1 Коринтяни 5
Bulgarian
1Дори се чува, че между вас имало блудодеяние, и то такова блудодеяние, каквото нито между езичниците се намира, [именно], че един [от вас] има бащината си жена. 2И вие сте се възгордели, вместо да сте скърбили, за да се отлъчи измежду вас тоя, който е сторил туй нещо.

3Защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас,- осъдих вече, в името на нашия Господ Исус, оногова, който така е сторил това, 4(като се събра моят дух с вас заедно с властта на нашия Господ Исус), 5да предадем такъв човек на сатана за погубване на плътта [му], за да се спаси духа [му] в деня на Господа Исуса.

6Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто? 7Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто,- тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [[за нас]]. 8Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина.

9Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници, 10не че [съм искал да кажа] за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света,- 11но в действителност ви писах да се не сношавате [с някого], който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно. 12Защото, каква работа имам да съдя вънкашните [човеци]? Не съдите ли вие вътрешните, 13докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 4
Top of Page
Top of Page