Timotejam 2 4
Latvian New Testament
1Es tevi zvērinu pie Dieva un Jēzus Kristus, kas tiesās dzīvos un mirušos tad, kad nāks Viņš un Viņa valstība. 2Sludini vārdu, uzstājies laikā un nelaikā, pārliecini, pamudini, norāj visā pacietībā un pamācībā! 3Jo nāks laiks, kad veselīgo mācību necietīs, bet tie pēc pašu iegribām sameklēs sev mācītājus, kas glaimos dzirdei; 4No patiesības tie ausis novērsīs, bet pievērsīsies pasakām. 5Bet tu esi modrs, paciet visu, strādā evaņģēlista darbu, pildi savu pienākumu, esi apdomīgs!

6Jo mans šķiršanās laiks ir tuvu, un mani drīz upurēs. 7Labo cīņu es izcīnīju, savas gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju. 8Pāri paliek man paredzētais taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, dos man tanī dienā, un ne tikai man, bet arī tiem, kas mīl Viņa atnākšanu. Steidzies drīz atnākt pie manis!

9Jo Dēma, šo pasauli mīlēdams, atstāja mani un aizgāja uz Tesalonīki, 10Krescens uz Galatiju, Tits uz Dalmatiju. 11Vienīgi Lūkass ir pie manis. Marku ņem un atved sev līdz, jo viņš man noderīgs kalpošanai! 12Tihiku es aizsūtīju uz Efezu. 13Nākdams paņem līdz mēteli, ko atstāju Troadā pie Karpa, un grāmatas, bet visvairāk pergamentu! 14Varkalis Aleksandrs man nodarīja daudz ļauna; Kungs viņam atmaksās saskaņā ar tā darbiem. 15Arī tu izvairies no viņa, jo viņš ļoti pretojas mūsu mācībai.

16Kad pirmo reizi aizstāvējos, visi mani atstāja un pie manis nebija neviena. To lai viņiem nepieskaita! 17Bet Kungs stāvēja man klāt un stiprināja mani, lai mana sludināšana būtu pilnīga, lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiktu atbrīvots no lauvas rīkles. 18Kungs ir mani izglābis no katra ļauna darba un dos pestīšanu savā debesu valstībā; Viņam lai gods mūžīgi mūžos! Amen.

19Sveicini Prisku un Akvilu, un Onezifora namu. 20Erasts palika Korintā, bet Trofimu es atstāju slimu Milētā. 21Steidzies atnākt pirms ziemas! Tevi sveicina Eibuls un Pudenss, un Linuss, un Klaudija, un visi brāļi.

22Kungs Jēzus Kristus lai ir ar tavu garu! Žēlastība ar jums! Amen.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page