 得 神 的 道 理 被 毁 谤 。

Poslanica Titu 2:5 Croatian Bible
neka budu razumne, čiste, kućevne, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.

Titovi 2:5 Czech BKR
A byly šlechetné, čistotné, netoulavé, dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáno v porouhání slovo Boží.

Titus 2:5 Danish
at være sindige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, for at Guds Ord ikke skal bespottes.

Titus 2:5 Dutch Staten Vertaling
Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

Nestle Greek New Testament 1904
σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται.

Westcott and Hort 1881
σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουργούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται.

RP Byzantine Majority Text 2005
σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουρούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται·

Greek Orthodox Church 1904
σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουρούς, ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται.

Tischendorf 8th Edition
σώφρων ἁγνός οἰκουρός ἀγαθός ὑποτάσσω ὁ ἴδιος ἀνήρ ἵνα μή ὁ λόγος ὁ θεός βλασφημέω

Scrivener's Textus Receptus 1894
σώφρονας, ἁγνάς, οἰκουρούς ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ βλασφημῆται·

Stephanus Textus Receptus 1550
σώφρονας ἁγνάς οἰκουρούς ἀγαθάς ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
σωφρονας αγνας οικουργους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
σωφρονας αγνας οικουργους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται

Stephanus Textus Receptus 1550
σωφρονας αγνας οικουρους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
σωφρονας, αγνας, οικουρους αγαθας, υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν, ινα μη ο λογος του Θεου βλασφημηται·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
σωφρονας αγνας οικουρους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
σωφρονας αγνας οικουργους αγαθας υποτασσομενας τοις ιδιοις ανδρασιν ινα μη ο λογος του θεου βλασφημηται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
sōphronas, hagnas, oikourgous, agathas, hypotassomenas tois idiois andrasin, hina mē ho logos tou Theou blasphēmētai.

sophronas, hagnas, oikourgous, agathas, hypotassomenas tois idiois andrasin, hina me ho logos tou Theou blasphemetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
sōphronas, hagnas, oikourgous, agathas, hypotassomenas tois idiois andrasin, hina mē ho logos tou theou blasphēmētai.

sophronas, hagnas, oikourgous, agathas, hypotassomenas tois idiois andrasin, hina me ho logos tou theou blasphemetai.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
sōphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

sOphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mE o logos tou theou blasphEmEtai

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
sōphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

sOphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mE o logos tou theou blasphEmEtai

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
sōphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

sOphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mE o logos tou theou blasphEmEtai

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
sōphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

sOphronas agnas oikourous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mE o logos tou theou blasphEmEtai

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:5 Westcott/Hort - Transliterated
sōphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

sOphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mE o logos tou theou blasphEmEtai

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
sōphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mē o logos tou theou blasphēmētai

sOphronas agnas oikourgous agathas upotassomenas tois idiois andrasin ina mE o logos tou theou blasphEmEtai

Titushoz 2:5 Hungarian: Karoli
[Legyenek] mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék.

Al Tito 2:5 Esperanto
esti prudentaj, cxastaj, hejme laborantaj, bonfaremaj, submetigxemaj al siaj propraj edzoj, por ke la vorto de Dio ne estu blasfemita;

Kirje Titukselle 2:5 Finnish: Bible (1776)
Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset, ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.

Tite 2:5 French: Darby
à etre sages, pures, occupees des soins de la maison, bonnes, soumises à leurs propres maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphemee.

Tite 2:5 French: Louis Segond (1910)
tre retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.

Tite 2:5 French: Martin (1744)
A être sages, pures, gardant la maison, bonnes, soumises à leurs maris; afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée.

Titus 2:5 German: Modernized
sittig sein, keusch, häuslich, gütig, ihren Männern untertan, auf daß nicht das Wort Gottes verlästert werde.

Titus 2:5 German: Luther (1912)
sittig sein, keusch, häuslich, gütig, ihren Männern untertan, auf daß nicht das Wort Gottes verlästert werde.

Titus 2:5 German: Textbibel (1899)
zu züchtigem, keuschem, haushälterischem, gutem Betragen, zum Gehorsam gegen ihre Männer, damit das Wort Gottes nicht gelästert werde.

Tito 2:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
ad esser assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la Parola di Dio non sia bestemmiata.

Tito 2:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
ad esser temperate, caste, a guardar la casa, ad esser buone, soggette a’ propri mariti; acciocchè la parola di Dio non sia bestemmiata.

TITUS 2:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan memerintahkan dirinya, dan menjadi suci, dan rajin memeliharakan rumah tangga, dan baik hatinya, dan tunduk kepada suaminya, supaya jangan menjadi suatu hujat kepada Firman Allah.

Titus 2:5 Kabyle: NT
ad ilint ț-țiɛeqliyin, ad ddunt s ṣṣfa, ad lhint d lecɣal n wexxam, ad lhunt, ad țțaɣent awal i yergazen-nsent iwakken awal n Sidi Ṛebbi ur yețwargam ara.

디도서 2:5 Korean
근신하며 순전하며 집안 일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하게 하라 이는 하나님의 말씀이 훼방을 받지 않게 하려 함이니라

Titum 2:5 Latin: Vulgata Clementina
prudentes, castas, sobrias, domus curam habentes, benignas, subditas viris suis, ut non blasphemetur verbum Dei.

Titam 2:5 Latvian New Testament
Būt saprātīgām, tikumīgām, atturīgām, labām nama mātēm, laipnām, paklausīgām saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots.

Laiðkas Titui 2:5 Lithuanian
būti santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams,­kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis.

Titus 2:5 Maori
Kia whai whakaaro, kia tika, kia pukumahi i te kainga, kia atawhai, kia ngohengohe ki a ratou tane, kei korerotia kinotia te kupu a te Atua.

Titus 2:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
å være sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, forat Guds ord ikke skal bli spottet!

Tito 2:5 Spanish: La Biblia de las Américas
a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.

Tito 2:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.

Tito 2:5 Spanish: Reina Valera Gómez
a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos; para que la palabra de Dios no sea blasfemada.

Tito 2:5 Spanish: Reina Valera 1909
A ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas á sus maridos: porque la palabra de Dios no sea blasfemada.

Tito 2:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
a que sean templadas, castas, que tengan buen cuidado de la casa, excelentes, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.

Tito 2:5 Bíblia King James Atualizada Português
a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas a seus maridos, a fim de que a Palavra de Deus não seja difamada.

Tito 2:5 Portugese Bible
a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada.   

Tit 2:5 Romanian: Cornilescu
să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentruca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu.

К Титу 2:5 Russian: Synodal Translation (1876)
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми,покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.

К Титу 2:5 Russian koi8r
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.

Titus 2:5 Shuar New Testament
Junasha Jintintrartφ. Esetas Enentßimin, pΘnker wekain ßrtiniaiti. Ni takatrin pΘnker takastin ainiawai. Ni aishrin umirin ßrtiniaiti. Tura waitnentin ßrtiniaiti. Yus-shuarcha Yus-Chichaman yajauch chicharkarain tusar T·rawartiniaiti. "Tu jintintrarta" Titiß.

Titusbrevet 2:5 Swedish (1917)
att föra en tuktig och ren vandel, att vara goda husmödrar och att underordna sig sina män, så att Guds ord icke bliver smädat.

Tito 2:5 Swahili NT
wawe na kiasi na safi, waangalie vizuri mambo ya nyumbani, na wawatii waume zao, ili ujumbe wa Mungu usije ukadharauliwa.

Kay Tito 2:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang-loob, pasakop sa kanikaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios:

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 2:5 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝqqǝlnat šidoden ǝnnodanen daɣ wallan-nasnat, aginat alxal zǝddigan. Annattafnat d ǝššǝɣǝlan ǝn ɣawnatan-nasnat, alǝɣnat, abbardagnat i meddan-nasnat. As iga adi, wǝr zʼitǝwǝlku Awal ǝn Mǝššina.

ทิตัส 2:5 Thai: from KJV
ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้

Titus 2:5 Turkish

Тит 2:5 Ukrainian: NT
щоб були мірними, чистими, господарлими, добрими, корились своїм чоловікам, щоб слово Боже не зневажалось.

Titus 2:5 Uma New Testament
monoto nono-ra, moroli' gau' -ra, mpewili' lompe' ana' -ra pai' tomi-ra, lompe' nono-ra, pai' mengkoru hi tomane-ra. Ane hewa toe po'ingku-ra, uma mpai' hema to mporuge' Lolita Alata'ala.

Tít 2:5 Vietnamese (1934)
có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Ðức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.

Titus 2:4
Top of Page
Top of Page