1 Коринтяни 6
Bulgarian
1Когато някой от вас има нещо против другиго, смее ли да се съди пред неправедните, а не пред светиите? 2Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? 3Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? а колко повече житейски работи; 4Тогава, ако имате житейски тъжби, поставяте ли [за съдии] ония, които от църквата се считат за нищо? 5Казвам [това] за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си, 6но брат с брата се съди, и то пред невярващите?

7Даже, преди всичко, е голям недостатък у вас гдето имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате онеправдани? защо по-добре да не бъдете ограбени? 8А напротив, вие сами онеправдавате и ограбвате, и то братя.

9Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, 10нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. 11И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си [от такива неща], но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

12Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо. 13Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото, 14а Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си. 15Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде! 16Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло [с нея]? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът". 17Но, който се съединява с Господа е един дух с [Него]. 18Бягайте от блудодеянието. Всеки [друг] грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудствува, съгрешава против своето си тяло. 19Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, 20защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [[и с душите си, които са Божии]].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page