1 Corinthians 3:18
New International Version
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become "fools" so that you may become wise.

New Living Translation
Stop deceiving yourselves. If you think you are wise by this world's standards, you need to become a fool to be truly wise.

English Standard Version
Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.

New American Standard Bible
Let no man deceive himself. If any man among you thinks that he is wise in this age, he must become foolish, so that he may become wise.

King James Bible
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

Holman Christian Standard Bible
No one should deceive himself. If anyone among you thinks he is wise in this age, he must become foolish so that he can become wise.

International Standard Version
Let no one deceive himself. If any of you thinks he is wise in the ways of this world, he must become a fool to become really wise.

NET Bible
Guard against self-deception, each of you. If someone among you thinks he is wise in this age, let him become foolish so that he can become wise.

Aramaic Bible in Plain English
Let no man deceive himself; whoever among you thinks that he is wise in this world, let him become a fool that he may be wise.

GOD'S WORD® Translation
Don't deceive yourselves. If any of you think you are wise in the ways of this world, you should give up that wisdom in order to become really wise.

Jubilee Bible 2000
Let no one deceive himself. If any one among you seems to be wise in this age, let them become a fool that they may be wise.

King James 2000 Bible
Let no man deceive himself. If any man among you seems to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

American King James Version
Let no man deceive himself. If any man among you seems to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

American Standard Version
Let no man deceive himself. If any man thinketh that he is wise among you in this world, let him become a fool, that he may become wise.

Douay-Rheims Bible
Let no man deceive himself: if any man among you seem to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

Darby Bible Translation
Let no one deceive himself: if any one thinks himself to be wise among you in this world, let him become foolish, that he may be wise.

English Revised Version
Let no man deceive himself. If any man thinketh that he is wise among you in this world, let him become a fool, that he may become wise.

Webster's Bible Translation
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.

Weymouth New Testament
Let no one deceive himself. If any man imagines that he is wise, compared with the rest of you, with the wisdom of the present age, let him become "foolish" so that he may be wise.

World English Bible
Let no one deceive himself. If anyone thinks that he is wise among you in this world, let him become a fool, that he may become wise.

Young's Literal Translation
Let no one deceive himself; if any one doth seem to be wise among you in this age -- let him become a fool, that he may become wise,

1 Korinthiërs 3:18 Afrikaans PWL
Laat niemand homself mislei nie: as iemand dink dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word sodat hy wys kan wees,

1 e Korintasve 3:18 Albanian
Askush të mos mashtrojë vetveten; në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është i urtë në këtë kohë, le të bëhet i marrë, që të mund të bëhet i urtë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 3:18 Arabic: Smith & Van Dyke
لا يخدعنّ احد نفسه. ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 3:18 Armenian (Western): NT
Ո՛չ մէկը թող խաբէ ինքզինք: Եթէ ձեզմէ մէկը կը կարծէ իմաստուն ըլլալ այս աշխարհի մէջ, թող յիմար դառնայ՝ որպէսզի իմաստուն ըլլայ:

1 Corinthianoetara. 3:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ezteçala nehorc bere buruä seduci: baldin cembeitec vste badu çuen artean çuhur dela mundu hunetan, erho eguin bedi, çuhur dadinçát.

De Krenter A 3:18 Bavarian
Nit däß si ainer +selbn täuscht! Wenn ainer bei enk maint, wie gscheid däß er gar wär, von dyr Welt her gseghn, der sollt lieber unweis werdn; naacherd ist yr +wirklich weis.

1 Коринтяни 3:18 Bulgarian
Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав за да бъде мъдър.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
誰都不可自欺!如果你們中間有人自以為在這個世代中是有智慧的,他就應該變為愚拙,好成為有智慧的,

中文标准译本 (CSB Simplified)
谁都不可自欺!如果你们中间有人自以为在这个世代中是有智慧的,他就应该变为愚拙,好成为有智慧的,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
人不可自欺。你們中間若有人在這世界自以為有智慧,倒不如變做愚拙,好成為有智慧的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧,倒不如变做愚拙,好成为有智慧的。

歌 林 多 前 書 3:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
人 不 可 自 欺 。 你 們 中 間 若 有 人 在 這 世 界 自 以 為 有 智 慧 , 倒 不 如 變 作 愚 拙 , 好 成 為 有 智 慧 的 。

歌 林 多 前 書 3:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
人 不 可 自 欺 。 你 们 中 间 若 有 人 在 这 世 界 自 以 为 有 智 慧 , 倒 不 如 变 作 愚 拙 , 好 成 为 有 智 慧 的 。

Prva poslanica Korinæanima 3:18 Croatian Bible
Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.

První Korintským 3:18 Czech BKR
Žádný sám sebe nesvoď. Zdá-li se komu z vás, že jest moudrý na tomto světě, budiž bláznem, aby byl učiněn moudrým.

1 Korinterne 3:18 Danish
Ingen bedrage sig selv! Dersom nogen tykkes at være viis iblandt eder i denne Verden, han vorde en Daare, for at han kan vorde viis.

1 Corinthiërs 3:18 Dutch Staten Vertaling
Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.

Nestle Greek New Testament 1904
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός,

Westcott and Hort 1881
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός,

RP Byzantine Majority Text 2005
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἴναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.

Greek Orthodox Church 1904
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.

Tischendorf 8th Edition
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.

Stephanus Textus Receptus 1550
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
μηδεις εαυτον εξαπατατω ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν εν τω αιωνι τουτω μωρος γενεσθω ινα γενηται σοφος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
μηδεις εαυτον εξαπατατω ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν εν τω αιωνι τουτω μωρος γενεσθω ινα γενηται σοφος

Stephanus Textus Receptus 1550
μηδεις εαυτον εξαπατατω ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν εν τω αιωνι τουτω μωρος γενεσθω ινα γενηται σοφος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Μηδεις εαυτον εξαπατατω· ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν εν τω αιωνι τουτω, μωρος γενεσθω, ινα γενηται σοφος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
μηδεις εαυτον εξαπατατω ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν εν τω αιωνι τουτω μωρος γενεσθω ινα γενηται σοφος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
μηδεις εαυτον εξαπατατω ει τις δοκει σοφος ειναι εν υμιν εν τω αιωνι τουτω μωρος γενεσθω ινα γενηται σοφος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Mēdeis heauton exapatatō; ei tis dokei sophos einai en hymin en tō aiōni toutō, mōros genesthō, hina genētai sophos,

Medeis heauton exapatato; ei tis dokei sophos einai en hymin en to aioni touto, moros genestho, hina genetai sophos,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Mēdeis heauton exapatatō; ei tis dokei sophos einai en hymin en tō aiōni toutō, mōros genesthō, hina genētai sophos,

Medeis heauton exapatato; ei tis dokei sophos einai en hymin en to aioni touto, moros genestho, hina genetai sophos,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

mEdeis eauton exapatatO ei tis dokei sophos einai en umin en tO aiOni toutO mOros genesthO ina genEtai sophos

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

mEdeis eauton exapatatO ei tis dokei sophos einai en umin en tO aiOni toutO mOros genesthO ina genEtai sophos

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

mEdeis eauton exapatatO ei tis dokei sophos einai en umin en tO aiOni toutO mOros genesthO ina genEtai sophos

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

mEdeis eauton exapatatO ei tis dokei sophos einai en umin en tO aiOni toutO mOros genesthO ina genEtai sophos

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:18 Westcott/Hort - Transliterated
mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

mEdeis eauton exapatatO ei tis dokei sophos einai en umin en tO aiOni toutO mOros genesthO ina genEtai sophos

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 3:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
mēdeis eauton exapatatō ei tis dokei sophos einai en umin en tō aiōni toutō mōros genesthō ina genētai sophos

mEdeis eauton exapatatO ei tis dokei sophos einai en umin en tO aiOni toutO mOros genesthO ina genEtai sophos

1 Korintusi 3:18 Hungarian: Karoli
Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.

Al la korintanoj 1 3:18 Esperanto
Neniu sin trompu. Se iu el vi opinias sin sagxa en cxi tiu mondo, li farigxu malsagxulo, por ke li sagxigxu.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 3:18 Finnish: Bible (1776)
Älkään kenkään itseänsä pettäkö: jos joku teistä luulee itsensä viisaaksi tässä maailmassa, se tulkoon tyhmäksi, että hän viisaaksi tulis.

1 Corinthiens 3:18 French: Darby
Que personne ne s'abuse soi-meme: si quelqu'un parmi vous a l'air d'etre sage dans ce siecle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage;

1 Corinthiens 3:18 French: Louis Segond (1910)
Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage.

1 Corinthiens 3:18 French: Martin (1744)
Que personne ne s'abuse lui-même; si quelqu'un d'entre vous croit être sage en ce monde, qu'il se rende fou, afin de devenir sage.

1 Korinther 3:18 German: Modernized
Niemand betrüge sich selbst! Welcher sich unter euch dünkt, weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt, daß er möge weise sein.

1 Korinther 3:18 German: Luther (1912)
Niemand betrüge sich selbst. Welcher sich unter euch dünkt weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt, daß er möge weise sein.

1 Korinther 3:18 German: Textbibel (1899)
Keiner betrüge sich selbst. Wenn einer unter euch für weise gilt in dieser Welt, der werde erst ein Thor, um weise zu werden.

1 Corinzi 3:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Nessuno s’inganni. Se qualcuno fra voi s’immagina d’esser savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio;

1 Corinzi 3:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Niuno inganni sè stesso; se alcuno fra voi si pensa esser savio in questo secolo, divenga pazzo, acciocchè diventi savio.

1 KOR 3:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Janganlah seorang pun menipu diri. Jikalau barang seorang di antara kamu menyangka dirinya sendiri bijak di dalam dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya boleh ia menjadi pandai.

1 Corinthians 3:18 Kabyle: NT
Ḥadret ad yili win ara iɣuṛṛen iman-is ! Ma yella gar-awen win iḥesben iman-is d aɛeqli di ddunit-a, ilaq ad yuɣal d amehbul iwakken ad yili d aɛeqli.

고린도전서 3:18 Korean
아무도 자기를 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 미련한 자가 되어라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라

I Corinthios 3:18 Latin: Vulgata Clementina
Nemo se seducat : si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc sæculo, stultus fiat ut sit sapiens.

Korintiešiem 1 3:18 Latvian New Testament
Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kāds uzskata sevi gudru šinī pasaulē, tam jātop neprātīgam, lai kļūtu saprātīgs.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 3:18 Lithuanian
Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas tarp jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas.

1 Corinthians 3:18 Maori
Kei hangarau tetahi ki a ia ano. Ki te mea tetahi he tangata mohio ia i roto i a koutou i tenei ao, tukua ia hei kuware kia tupu ai hei tangata whakaaro.

1 Korintierne 3:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis;

1 Corintios 3:18 Spanish: La Biblia de las Américas
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio.

1 Corintios 3:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio.

1 Corintios 3:18 Spanish: Reina Valera Gómez
Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio.

1 Corintios 3:18 Spanish: Reina Valera 1909
Nadie se engañe á sí mismo: si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio.

1 Corintios 3:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Nadie se engañe a sí mismo ; si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase loco, para ser de veras sabio.

1 Coríntios 3:18 Bíblia King James Atualizada Português
Ninguém se iluda: se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria.

1 Coríntios 3:18 Portugese Bible
Ninguém se engane a si mesmo; se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio.   

1 Corinteni 3:18 Romanian: Cornilescu
Nimeni să nu se înşele: Dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.

1-е Коринфянам 3:18 Russian: Synodal Translation (1876)
Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.

1-е Коринфянам 3:18 Russian koi8r
Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.

1 Corinthians 3:18 Shuar New Testament
Ju nunkanmayan unuimiarua N·nisrum "ti nekaitjai" tu Enentßimtumasrum ananmamawairap. Antsu ju nunkanmayan nΘkachu ainis ajas Y·snan ti shiir Unuimißrtiniaiti.

1 Korinthierbrevet 3:18 Swedish (1917)
Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis.

1 Wakorintho 3:18 Swahili NT
Msijidanganye! Mtu yeyote miongoni mwenu akijidhania mwenye hekima mtindo wa kidunia, heri awe mjinga kusudi apate kuwa na hekima ya kweli.

1 Mga Taga-Corinto 3:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong.

1 โครินธ์ 3:18 Thai: from KJV
อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้

1 Korintliler 3:18 Turkish
Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için ‹‹akılsız›› olsun!

1 Коринтяни 3:18 Ukrainian: NT
Нехай ніхто себе не обманює. Коли хто між вами здасть ся мудрим у віку сьому, нехай буде дурним, щоб бути премудрим.

1 Corinthians 3:18 Uma New Testament
Neo' -koi mpobagiu woto-ni moto. Ane ria hi laintongo' -ni to mpo'uli' pante moto-ra hi poncilo manusia', agina jadi' wojo-ra hi poncilo manusia' bona jadi' pante mpu'u-ra hi poncilo Pue'.

1 Coâ-rinh-toâ 3:18 Vietnamese (1934)
Chớ ai tự dối mình: nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời nầy, hãy trở nên dại dột, để được nên khôn ngoan;

1 Corinthians 3:17
Top of Page
Top of Page