1 Corinthians 6
Uma New Testament
1Beiwa pai' ria-koi to daho' mpakilu hingka to Kristen-ni hi topohura to uma mepangala' hi Pue' Yesus? Napa pai' uma nibua' kara-kara-ni hi topetuku' Pue' Yesus? 2Ha uma ni'incai ompi', hi Eo Kiama mpai' topetuku' Pue' Yesus moto-mi to mpohurai kara-kara ihi' dunia' toi. Jadi', ane kita' mpai' to jadi' topohura mpohurai kara-kara ihi' dunia', ha uma rahi nipakulei' mpobotuhi kara-kara to kedi' tempo toi-e? 3Ha uma ni'incai, hi Eo Kiama kita' to Kristen to mpohurai kara-kara mala'eka. Jadi', tantu nipakule' moto mpobotuhi kara-kara to hi rala dunia' toi. 4Ane ria mpu'u pome'anua-ni, ha napa-di pai' nibua' hi tauna to bela-ra to Kristen, to uma-rana ria huraa-ra hi rala kahintuwua' -ta? 5Patuju lolita-ku tohe'i, bona me'ea' -koi ompi'. Ha uma rahi-koi ria nte hadua to monoto, to ma'ala mpobotuhi kara-kara himpau koi' to Kristen? 6Hadua mpakilu ompi' hampepangalaa' -na, nabua' hi topohura-- hiaa' topohura toe ria, to uma-hana mepangala' hi Pue' Yesus!

7Neo' lau-pi ta'uli' to mpobua' kara-kara hi to bela to Kristen. Bangku' ria pome'anua-ni hi himpau koi' moto, me'eai' lia. Toe mpakanoto ka'uma-nakoi mo'ingku hewa topetuku' Pue' Yesus. Ane ria to mpobagiu-koi ba to mpakarugi-koi, pelele' moto-ramo-rana, neo' rabua' hi topohura. Agina-pi koi' rabagiu! Agina-pi koi' rapakarugi! 8Hiaa' koi' lau-mi to mpobagiu doo pai' to mpakarugi doo-- pai' nibabehi tetu hi ompi' hampepangalaa' -ni wo'o-di!

9Ha uma ni'incai ompi', tauna to dada'a kehi-ra, uma-ra jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua' -na. Neo' -koi ma'ala rabagiu. Tauna to mogau' sala', to mepue' hi pinotau, topobualo', tomane to mpotobine hingka tomane, tobine to hampoturua hingka tobine, 10topanako, to jampa, topalangu-langu, to mpotipo' doo, topebagiu-- tauna to hewa toera, uma-ra jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua' -na. 11Ria-koi ompi' to hewa toe kehi-ni ri'ulu. Tapi' Alata'ala mpobohoi' -koi, napajadi' -koi bagia-na moto, napajadi' -koi monoa' hi poncilo-na. Nababehi toe sabana posidaia' -ni hante Pue' Yesus Kristus pai' hante baraka' Inoha' to ngkai Pue' -ta, Pue' Alata'ala.

12Ria-koi to mpo'uli': "Apa' Alata'ala mpobahaka-ta ngkai huku' jeko' -tae, ma'ala moto-ta mpobabehi napa konoa-ta." Makono moto tetu, aga aku' mpo'uli': ane tababehi mpu'u napa konoa-ta, uma mpai' mokalaua omea hi kita'. Ma'ala moto-a mpobabehi napa konoa-ku, aga uma-a dota napari'une' ba apa-apa. 13Ria wo'o-koi to mpo'uli': "Pongkoni' ra'ihii' -ki ta'i-ta, pai' ta'i ratu'u-ki pongkoni'. Pai' hi eo mpeno-na, Alata'ala mpotadi omea." Ha ni'uli' -koina wae, uma moapa ba napa to tababehi hante woto-ta? Ha ni'uli' -koina Alata'ala mpopajadi' woto-ta bona mogau' sala' hante tobine doo ba hante toronaa? Woto-tale tapake' mpobabehi konoa Pue'. Hi'a-mile Pue' -na woto-tae. 14Woto-ta uma-hawo mpai' natadi Alata'ala. Pue' Yesus napotuwu' nculii' ngkai kamatea, pai' kita' wo'o mpai' bate napotuwu' nculii' hi eo mpeno-na hante baraka' -na. 15Ha uma ni'incai ompi', woto-ni bagia ngkai Woto Kristus. Ha lompe' -hana tapake' woto-ta to napobagia Kristus, bona mogau' sala' hante tobine to ele'? Neo' -e'! 16Ha uma ni'incai, tauna to mpo'ema' to ele' jadi' hawoto lau-i-damo hante to ele' toei? Apa' hi rala Buku Tomoroli' te'uki' hewa toi: "Ane tomane pai' tobine ncamoko, tau rodua toe jadi' hewa hadua lau-ra-damo." 17Tapi' tauna to mosidai' hante Pue', hanono lau-i hante Pue'. 18Neo' mpu'u-koi mogau' sala' ompi'! Ngkai hawe'ea jeko' to rababehi manusia', uma ria jeko' ntani' -na to mpakada'a katuwu' -ta hewa jeko' pogau' sala' toe. Hema to mogau' sala' hante tobine doo ba hante toronaa, jeko' -na toe mpakada'a katuwu' -na moto. 19Ha uma ni'incai ompi', woto-nile po'ohaa' Inoha' Tomoroli'. Mo'oha' -i hi rala nono-ni. Alata'ala moto-mi to mpowai' -koi Inoha' Tomoroli' tetu-e. Hi'a-mi to jadi' Pue' -ni, bela koi' moto. 20Na'oli-mokoi pai' oti-mi nabayari. Toe pai' woto-ni kana nipake' mpobila' Alata'ala.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Corinthians 5
Top of Page
Top of Page