Езекил 23
Bulgarian
1Господното слово пак дойде към мене и рече: 2Сине човешки, имаше две жени, дъщери на една майка. 3Те блудствуваха в младостта си; там бяха налягани гърдите им, и там бяха стискани девствените им съсци. 4Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й; и те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.

5Но когато беше Моя Оола блудствува, и залудя за любовниците си, съседите [си] асирийците, 6синьо облечени управители и началници, всички привлекателни младежи, конници възсядали на коне. 7И тя извърши блудствата си с тях, с всичките най-отбрани между асирийците; и за които да било залудяваше, с всички техни идоли тя се оскверни. 8И тя не остави блудството си [научено] от Египет; защото лежеха с нея в младостта й, изстискаха девствените й съсци и изливаха върху нея блудството си. 9Затова предадох я в ръцете на любовниците й, в ръцете на асирийците, за които залудяваше. 10Те откриваха голотата й; откараха синовете й и дъщерите й, а нея убиха с меч; и тя стана за посмешище между жените, защото извършиха съдби над нея.

11А когато сестра й Оолива видя това, в полудата си разврати се повече от нея, и в блудствата си надмина блудствата на сестра си. 12Залудя за съседите си асирийците, светло облечени управители и началници, конници възсядали на коне, всички привлекателни младежи. 13И видях, че тя се оскверни; и двете тръгнаха в един път. 14Тя даже притури на блудствата си, защото [щом] видя мъже изрисувани на стената, изрисувани с киновар образи на халдейци, 15опасани с пояси около кръста си, носещи шарени гъжви на главите си, и всички с княжески изглед, прилични на вавилоняните от Халдейската земя, родината им,- 16щом ги видя тя залудя за тях, и изпрати посланици при тях в Халдея. 17И вавилоняните дойдоха при нея в любовното легло и я оскверниха с блудството си; тя се оскверни с тях; и душата й се отврати от тях. 18Така тя [още] откриваше блудствата си, откриваше и голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея, както беше се отвратила душата Ми от сестра й. 19При все това, тя блудствуваше още повече, като си спомняше за дните на младостта си, когато блудствуваше в Египетската земя. 20И залудя за любовниците [си] измежду тях, чиято плът е като плът на осли, и семеизливането им като семеизливане на коне. 21Така ти си ламтяла за невъздържаността на младостта си, когато гърдите ти се налягаха от египтяните заради младите ти съсци.

22Затова, Ооливо, така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще подигна любовниците ти против тебе, от които се е отвратила душата ти, и ще ги докарам против тебе от всякъде; 23вавилоняните и всичките халдейци, Фекод, и Сое, и Кое, и с тях всичките асирийци,- всички привлекателни младежи, управители и началници, пълководци и именити, всички възсядали на коне. 24Те ще дойдат против тебе с оръжия и с колесници, с коли и с много племена, и ще се опълчат против тебе от всяка страна с щитове, щитчета и шлемове; и Аз ще им поверя съдба, и те ще те съдят според своите съдби. 25И като насоча против тебе ревнивостта Си, те ще постъпят с тебе яростно, ще отрежат носа ти и ушите ти; и останалите от тебе ще паднат от нож; те ще хванат синовете ти и дъщерите ти; и останалите [от тях] между тебе ще бъдат поядени от огън. 26Ще съблекат и дрехите ти, и ще отнемат лъскавите ти накити, 27Така ще направя да престане твоят разврат, и блудството ти, [научено] от Египетската земя; ти няма вече да подигнеш очи към тях, нито ще си наумиш вече за Египет. 28Защото така казва Господ Иеова: Ето, ще те предам в ръката на ония, които мразиш, в ръката на ония, от които се е отвратила душата ти. 29Те ще постъпят с омраза към тебе, и като отнемат всичките ти трудове, ще те оставят гола и непокрита; и голотата на блудствата ти ще се открие, както разврата ти тъй и блудствата ти. 30Това ще ти се направи понеже си блудствувала всред езичниците, и понеже си се осквернила с идолите им. 31Така си ходила в пътя на сестра си; затова ще дам в ръката ти нейната чаша.

32Така казва Господ Иеова: Ще изпиеш дълбоката и широка чаша на сестра си; ще бъдеш за присмех и поругание повече отколкото можеш да понесеш.

33Ще се изпълниш с пиянство и скръб, с чашата на смайването и на запустението, с чашата на сестра си Самария.

34Ще я изпиеш и изцедиш, ще гризеш черепките й, и ще разкъсаш гърдите си; защото Аз го изрекох, казва Господ Иеова;

35Затова, така казва Господ Иеова: Понеже си Ме забравила, и си Ме отхвърлила зад гърба си; затова понеси и ти [възмездието на] разврата си и блудствата си.

36При това Господ ми рече: Сине човешки, ще се застъпиш ли за Оола и Оолива? Тогава изяви им мерзостите им,- 37че прелюбодействуваха, че има кръв в ръцете им, да! че прелюбодействуваха с идолите си, и че, за да бъдат изядени от тях, превеждаха през огън чадата, които Ми родиха; 38още че това Ми сториха,- в същия ден оскверниха светилището Ми и омърсиха съботите Ми; 39защото когато бяха заклали чадата си на идолите си, тогава в същия ден влизаха в светилището Ми та го омърсиха; и, ето, така струваха всред дома Ми.

40И още пратихте за мъже да дойдат от далеч, до които като се проводи пратеник, ето, дойдоха; и за тях си се окъпала, вапсала си очите си и украсила си се с накити, 41седнала си на великолепна постелка, с трапеза приготвена пред нея, и на нея си положила Моя темян и Моето масло. 42И чуваха се гласове на едно множество, което живееше безгрижно при нея; и заедно с мъжете от простолюдието се въвеждаха пияници из пустинята; и туриха гривни на ръцете на тия [две жени], и красиви венци на главите им.

43Тогава рекох за престарялата в прелюбодейства: Сега ли ще блудствуват с нея, дори с нея! 44И те влизаха при нея както влизат при блудница; така влизаха [при] тия невъздържани жени, при Оола и при Оолива. 45Затова, справедливи мъже ще ги съдят както съдят прелюбодейците и както съдят жени, които проливат кръв; защото те са прелюбодейци, и има кръв в ръцете им.

46Защото така казва Господ Иеова: Ще доведа множество против тях, и ще ги предам да бъдат тласкани и разграбени. 47Множеството ще ги убие с камъни, и ще ги съсече със сабите си; ще избият синовете им и дъщерите, и ще изгорят къщите им с огън. 48Така ще направя да престане развратът от земята, за да се научат всичките жени да не вършат разврат като вашия. 49И ще въздадат върху вас развратните ви дела; и ще понасяте [възмездието на] греховете [извършени] с идолите си; и ще познаете, че Аз съм Господ Иеова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 22
Top of Page
Top of Page