1 Коринтяни 3
Bulgarian
1И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. 2С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте [да го приемете], а и сега още не можете. 3Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки? 4Защото кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли [като] човеци [слаби]?

5Какво е, прочее, Аполос, и какво е Павел? [Те са] служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки [от тях]. 6Аз насадих, Аполос напои, но Господ [прави да] расте. 7И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който [прави да] расте. 8Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче, всеки според своя труд ще получи своята награда; 9защото сме съработници на Бога, [като] вие сте Божия нива, Божие здание.

10Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. 11Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. 12И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, 13всекиму работата ще стане явна [каква е]; защото [Господният] ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. 14Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. 15А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.

16Не знаете ли, че сте храм на Бога, и [че] Божият Дух живее във вас? 17Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който [храм] сте вие.

18Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав за да бъде мъдър. 19Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им"; 20и пак: "Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни". 21Затова никой да се не хвали с човеците. Защото всичко е ваше: 22било Павел, или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше; 23а вие сте Христови, а Христос Божий.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 2
Top of Page
Top of Page