Matthew 27
Estonian: Genesis and NT

1Aga kui valgeks läks, tegid k 2Nad sidusid Ta kinni, viisid Ta ära ja andsid Ta maavalitseja Pilaatuse kätte.

3Siis Juudas, kes oli Ta ära annud, nähes, et Ta oli hukka m 4ning ütles: „Ma olen pattu teinud, et ma ära andsin süütuma vere!” Aga nemad ütlesid: „Mis see meisse puutub? Vaata ise!” 5Ja ta viskas h 6Aga ülempreestrid v 7Kuld nad pidasid n 8Selle t 9Siis läks täide, mis on üteldud prohvet Jeremija kaudu: „Ja ma v 10ja andsin need potissepa p

11Aga Jeesus seati maavalitseja ette. Ja maavalitseja küsis Temalt ning ütles: „Oled Sa Juutide Kuningas?” Aga Jeesus ütles: „Jah, olen!” 12Kui siis ülempreestrid ja vanemad Tema peale kaebasid, ei vastanud Ta midagi. 13Siis ütles Pilaatus Temale: „Eks Sa kuule, mida k 14Ent Tema ei vastanud talle ühtainustki s

15Aga tavaliselt laskis maavalitseja pühiks rahvale vabaks ühe vangi, keda nad tahtsid. 16Ja neil oli siis kuulus vang, nimega Barabas. 17Kui nad nüüd koos olid, ütles Pilaatus neile: „Kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, Barabase v 18Sest ta teadis, et nad olid Ta annud kadeduse pärast tema kätte.

19Aga kui maavalitseja istus kohtujärjel, läkitas tema naine ta juure ütlema: „Ärgu sul olgu ühtki tegemist Selle 20Aga ülempreestrid ja vanemad meelitasid rahvahulki lahti paluma Barabast, aga hukka m 21Ja maavalitseja kostis ning ütles neile: „Kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen?” Nemad ütlesid: „Barabase!” 22Pilaatus ütles neile: „Mis ma siis pean tegema Jeesusega, Keda hüütakse Kristuseks?” Nemad ütlesid k 23Maavalitseja küsis: „Mis kurja Ta siis on teinud?” Aga nad karjusid veel enam ja ütlesid: „Löödagu Ta risti!”

24Kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei v 25Siis vastas k 26Siis ta vabastas neile Barabase, aga Jeesust ta laskis rooskadega peksta ja andis Ta risti lüüa.

27Siis v 28Nad v 29ja punusid kibuvitsust krooni ning panid selle Temale pähe, andsid Ta paremasse kätte pilliroo, heitsid Ta ette p 30Ja nad sülitasid Tema peale ja v 31Ja kui nemad Teda olid naernud, v

32Välja minnes leidsid nad Küreene mehe, nimega Siimon. Seda nad sundisid kandma Tema risti.

33Ja kui nad j 34andsid nad Temale juua sapiga segatud viina. Kui Ta seda oli maitsnud, ei tahtnud Ta juua.

35Aga kui nad Tema olid risti löönud, jaotasid nad Tema riided isekeskis ja heitsid liisku nende pärast 36ning istusid maha ja valvasid Teda seal. 37Ja Tema pea kohale nad panid pealkirja, millele oli kirjutatud Ta süü: „See on Jeesus, Juutide Kuningas!”

38Siis löödi Temaga ühes risti käks röövlit, üks paremale ja teine vasakule poole. 39Aga möödaminejad pilkasid Teda, vangutasid pead 40ning ütlesid: „Sina, Kes templi lammutad ja kolme päevaga üles ehitad, aita Iseennast! Kui Sa oled Jumala Poeg, siis astu ristilt maha!” 41N 42„Teisi Ta on aidanud, Iseennast Ta ei v 43Ta on lootnud Jumala peale, see päästku nüüd Tema, kui Ta tahab; sest Ta on ütelnud: Ma olen Jumala Poeg!” 44Samuti teotasid Teda röövlidki, kes ühes Temaga olid risti löödud.

45Aga kuuendal tunnil tuli pimedus üle kogu maa üheksanda tunnini. 46Ūheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: „Elii! Elii! Lemaa sabahtaani?” see on: „Mu Jumal! Mu Jumal! Miks Sa Mind oled maha jätnud?” 47Aga kui m 48Ja varsti jooksis üks nende seast, v 49Aga teised ütlesid: „Oota, saab näha, kas Eelija tuleb Teda aitama?” 50Aga Jeesus kisendas jälle suure häälega ja heitis hinge. 51Ja vaata, templi eesriie kärises l 52ja hauad läksid lahti, ja t 53ja tulid välja haudadest ja läksid pärast Tema ülest 54Aga kui pealik ja need, kes temaga ühes Jeesust valvasid, nägid maa värisevat ja seda, mis sündis, l

55Ja seal oli palju naisi kaugelt vaatamas, kes Jeesust järgisid Galileast, Teda teenides; 56nende seas oli Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ja Joosese ema, ja Sebedeuse poegade ema.

57Aga kui 58See läks Pilaatuse juure ja palus Jeesuse ihu. Siis Pilaatus käskis selle anda. 59Ja Joosep v 60ja pani Tema oma uude hauda, mille ta oli lasknud kalju sisse raiuda; ja ta veeretas suure kivi haua uksele ja läks ära. 61Aga Maarja Magdaleena ja teine Maarja olid seal istumas haua kohal.

62Teisel päeval, mis järgneb valmistuspäevale, tulid ülempreestrid ja variserid kokku Pilaatuse juure 63ning ütlesid: „Isand, meile meenub, et see petis veel elus olles ütles: Ma t 64Käsi nüüd hauda valve all pidada kolmanda päevani, et jüngrid ei tuleks ja Teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale: Ta on surnuist üles t 65Pilaatus ütles neile: „Siin on teil valvesalk! Minge ja pidage valvet nii hästi kui oskate!” 66Nemad läksid ja v

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Matthew 26
Top of Page
Top of Page