1 Corinthians 6:5
New International Version
I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers?

New Living Translation
I am saying this to shame you. Isn't there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues?

English Standard Version
I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers,

Berean Study Bible
I say this to your shame. Is there really no one among you wise enough to arbitrate between his brothers?

New American Standard Bible
I say this to your shame. Is it so, that there is not among you one wise man who will be able to decide between his brethren,

King James Bible
I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?

Holman Christian Standard Bible
I say this to your shame! Can it be that there is not one wise person among you who is able to arbitrate between his brothers?

International Standard Version
I say this to make you feel ashamed. Has it come to this, that there is not one person among you who is wise enough to settle disagreements between brothers?

NET Bible
I say this to your shame! Is there no one among you wise enough to settle disputes between fellow Christians?

Aramaic Bible in Plain English
But I say to you now: Is there not with you even one wise person who will be able to reconcile between a brother and his brother?

GOD'S WORD® Translation
You should be ashamed of yourselves! Don't you have at least one wise person who is able to settle disagreements between believers?

Jubilee Bible 2000
I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brothers?

King James 2000 Bible
I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?

American King James Version
I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brothers?

American Standard Version
I say this to move you to shame. What, cannot there be found among you one wise man who shall be able to decide between his brethren,

Douay-Rheims Bible
I speak to your shame. Is it so that there is not among you any one wise man, that is able to judge between his brethren ?

Darby Bible Translation
I speak to you [to put you] to shame. Thus there is not a wise person among you, not even one, who shall be able to decide between his brethren!

English Revised Version
I say this to move you to shame. Is it so, that there cannot be found among you one wise man, who shall be able to decide between his brethren,

Webster's Bible Translation
I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that will be able to judge between his brethren?

Weymouth New Testament
I say this to put you to shame. Has it come to this, that there does not exist among you a single wise man competent to decide between a man and his brother,

World English Bible
I say this to move you to shame. Isn't there even one wise man among you who would be able to decide between his brothers?

Young's Literal Translation
unto your shame I speak: so there is not among you one wise man, not even one, who shall be able to discern in the midst of his brethren!

1 Korinthiërs 6:5 Afrikaans PWL
Ek sê dit nou vir julle so: is daar dan nie een wyse onder julle, wat in staat is om uitspraak tussen sy broers te gee nie?

1 e Korintasve 6:5 Albanian
Këtë e them për turpin tuaj. Kështu midis jush nuk paska asnjë të urtë, i cili të jetë i zoti të gjykojë në mes të vëllezërve të tij?

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 6:5 Arabic: Smith & Van Dyke
لتخجيلكم اقول. أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر ان يقضي بين اخوته.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:5 Armenian (Western): NT
Ձեզ ամչցնելու համար կ՚ըսեմ. իրա՞ւ իմաստուն մը չկայ ձեր մէջ, ո՛չ իսկ մէկ հատ, որ կարենայ վճռել իր եղբայրներուն միջեւ:

1 Corinthianoetara. 6:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Çuen ahalquetan, haur erraiten drauçuet. Horrela da çuen artean çuhurric eztén, ez are bat, bere anayén artean iugea ahal deçaquenic?

De Krenter A 6:5 Bavarian
I sag enk dös, dyrmitß enk schamtß. Geit s n wirklich kainn bei enk, wo faehig ist, ünter Glaaubnsbrüeder önn Schidman z machen?

1 Коринтяни 6:5 Bulgarian
Казвам [това] за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди между братята си,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我說這話,是為了使你們羞愧。難道你們中間沒有一個智慧人,能在他的弟兄之間分辨是非嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
我说这话,是为了使你们羞愧。难道你们中间没有一个智慧人,能在他的弟兄之间分辨是非吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我說這話是要叫你們羞恥。難道你們中間沒有一個智慧人能審斷弟兄們的事嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗?

歌 林 多 前 書 6:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 說 這 話 是 要 叫 你 們 羞 恥 。 難 道 你 們 中 間 沒 有 一 個 智 慧 人 能 審 斷 弟 兄 們 的 事 麼 ?

歌 林 多 前 書 6:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 说 这 话 是 要 叫 你 们 羞 耻 。 难 道 你 们 中 间 没 有 一 个 智 慧 人 能 审 断 弟 兄 们 的 事 麽 ?

Prva poslanica Korinæanima 6:5 Croatian Bible
Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom?

První Korintským 6:5 Czech BKR
K zahanbeníť vašemu to pravím. Tak-liž není mezi vámi moudrého ani jednoho, kterýž by mohl rozsouditi mezi bratrem a bratrem svým?

1 Korinterne 6:5 Danish
Til Skam for eder siger jeg det: Er der da slet ingen viis iblandt eder, som kan dømme sine Brødre imellem?

1 Corinthiërs 6:5 Dutch Staten Vertaling
Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen, die wijs is, ook niet een, die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders?

Nestle Greek New Testament 1904
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ;

Westcott and Hort 1881
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

RP Byzantine Majority Text 2005
Πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. Οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

Greek Orthodox Church 1904
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

Tischendorf 8th Edition
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ;

Scrivener's Textus Receptus 1894
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔστιν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ,

Stephanus Textus Receptus 1550
πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω οὕτως οὐκ ἐστὶν ἐν ὑμῖν σοφὸς οὐδὲ εἷς, ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ;

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
προς εντροπην υμιν λεγω ουτως ουκ ενι εν υμιν ουδεις σοφος ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
προς εντροπην υμιν λεγω ουτως ουκ ενι εν υμιν ουδεις σοφος ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
προς εντροπην υμιν λεγω ουτως ουκ εστιν εν υμιν σοφος ουδε εις ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
προς εντροπην υμιν λεγω. ουτως ουκ εστιν εν υμιν σοφος ουδε εις, ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
προς εντροπην υμιν λεγω ουτως ουκ ενι εν υμιν σοφος ουδε εις ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
προς εντροπην υμιν λεγω ουτως ουκ ενι εν υμιν ουδεις σοφος ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
pros entropēn hymin legō. houtōs ouk eni en hymin oudeis sophos, hos dynēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou?

pros entropen hymin lego. houtos ouk eni en hymin oudeis sophos, hos dynesetai diakrinai ana meson tou adelphou autou?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
pros entropēn hymin legō. houtōs ouk eni en hymin oudeis sophos hos dynēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou,

pros entropen hymin lego. houtos ouk eni en hymin oudeis sophos hos dynesetai diakrinai ana meson tou adelphou autou,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
pros entropēn umin legō outōs ouk eni en umin oudeis sophos os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

pros entropEn umin legO outOs ouk eni en umin oudeis sophos os dunEsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
pros entropēn umin legō outōs ouk eni en umin sophos oude eis os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

pros entropEn umin legO outOs ouk eni en umin sophos oude eis os dunEsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
pros entropēn umin legō outōs ouk estin en umin sophos oude eis os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

pros entropEn umin legO outOs ouk estin en umin sophos oude eis os dunEsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
pros entropēn umin legō outōs ouk estin en umin sophos oude eis os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

pros entropEn umin legO outOs ouk estin en umin sophos oude eis os dunEsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:5 Westcott/Hort - Transliterated
pros entropēn umin legō outōs ouk eni en umin oudeis sophos os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

pros entropEn umin legO outOs ouk eni en umin oudeis sophos os dunEsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
pros entropēn umin legō outōs ouk eni en umin oudeis sophos os dunēsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

pros entropEn umin legO outOs ouk eni en umin oudeis sophos os dunEsetai diakrinai ana meson tou adelphou autou

1 Korintusi 6:5 Hungarian: Karoli
Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az õ atyjafiai között?

Al la korintanoj 1 6:5 Esperanto
Mi diras tion, por vin hontigi. CXu efektive ne ekzistas cxe vi ecx unu sagxulo, kiu povus decidi inter siaj fratoj,

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 6:5 Finnish: Bible (1776)
Teille minä sanon näitä häpiäksi: eikö niin yhtään viisasta ole teidän seassanne, joka taitais tuomita veljiensä välillä?

1 Corinthiens 6:5 French: Darby
Je parle pour vous faire honte: ainsi il n'y a pas d' homme sage parmi vous, pas meme un seul, qui soit capable de decider entre ses freres?

1 Corinthiens 6:5 French: Louis Segond (1910)
Je le dis à votre honte. Ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères.

1 Corinthiens 6:5 French: Martin (1744)
Je le dis à votre honte : n'y a-t-il donc point de sages parmi vous, non pas même un seul qui puisse juger entre ses frères?

1 Korinther 6:5 German: Modernized
Euch zur Schande muß ich das sagen. Ist so gar kein Weiser unter euch oder doch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder?

1 Korinther 6:5 German: Luther (1912)
Euch zur Schande muß ich das sagen: Ist so gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder?

1 Korinther 6:5 German: Textbibel (1899)
Ich sage es zu eurer Beschämung: soll den kein weiser Mann unter euch sein, auch nicht einer, der einem Bruder gegenüber schlichten kann?

1 Corinzi 6:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Io dico questo per farvi vergogna. Così non v’è egli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l’altro?

1 Corinzi 6:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Io lo dico per farvi vergogna. Così non vi è egli pur un savio fra voi, il qual possa dar giudicio fra l’uno de’ suoi fratelli e l’altro?

1 KOR 6:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Aku mengatakan ini, supaya kamu berasa malu. Tiadakah seorang pun di antara kamu yang bijak, yang dapat memberi keputusan perkara antara saudara-saudaranya?

1 Corinthians 6:5 Kabyle: NT
Ur tețneḥcamem ara ! Eɛni ulac ula d yiwen n wergaz ifehmen gar awen, i gzemren ad ifru timsalin ger watmaten ?

고린도전서 6:5 Korean
내가 너희를 부끄럽게 하려 하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제간 일을 판단할 만한 지혜있는 자가 이같이 하나도 없느냐

I Corinthios 6:5 Latin: Vulgata Clementina
Ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum ?

Korintiešiem 1 6:5 Latvian New Testament
To es saku jūsu apkaunošanai. Vai tad nav neviena saprātīga starp jums, kas varētu tiesu spriest starp saviem brāļiem?

Pirmasis laiðkas korintieèiams 6:5 Lithuanian
Tai sakau, norėdamas jus sugėdinti. Nejaugi pas jus nėra nė vieno išmintingo, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą?

1 Corinthians 6:5 Maori
I korero atu ai ahau i tenei kia whakama ai koutou. Koia ranei, kahore rawa e kitea kia kotahi he tangata whakaaro i roto i a koutou, hei whakarite ina whakawa ona teina i a raua?

1 Korintierne 6:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?

1 Corintios 6:5 Spanish: La Biblia de las Américas
Para vergüenza vuestra lo digo. ¿ Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos,

1 Corintios 6:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos,

1 Corintios 6:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así, que no haya entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos?

1 Corintios 6:5 Spanish: Reina Valera 1909
Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos;

1 Corintios 6:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos?

1 Coríntios 6:5 Bíblia King James Atualizada Português
É para vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar uma contenda entre irmãos?

1 Coríntios 6:5 Portugese Bible
Para vos envergonhar o digo. Será que não há entre vós sequer um sábio, que possa julgar entre seus irmãos?   

1 Corinteni 6:5 Romanian: Cornilescu
Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?

1-е Коринфянам 6:5 Russian: Synodal Translation (1876)
К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?

1-е Коринфянам 6:5 Russian koi8r
К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?

1 Corinthians 6:5 Shuar New Testament
Natsaruk tusan nuna Tßjarme. Warφ, ┐Atumφini chikichkisha atsawak ni yachi itiurchatri pΘnker iwiaramnia?

1 Korinthierbrevet 6:5 Swedish (1917)
Eder till blygd säger jag detta. Är det då så omöjligt att bland eder finna någon vis man, som kan bliva skiljedomare mellan sina bröder?

1 Wakorintho 6:5 Swahili NT
Aibu kwenu! Ndiyo kusema hakuna hata mmoja miongoni mwenu mwenye hekima kiasi cha kuweza kutatua tatizo kati ya ndugu waumini?

1 Mga Taga-Corinto 6:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Ano, diyata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kaniyang mga kapatid,

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 6:5 Tawallamat Tamajaq NT
Imos fall-awan tǝkarakit ad imos as, wǝr kawan-iha awedan waliyyan ilân masnat a tu-tǝssifragat ad izǝmmǝzzǝy ǝššǝriɣa i mǝdrayan-net daɣ ǝddin.

1 โครินธ์ 6:5 Thai: from KJV
ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจ ในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งหรือที่มีสติปัญญาสามารถชำระความระหว่างพี่น้อง

1 Korintliler 6:5 Turkish
Sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargıçlık edecek kadar bilge biri yok mu aranızda?

1 Коринтяни 6:5 Ukrainian: NT
На сором вам глаголю: Хиба нема між вами й одного мудрого, котрий зміг би розсудити між братами своїми?

1 Corinthians 6:5 Uma New Testament
Patuju lolita-ku tohe'i, bona me'ea' -koi ompi'. Ha uma rahi-koi ria nte hadua to monoto, to ma'ala mpobotuhi kara-kara himpau koi' to Kristen?

1 Coâ-rinh-toâ 6:5 Vietnamese (1934)
Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ấy vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao?

1 Corinthians 6:4
Top of Page
Top of Page