Luke 18
Estonian: Genesis and NT

1Aga ta ütles neile tähendamiss 2Ta ütles: „Ūhes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. 3Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli ta juure ja ütles: Kaitse mu 4Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta m 5siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale 6Siis ütles Issand: „Kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb! 7Kas siis Jumal ei peaks muretsema 8Ma ütlen teile: Küll ta peatselt muretseb neile

9Aga ka m 10„Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama: üks oli variser ja teine tölner. 11Variser seisis ning palus iseeneses n 12Ma paastun kaks korda nädalas; ma annan kümnist k 13Aga tölner seisis eemal ega tahtnud oma silmigi t 14Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini

15Siis toodi ka lapsukesi Tema juure, et Ta neid puudutaks. Aga seda nähes jüngrid s 16Jeesus aga kutsus lapsed Enese juure ja ütles: „Laske lapsukesed Minu juure tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala Riik! 17T

18Ja üks ülem küsis Temalt ning ütles: „Hea 19Aga Jeesus ütles temale: „Miks sa Mind nimetad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal. 20Käsud sa tead: Sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohi tappa; sa ei tohi varastada; sa ei tohi valet tunnistada; sa pead oma isa ja ema austama!” 21Aga tema ütles: „Seda k 22Aga kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta temale: „Ūht asja on sulle vaja: müü ära k 23Aga seda kuuldes sai ta koguni kurvaks; sest ta oli väga rikas. 24Teda n 25Sest h 26Ent kuuljad ütlesid: „Kes siis v 27Aga Tema ütles: „Mis inimestel on v

28Siis ütles Peetrus: „Vaata, meie oleme k 29Aga Tema ütles neile: „T 30kes mitte mitu korda rohkem tagasi ei saaks selsinasel ajal ja tulevases maailmas igavest elu!”

31Aga Ta v 32Sest Ta antakse ära paganate kätte ja Teda naerdakse ja teotatakse ja Tema peale sülitatakse, 33ja kui nad Teda on rooskadega peksnud, tapavad nad Ta, ja kolmandal päeval Ta t 34Aga nemad ei saanud midagi aru sellest, ja see k

35Aga kui Ta Jeerikole lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjas. 36Kuuldes rahvast mööda minevat, päris ta, mis see peaks olema. 37Talle teatati: „Jeesus Naatsaretlane läheb mööda!” 38Siis ta kisendas ning ütles: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta mu peale!” 39Ja möödaminejad s 40Jeesus jäi seisma ja käskis talutada teda Enese juure. Kui ta ligidale j 41„Mis sa tahad, et Ma sulle teeksin?” Tema ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!” 42Ja Jeesus ütles temale: „Näe jälle! Sinu usk on sind aidanud!” 43Ja kohe ta nägi jälle ja järgis Teda ning andis Jumalale au! Ja seda nähes k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Luke 17
Top of Page
Top of Page