Притчи 30
Bulgarian
1Думите на Якеевия син Агур, Массовия [цар, Които] той изговори:- Изморих се, о Боже, изморих се, о Боже, Изнурих се;

2Защото съм по-скотски от кой да бил човек, И нямам човешки разум;

3[Понеже] не научих мъдрост, Нито имам знание за Всесветия.

4Кой е възлязъл на небето и слязъл? Кой е събрал вятъра в шепите си? Кой е вързал водите в дрехата си? Кой е утвърдил всичките земни краища? Как е името му, и как е името на сина му? [Кажи], ако го знаеш!

5Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него.

6Не притуряй на Неговите думи, Да не би да те изобличи и се укажеш лъжец.

7Две неща прося от Тебе: Не ми ги отказвай преди да умра:-

8Отдалечи от мене измамата и лъжата; Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;

9Да не би да се преситя, и се отрека [от Тебе] и [да] кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И [да] употребя скверно името на моя Бог.

10Не одумвай слуга пред господаря му, Да не би да те закълне и ти да се намериш виновен.

11Има поколение, което кълне баща си, И не благославя майка си.

12Има поколение, което е чисто пред своите си очи, Обаче не е измито от нечистотата си.

13Има поколение- колко високо са очите им И [колко] са надигнати клепачите им!

14Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците.

15Пиявицата има две дъщери, [които викат]: Дай, дай! Три неща има, които са ненаситни,- Дори четири, които не казват: Стига!-

16Адът и неплодната утроба, Земята, която не се насища с вода, И огънят, който не казва: Стига;

17Окото, което се присмива на баща си, И презира покорност към майка си, Гарвани от долината ще го изкълват, И орлови пилци ще го изядат.

18Три неща има, които са непостижими за мене,- Дори четири, които не разбирам:

19Следите на орел по въздуха, Следите на змия върху канара, Следите на кораб всред морето, И следите на мъж при девица.

20Такъв е пътят и на жена прелюбодейка- Яде, бърше си устата и казва: Не съм извършила беззаконие.

21Поради три неща се тресе земята, Да! поради четири тя не може да търпи:

22Поради слуга, когато стане цар, И безумен, когато се насити с хляб;

23Поради омразна жена, когато се омъжи, И слугиня, която измества господарката си.

24Четири неща има на земята, които са малки, Но са извънредно мъдри:

25Мравките, [които] не са силни люде, Но лете приготвят храната си;

26Кролиците, [които] са слаби люде, Но поставят жилищата си на канара;

27Скакалците, [които] нямат цар, Но излизат всички по дружини;

28И гущерът, [който] можеш да хванеш в ръка, Но пак се намира в царските палати.

29Три неща има, които вървят величаво, Дори четири, които ходят благородно:

30Лъвът, който е най-силен от животните, И не се връща надире пред никого;

31Стегнатият през корем [кон]; козелът; И царят, против когото не може да се въстава.

32Ако си постъпил безумно, като си се надигнал, Или ако си намислил зло, [тури] ръка на устата си.

33Защото [както], като се бие мляко, изважда се масло, И като се блъска нос, изважда се кръв, Така и, като се подбужда гняв, изкарва се крамола.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 29
Top of Page
Top of Page