Hebrews 9:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2980 [e]λαληθείσης
lalētheisēs
Having been spokenV-APP-GFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3956 [e]πάσης
pasēs
of everyAdj-GFS
1785 [e]ἐντολῆς
entolēs
commandmentN-GFS
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3551 [e]νόμον
nomon
lawN-AMS
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3475 [e]Μωϋσέως
Mōuseōs
MosesN-GMS
3956 [e]παντὶ
panti
to allAdj-DMS
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
2992 [e]λαῷ,
laō
people,N-DMS
2983 [e]λαβὼν
labōn
having takenV-APA-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
129 [e]αἷμα
haima
bloodN-ANS
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
3448 [e]μόσχων
moschōn
of calvesN-GMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
5131 [e]τράγων
tragōn
of goats,N-GMP
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
5204 [e]ὕδατος
hydatos
water,N-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2053 [e]ἐρίου
eriou
woolN-GNS
2847 [e]κοκκίνου
kokkinou
scarlet,Adj-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5301 [e]ὑσσώπου,
hyssōpou
hyssop,N-GFS
846 [e]αὐτό
auto
itselfPPro-AN3S
5037 [e]τε
te
bothConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
975 [e]βιβλίον
biblion
bookN-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-AMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2992 [e]λαὸν
laon
peopleN-AMS
4472 [e]ἐράντισεν,
erantisen
he sprinkled,V-AIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Nestle 1904
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τῶν τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισεν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων, μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐράντισε

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λαλέω γάρ πᾶς ἐντολή κατά νόμος ὑπό Μωσεύς πᾶς ὁ λαός λαμβάνω ὁ αἷμα ὁ μόσχος καί ὁ τράγος μετά ὕδωρ καί ἔριον κόκκινος καί ὕσσωπος αὐτός τέ ὁ βιβλίον καί πᾶς ὁ λαός ῥαντίζω

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων, μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου, αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισε,

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων καὶ τράγων μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν

Hebrews 9:19 Hebrew Bible
כי ככלות משה להגיד לכל העם את כל המצות כתורה לקח דם העגלים והשעירים עם מים ותולעת שני ואזוב ויזרק על הספר ועל כל העם׃

Hebrews 9:19 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܐܬܦܩܕ ܓܝܪ ܟܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܘܫܐ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܒܢܡܘܤܐ ܢܤܒ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܡܐ ܕܥܓܠܬܐ ܘܡܝܐ ܒܥܡܪܐ ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܘܙܘܦܐ ܘܪܤ ܥܠ ܤܦܪܐ ܘܥܠ ܥܡܐ ܟܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For when every commandment had been spoken by Moses to all the people according to the Law, he took the blood of the calves and the goats, with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people,

King James Bible
For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people,

Holman Christian Standard Bible
For when every command had been proclaimed by Moses to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats, along with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled the scroll itself and all the people,
Treasury of Scripture Knowledge

the blood.

Hebrews 9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he …

Hebrews 10:4 For it is not possible that the blood of bulls and of goats should …

Exodus 24:5,6,8 And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt …

Leviticus 1:2,3,10 Speak to the children of Israel, and say to them, If any man of you …

Leviticus 3:6 And if his offering for a sacrifice of peace offering to the LORD …

Leviticus 16:14-18 And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with …

scarlet. or, purple.

Leviticus 14:4-6,49-52 Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed …

Numbers 19:6 And the priest shall take cedar wood, and hyssop, and scarlet, and …

Matthew 27:28 And they stripped him, and put on him a scarlet robe.

Mark 15:17,20 And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, …

John 19:2,5 And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, …

hyssop.

Exodus 12:22 And you shall take a bunch of hyssop, and dip it in the blood that …

Numbers 19:18 And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and …

Psalm 51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall …

sprinkled.

Hebrews 12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of …

Exodus 24:8 And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, …

Isaiah 52:15 So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths …

Ezekiel 36:25 Then will I sprinkle clean water on you, and you shall be clean: …

1 Peter 1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification …

Links
Hebrews 9:19Hebrews 9:19 NIVHebrews 9:19 NLTHebrews 9:19 ESVHebrews 9:19 NASBHebrews 9:19 KJVHebrews 9:19 Bible AppsHebrews 9:19 Biblia ParalelaHebrews 9:19 Chinese BibleHebrews 9:19 French BibleHebrews 9:19 German BibleBible Hub
Hebrews 9:18
Top of Page
Top of Page