Titus 1:9
New International Version
He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose it.

New Living Translation
He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught; then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong.

English Standard Version
He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it.

Berean Study Bible
He must hold firmly to the faithful word as it was taught, so that he can encourage others by sound teaching and refute those who contradict it.

New American Standard Bible
holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.

King James Bible
Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.

Holman Christian Standard Bible
holding to the faithful message as taught, so that he will be able both to encourage with sound teaching and to refute those who contradict it.

International Standard Version
He must be devoted to the trustworthy message that agrees with what we teach, so that he may be able to encourage others with healthy doctrine and refute those who oppose it.

NET Bible
He must hold firmly to the faithful message as it has been taught, so that he will be able to give exhortation in such healthy teaching and correct those who speak against it.

Aramaic Bible in Plain English
He should care for the teaching of the word of faith, as to be able also to comfort by his sound teaching, and rebuke those who are contentious.

GOD'S WORD® Translation
He must be devoted to the trustworthy message we teach. Then he can use these accurate teachings to encourage people and correct those who oppose the word.

Jubilee Bible 2000
holding fast the doctrine according to the faithful word, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.

King James 2000 Bible
Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to refute the opposition.

American King James Version
Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the disputers.

American Standard Version
holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort in the sound doctrine, and to convict the gainsayers.

Douay-Rheims Bible
Embracing that faithful word which is according to doctrine, that he may be able to exhort in sound doctrine, and to convince the gainsayers.

Darby Bible Translation
clinging to the faithful word according to the doctrine taught, that he may be able both to encourage with sound teaching and refute gainsayers.

English Revised Version
holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able both to exhort in the sound doctrine, and to convict the gainsayers.

Webster's Bible Translation
Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.

Weymouth New Testament
holding fast to the faithful Message which he has received, so that he may be well qualified both to encourage others with sound teaching and to reply successfully to opponents.

World English Bible
holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort in the sound doctrine, and to convict those who contradict him.

Young's Literal Translation
holding -- according to the teaching -- to the stedfast word, that he may be able also to exhort in the sound teaching, and the gainsayers to convict;

Titus 1:9 Afrikaans PWL
die lering van die boodskap van vertroue moet vir hom belangrik wees sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te versterk en te vertroos, sowel as om dié wat twissoekkerig is te berispe,

Titi 1:9 Albanian
që mban fort fjalën besnike siç i është mësuar, që të jetë në gjëndje me doktrinën e shëndoshë të këshillojë dhe bindë ata që kundërshtojnë.

ﺗﻴﻄﺲ 1:9 Arabic: Smith & Van Dyke
ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا ان يعظ بالتعليم الصحيح ويوبّخ المناقضين.

ՏԻՏՈՍ 1:9 Armenian (Western): NT
հաստատ բռնելով վարդապետութեան հաւատարիմ խօսքը, որպէսզի կարենայ թէ՛ յորդորել ողջամիտ վարդապետութեամբ, թէ՛ կշտամբել հակաճառողները:

Titegana. 1:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Instructionearen araura den hitz fidelaren eduquile, doctrina sanoz exhorta-ere ahal deçançát, eta contrastatzen diradenac vençut.

Dyr Titz 1:9 Bavarian
Er mueß si selber an de waare, gsunde Leer haltn; dann kan yr dyrmit aau de Gmain dyrzue ermanen und de Gögner widerlögn.

Тит 1:9 Bulgarian
който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
堅守那合乎教導的信實話語;這是為了要他不但能用健全的教義勸勉人,而且能使那些反對的人知罪。

中文标准译本 (CSB Simplified)
坚守那合乎教导的信实话语;这是为了要他不但能用健全的教义劝勉人,而且能使那些反对的人知罪。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
堅守所教真實的道理,就能將純正的教訓勸化人,又能把爭辯的人駁倒了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
坚守所教真实的道理,就能将纯正的教训劝化人,又能把争辩的人驳倒了。

提 多 書 1:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
堅 守 所 教 真 實 的 道 理 , 就 能 將 純 正 的 教 訓 勸 化 人 , 又 能 把 爭 辯 的 人 駁 倒 了 。

提 多 書 1:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
坚 守 所 教 真 实 的 道 理 , 就 能 将 纯 正 的 教 训 劝 化 人 , 又 能 把 争 辩 的 人 驳 倒 了 。

Poslanica Titu 1:9 Croatian Bible
priljubljen uz vjerodostojnu riječ nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike.

Titovi 1:9 Czech BKR
Pilně se přídržící věrné řeči v učení Božím, aby mohl i napomínati učením zdravým, i ty, kteříž odpírají, přemáhati.

Titus 1:9 Danish
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.

Titus 1:9 Dutch Staten Vertaling
Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

Westcott and Hort 1881
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

Greek Orthodox Church 1904
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

Tischendorf 8th Edition
ἀντέχομαι ὁ κατά ὁ διδαχή πιστός λόγος ἵνα δυνατός εἰμί καί παρακαλέω ἐν ὁ διδασκαλία ὁ ὑγιαίνω καί ὁ ἀντιλέγω ἐλέγχω

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση και τους αντιλεγοντας ελεγχειν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση και τους αντιλεγοντας ελεγχειν

Stephanus Textus Receptus 1550
αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση και τους αντιλεγοντας ελεγχειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου, ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση, και τους αντιλεγοντας ελεγχειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση και τους αντιλεγοντας ελεγχειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
αντεχομενον του κατα την διδαχην πιστου λογου ινα δυνατος η και παρακαλειν εν τη διδασκαλια τη υγιαινουση και τους αντιλεγοντας ελεγχειν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou, hina dynatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē hygiainousē kai tous antilegontas elenchein.

antechomenon tou kata ten didachen pistou logou, hina dynatos e kai parakalein en te didaskalia te hygiainouse kai tous antilegontas elenchein.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou, hina dynatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē hygiainousē kai tous antilegontas elenchein.

antechomenon tou kata ten didachen pistou logou, hina dynatos e kai parakalein en te didaskalia te hygiainouse kai tous antilegontas elenchein.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:9 Westcott/Hort - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein

antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein

Titushoz 1:9 Hungarian: Karoli
A ki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyõzhesse az ellenkezõket.

Al Tito 1:9 Esperanto
tenanta la fidelan vorton, kiu estas laux la instruado, por ke li povu admoni pri la sana doktrino kaj ankaux refuti la kontrauxdirantojn.

Kirje Titukselle 1:9 Finnish: Bible (1776)
Ja kiinnipitävän puhtaasta ja opettavaisesta sanasta, että hän olis väkevä terveellisen opin kautta neuvomaan ja vastaanseisojia voittamaan.

Tite 1:9 French: Darby
tenant ferme la fidele parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable, tant d'exhorter par un sain enseignement, que de refuter les contredisants.

Tite 1:9 French: Louis Segond (1910)
attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs.

Tite 1:9 French: Martin (1744)
Retenant ferme la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine, que de convaincre les contredisants.

Titus 1:9 German: Modernized
und halte ob dem Wort, das gewiß ist und lehren kann, auf daß er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen die Widersprecher.

Titus 1:9 German: Luther (1912)
und haltend ob dem Wort, das gewiß ist, und lehrhaft, auf daß er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen die Widersprecher.

Titus 1:9 German: Textbibel (1899)
festhaltend an dem lehrgemäß bewährten Wort, damit er im Stande sei, in der gesunden Lehre ebensowohl zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen.

Tito 1:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
attaccato alla fedel Parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace d’esortare nella sana dottrina e di convincere i contradittori.

Tito 1:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Che ritenga fermamente la fedel parola, che è secondo ammaestramento; acciocchè sia sufficiente ad esortar nella sana dottrina, ed a convincere i contradicenti.

TITUS 1:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
berpaut kepada perkataan yang sungguh menurut pengajaran itu, supaya dapat ia menasehatkan orang di dalam pengajaran yang benar itu, dan menempelak orang yang melawan.

Titus 1:9 Kabyle: NT
ilaq ad yeṭṭef deg awal n Sidi Ṛebbi yellan ț-țideț akken i t-yelmed, iwakken ad yizmir ad isselmed, ad inhu wiyaḍ yerna a d-isbeggen i wid i d-yekkaten deg awal-agi, belli ɣelṭen.

디도서 1:9 Korean
미쁜 말씀의 가르침을 그대로 지켜야 하리니 이는 능히 바른 교훈으로 권면하고 거스려 말하는 자들을 책망하게 하려 함이라

Titum 1:9 Latin: Vulgata Clementina
amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem : ut potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt, arguere.

Titam 1:9 Latvian New Testament
Viņam jāturas pie uzticamās mācības vārda, lai spētu pamācīt veselīgajā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim.

Laiðkas Titui 1:9 Lithuanian
tvirtai besilaikantis patikimo žodžio kaip buvo išmokytas, kad sveiku mokymu sugebėtų ir paraginti, ir įtikinti prieštaraujančius.

Titus 1:9 Maori
E u ana te pupuri i te kupu pono i whakaakona atu na, kia taea ai e ia, i te mea ka tika nei tana whakaako, te whakahauhau, te turaki ano i ta te hunga e totohe mai ana.

Titus 1:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
en som holder fast ved det troverdige ord efter læren, forat han kan være i stand til både å formane ved den sunde lære og å tale til rette dem som sier imot.

Tito 1:9 Spanish: La Biblia de las Américas
reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.

Tito 1:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.

Tito 1:9 Spanish: Reina Valera Gómez
retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradicen.

Tito 1:9 Spanish: Reina Valera 1909
Retenedor de la fiel palabra que es conforme á la doctrina: para que también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer á los que contradijeren.

Tito 1:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
retenedor de la doctrina conforma a la fiel palabra, para que también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradicen.

Tito 1:9 Bíblia King James Atualizada Português
e apegue-se firmemente à fiel Palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina quanto de convencer os que se opõem a ela.

Tito 1:9 Portugese Bible
retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina como para convencer os contradizentes.   

Tit 1:9 Romanian: Cornilescu
să se ţină de Cuvîntul adevărat, care este potrivit cu învăţătura, pentruca să fie în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă, şi să înfrunte pe protivnici.

К Титу 1:9 Russian: Synodal Translation (1876)
держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учениии противящихся обличать.

К Титу 1:9 Russian koi8r
держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

Titus 1:9 Shuar New Testament
Tura N· arantcha, Chφkich Shußran pΘnker jintintrataj tusa tura Yus-Chichaman nakitin ainia nuna nupetkataj tusa, Y·snumia nekas chichaman, nii Unuimißtramiania Nuyß kanakchatniuiti.

Titusbrevet 1:9 Swedish (1917)
han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.

Tito 1:9 Swahili NT
Ni lazima ashike kikamilifu ujumbe ule wa kuaminika kama unavyofundishwa. Ndivyo atakavyoweza kuwatia wengine moyo kwa mafundisho ya kweli na kuyafichua makosa ya wale wanaoyapinga mafundisho hayo.

Kay Tito 1:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral, at papaniwalain ang nagsisisalangsang.

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 1:9 Tawallamat Tamajaq NT
Isigatakkat wǝllen daɣ lǝkkum y awal wa ilan ǝlǝsǝl s ǝmmǝk was itawasasaɣra. As iga adi, ad igrǝw fǝrregat n ad itamar aytedan s ǝsǝssǝɣri wa n tidǝt itaggu, ifrǝg deɣ ad isattaddu y aytedan win das-ǝggewalnen as ǝntanay a ǝhanen alxata.

ทิตัส 1:9 Thai: from KJV
และเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันสัตย์ซื่อตามที่ได้เรียนมาแล้ว เพื่อเขาจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันถูกต้อง และชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้น

Titus 1:9 Turkish
Hem başkalarını sağlam öğretiyle yüreklendirmek, hem de karşı çıkanları ikna edebilmek için imanlılara öğretilen güvenilir söze sımsıkı sarılmalı.

Тит 1:9 Ukrainian: NT
щоб державсь вірного слова по науцї, щоб умів і напоминати здоровою наукою і докоряти противних.

Titus 1:9 Uma New Testament
Kana moroho pongkakamu-ra tudui' to tapangala', hewa to oti-mi ratudui' -taka, bona ra'inca mpotudui' tauna tudui' to makono pai' mpo'apui nono-ra, pai' ra'inca wo'o mpokamaro-ra to mposapuaka tudui' -ta.

Tít 1:9 Vietnamese (1934)
hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dổ người ta và bác lại kẻ chống trả.

Titus 1:8
Top of Page
Top of Page