John 8:42
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
1487 [e]Εἰ
Ei
IfConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3962 [e]Πατὴρ
Patēr
FatherN-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
1510 [e]ἦν,
ēn
were,V-IIA-3S
25 [e]ἠγαπᾶτε
ēgapate
you would have lovedV-IIA-2P
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1473 [e]ἐμέ·
eme
Me,PPro-A1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
1831 [e]ἐξῆλθον
exēlthon
came forthV-AIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2240 [e]ἥκω·
hēkō
am here;V-PIA-1S
3761 [e]οὐδὲ
oude
not evenAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
575 [e]ἀπ’
ap’
ofPrep
1683 [e]ἐμαυτοῦ
emautou
MyselfPPro-GM1S
2064 [e]ἐλήλυθα,
elēlytha
have I come,V-RIA-1S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
1565 [e]ἐκεῖνός
ekeinos
HeDPro-NMS
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
649 [e]ἀπέστειλεν.
apesteilen
sent.V-AIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Nestle 1904
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ Θεὸς Πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ, ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ· ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ’ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:42 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω· οὐδὲ γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν

John 8:42 Hebrew Bible
ויאמר אליהם ישוע אלו אלהים הוא אביכם כי עתה אהבתם אתי כי אנכי יצאתי ובאתי מאת האלהים הן לא ממני באתי אך הוא שלחני׃

John 8:42 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟܘܢ ܡܚܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܦܩܬ ܘܐܬܝܬ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܐܬܝܬ ܐܠܐ ܗܘ ܫܕܪܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus said to them, "If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on My own initiative, but He sent Me.

King James Bible
Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

Holman Christian Standard Bible
Jesus said to them, "If God were your Father, you would love Me, because I came from God and I am here. For I didn't come on My own, but He sent Me.
Treasury of Scripture Knowledge

If.

John 5:23 That all men should honor the Son, even as they honor the Father. …

John 15:23,24 He that hates me hates my Father also…

Malachi 1:6 A son honors his father, and a servant his master: if then I be a …

1 Corinthians 16:22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.

1 John 5:1,2 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

for.

John 1:14 And the Word was made flesh, and dwelled among us, (and we beheld his glory…

John 16:27,28 For the Father himself loves you, because you have loved me, and …

John 17:8,25 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

Revelation 22:1 And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, …

neither.

John 5:43 I am come in my Father's name, and you receive me not: if another …

John 7:28,29 Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, You both know …

John 12:49 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he …

John 14:10 Believe you not that I am in the Father, and the Father in me? the …

John 17:8,25 For I have given to them the words which you gave me; and they have …

Galatians 4:4 But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, …

1 John 4:9,10,14 In this was manifested the love of God toward us, because that God …

Links
John 8:42John 8:42 NIVJohn 8:42 NLTJohn 8:42 ESVJohn 8:42 NASBJohn 8:42 KJVJohn 8:42 Bible AppsJohn 8:42 Biblia ParalelaJohn 8:42 Chinese BibleJohn 8:42 French BibleJohn 8:42 German BibleBible Hub
John 8:41
Top of Page
Top of Page