2 Timothy 4:11
New International Version
Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry.

New Living Translation
Only Luke is with me. Bring Mark with you when you come, for he will be helpful to me in my ministry.

English Standard Version
Luke alone is with me. Get Mark and bring him with you, for he is very useful to me for ministry.

New American Standard Bible
Only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service.

King James Bible
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.

Holman Christian Standard Bible
Only Luke is with me. Bring Mark with you, for he is useful to me in the ministry.

International Standard Version
Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful in my ministry.

NET Bible
Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is a great help to me in ministry.

Aramaic Bible in Plain English
Only Luqa is with me. Take Marcus and bring him with you, because he is suitable to me for the ministry.

GOD'S WORD® Translation
Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you. He is useful to me in my work.

Jubilee Bible 2000
Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry.

King James 2000 Bible
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with you: for he is profitable to me for the ministry.

American King James Version
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with you: for he is profitable to me for the ministry.

American Standard Version
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee; for he is useful to me for ministering.

Douay-Rheims Bible
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.

Darby Bible Translation
Luke alone is with me. Take Mark, and bring [him] with thyself, for he is serviceable to me for ministry.

English Revised Version
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is useful to me for ministering.

Webster's Bible Translation
Luke only is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.

Weymouth New Testament
Luke is the only friend I now have with me. Call for Mark on your way and bring him with you, for he is a great help to me in my ministry.

World English Bible
Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with you, for he is useful to me for service.

Young's Literal Translation
Lukas only is with me; Markus having taken, bring with thyself, for he is profitable to me for ministration;

2 Timotheus 4:11 Afrikaans PWL
Slegs Luka is by my. Vat vir Markos en bring hom saam met jou, want hy is vir my geskik vir die bediening.

2 Timoteut 4:11 Albanian
Me mua është vetëm Lluka; merre Markun dhe sille me vete, sepse e kam shumë të dobishëm për shërbesë.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﻤﻮﺛﺎﻭﺱ 4:11 Arabic: Smith & Van Dyke
لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة.

2 ՏԻՄՈԹԷՈՍ 4:11 Armenian (Western): NT
միայն Ղուկաս ինծի հետ է: Ա՛ռ Մարկոսը եւ բե՛ր քեզի հետ, որովհետեւ պիտանի է ինծի՝ սպասարկութեան համար:

2 Timotheogana. 4:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Luc bera duc enequin. Marc harturic erekarrac eurequin: ecen probetchable diat cerbitzucotz.

Dyr Timyteus B 4:11 Bavarian
Grad dyr Laux ist non bei mir. Bring önn Marxn mit, weil yr myr ayn groosse Hilf wär!

2 Тимотей 4:11 Bulgarian
Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
只有路加與我在一起。你要接上馬可,帶他一起來,因為他在服事工作上對我很有幫助。

中文标准译本 (CSB Simplified)
只有路加与我在一起。你要接上马可,带他一起来,因为他在服事工作上对我很有帮助。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
獨有路加在我這裡。你來的時候,要把馬可帶來,因為他在傳道的事上於我有益處。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
独有路加在我这里。你来的时候,要把马可带来,因为他在传道的事上于我有益处。

提 摩 太 後 書 4:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
獨 有 路 加 在 我 這 裡 。 你 來 的 時 候 , 要 把 馬 可 帶 來 , 因 為 他 在 傳 道 ( 或 作 : 服 事 我 ) 的 事 上 於 我 有 益 處 。

提 摩 太 後 書 4:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
独 有 路 加 在 我 这 里 。 你 来 的 时 候 , 要 把 马 可 带 来 , 因 为 他 在 传 道 ( 或 作 : 服 事 我 ) 的 事 上 於 我 有 益 处 。

Druga poslanica Timoteju 4:11 Croatian Bible
Luka je jedini sa mnom. Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za služenje.

Druhá Timoteovi 4:11 Czech BKR
Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potřebný k službě.

2 Timoteus 4:11 Danish
Lukas er alene hos mig. Tag Markus og bring ham med dig; thi han er mig nyttig til Tjenesten.

2 Timotheüs 4:11 Dutch Staten Vertaling
Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst.

Nestle Greek New Testament 1904
Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

Westcott and Hort 1881
Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ' ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ' ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν,

RP Byzantine Majority Text 2005
Λουκᾶς ἐστὶν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

Greek Orthodox Church 1904
Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

Tischendorf 8th Edition
Λουκᾶς εἰμί μόνος μετά ἐγώ Μᾶρκος ἀναλαμβάνω ἄγω μετά σεαυτοῦ εἰμί γάρ ἐγώ εὔχρηστος εἰς διακονία

Scrivener's Textus Receptus 1894
Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ' ἐμοῦ Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λουκας εστιν μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων αγε μετα σεαυτου εστιν γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λουκας εστιν μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων αγε μετα σεαυτου εστιν γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν

Stephanus Textus Receptus 1550
λουκας εστιν μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων αγε μετα σεαυτου εστιν γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Λουκας εστι μονος μετ εμου. Μαρκον αναλαβων αγε μετα σεαυτου· εστι γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λουκας εστιν μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων αγε μετα σεαυτου εστιν γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λουκας εστιν μονος μετ εμου μαρκον αναλαβων αγε μετα σεαυτου εστιν γαρ μοι ευχρηστος εις διακονιαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Loukas estin monos met’ emou. Markon analabōn age meta seautou; estin gar moi euchrēstos eis diakonian.

Loukas estin monos met’ emou. Markon analabon age meta seautou; estin gar moi euchrestos eis diakonian.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Loukas estin monos met' emou. Markon analabōn age meta seautou, estin gar moi euchrēstos eis diakonian,

Loukas estin monos met' emou. Markon analabon age meta seautou, estin gar moi euchrestos eis diakonian,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian

loukas estin monos met emou markon analabOn age meta seautou estin gar moi euchrEstos eis diakonian

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian

loukas estin monos met emou markon analabOn age meta seautou estin gar moi euchrEstos eis diakonian

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian

loukas estin monos met emou markon analabOn age meta seautou estin gar moi euchrEstos eis diakonian

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian

loukas estin monos met emou markon analabOn age meta seautou estin gar moi euchrEstos eis diakonian

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4:11 Westcott/Hort - Transliterated
loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian

loukas estin monos met emou markon analabOn age meta seautou estin gar moi euchrEstos eis diakonian

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 4:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
loukas estin monos met emou markon analabōn age meta seautou estin gar moi euchrēstos eis diakonian

loukas estin monos met emou markon analabOn age meta seautou estin gar moi euchrEstos eis diakonian

2 Timóteushoz 4:11 Hungarian: Karoli
Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra.

Al Timoteo 2 4:11 Esperanto
Nur Luko estas kun mi. Prenu Markon kaj alkonduku lin kun vi, cxar li utilas al mi por la servado.

Toinen kirje Timoteukselle 4:11 Finnish: Bible (1776)
Ainoastaan Luukas on minun kanssani. Ota Markus tykös ja tuo häntä kanssas; sillä hän on sangen tarpeellinen minulle palvelukseen.

2 Timothée 4:11 French: Darby
Luc seul est avec moi. Prends Marc et amene-le avec toi, car il m'est utile pour le service.

2 Timothée 4:11 French: Louis Segond (1910)
Luc seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère.

2 Timothée 4:11 French: Martin (1744)
Luc est seul avec moi; prends Marc, et amène-le avec toi : car il m'est fort utile pour le Ministère.

2 Timotheus 4:11 German: Modernized
Lukas ist allein bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir; denn er ist mir nützlich zum Dienst

2 Timotheus 4:11 German: Luther (1912)
Lukas allein ist bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir; denn er ist mir nützlich zum Dienst.

2 Timotheus 4:11 German: Textbibel (1899)
Lukas allein ist bei mir; bringe mir den Marcus mit, ich kann ihn wohl brauchen zum Dienste;

2 Timoteo 4:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Prendi Marco e menalo teco; poich’egli mi è molto utile per il ministerio.

2 Timoteo 4:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Luca è solo meco; prendi Marco, e menalo teco; perciocchè egli mi è molto utile al ministerio.

2 TIM 4:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
hanya Lukas ada besertaku. Ambillah Markus dan bawa dia sertamu, karena ia berguna kepadaku di dalam hal menjalankan pekerjaan.

2 Timothy 4:11 Kabyle: NT
Anagar gma-tneɣ Luqa i geqqimen yid-i. Awi-d yid-ek gma tneɣ Maṛqus iwakken ad iyi-iɛawen di lxedma-w.

디모데후서 4:11 Korean
누가만 나와 함께 있느니라 네가 올 때에 마가를 데리고 오라 저가 나의 일에 유익하니라

II Timotheum 4:11 Latin: Vulgata Clementina
Lucas est mecum solus. Marcum assume, et adduc tecum : est enim mihi utilis in ministerium.

Timotejam 2 4:11 Latvian New Testament
Vienīgi Lūkass ir pie manis. Marku ņem un atved sev līdz, jo viņš man noderīgs kalpošanai!

Antrasis laiðkas Timotiejui 4:11 Lithuanian
Vienas Lukas tėra su manimi. Pasiimk ir atvesk su savimi Morkų, jis man naudingas tarnavimui.

2 Timothy 4:11 Maori
Ko Ruka anake kei ahau. Tena a Maka mauria mai hei hoa mou; he pai hoki ia mo taku mahi minita.

2 Timoteus 4:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Lukas er alene hos mig. Ta Markus og ha ham med dig! for han er mig nyttig til tjeneste.

2 Timoteo 4:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio.

2 Timoteo 4:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio.

2 Timoteo 4:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo; porque me es útil para el ministerio.

2 Timoteo 4:11 Spanish: Reina Valera 1909
Lucas solo está conmigo. Toma á Marcos, y traéle contigo; porque me es útil para el ministerio.

2 Timoteo 4:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Lucas sólo está conmigo. Toma a Marcos, y traéle contigo; porque me es útil para el ministerio.

2 timóteo 4:11 Bíblia King James Atualizada Português
Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério.

2 timóteo 4:11 Portugese Bible
só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério.   

2 Timotei 4:11 Romanian: Cornilescu
Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu, şi adu -l cu tine; căci el îmi este de folos pentru slujbă.

2-е Тимофею 4:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.

2-е Тимофею 4:11 Russian koi8r
Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.

2 Timothy 4:11 Shuar New Testament
T·rawarmatai aya R·kas wijiai pujawai. Mßrkus eaka Wßinkiam ame itiartitia. Jui ti penker yainkiamniaiti.

2 Timotheosbrevet 4:11 Swedish (1917)
Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.

2 Timotheo 4:11 Swahili NT
Luka peke yake ndiye aliye hapa pamoja nami. Mpate Marko uje naye, kwa maana ataweza kunisaidia katika kazi yangu.

2 Kay Timoteo 4:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Si Lucas lamang ang kasama ko. Kaunin mo si Marcos, at ipagsama mo; sapagka't siya'y napapakinabangan ko sa ministerio.

2 ทิโมธี 4:11 Thai: from KJV
ลูกาคนเดียวเท่านั้นที่อยู่กับข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสำหรับการรับใช้นี้

2 Timoteos 4:11 Turkish
Yanımda yalnız Luka var. Markosu alıp beraberinde getir, yapacağım hizmette bana yardım eder.

2 Тимотей 4:11 Ukrainian: NT
Лука один зо мною. Марка взявши приведи з собою, він бо менї потрібен на служеннє.

2 Timothy 4:11 Uma New Testament
Muntu' Lukas-damo to hi rehe'i dohe-ku. Ane tumai-ko mpai', taraliu-ka-kuwo Markus nupo'ema' -i tumai dohe-nu, apa' ma'ala-i mpongawa' -a hi rala bago-ku.

2 Ti-moâ-theâ 4:11 Vietnamese (1934)
Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm.

2 Timothy 4:10
Top of Page
Top of Page