1 Коринтяни 4
Bulgarian
1Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. 2При туй, което тук се изисква от настойниците е, [всеки] да се намери верен. 3А за мене е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки [съд]; даже аз не съдя сам себе си. 4Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди. 5Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи [подобаващата] нему похвала от Бога.

6И това, братя, преносно приспособих към себе си и към Аполоса заради вас, за да се научите чрез нас да не [престъпвате] границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг. 7Защото, кой те прави да се отличаваш [от другиго]? И що имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?

8Сити сте вече, обогатихте се вече, царувате [и то] без нас. И дано царувате, та ние заедно с вас да царуваме; 9защото струва ми се, че Бог изложи нас, апостолите, най-последни, като човеци осъдени на смърт; защото станахме показ на света, на ангели и на човеци; 10ние безумни заради Христа, а вие разумни в Христа, ние немощни, а вие силни, вие славни, а ние опозорени. 11Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме, 12трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме; 13като ни злословят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко.

14Не пиша това, да ви посрамя, но да ви увещая, като любезни мои чада. 15Защото, ако имахме десетки хиляди наставници в Христа, пак мнозина бащи нямате; понеже аз ви родих в Христа Исуса чрез благовестието. 16Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене. 17По тая причина ви пратих Тимотея, който ми е възлюбено и вярно чадо в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христа, такива [пътища], каквито получавам навсякъде във всяка църква. 18Но някои се възгордяха, като че нямаше да дойда при вас. 19Но, ако ще Господ, аз скоро ще дойда при вас, и ще изпитам, не думите, но силата на тия, които са се възгордели. 20Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. 21Що искате? С тояга ли да дойда при вас? Или с любов и кротък дух?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 3
Top of Page
Top of Page