Hebrews 5:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
EvenConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3784 [e]ὀφείλοντες
opheilontes
you oughtV-PPA-NMP
1510 [e]εἶναι
einai
to beV-PNA
1320 [e]διδάσκαλοι
didaskaloi
teachersN-NMP
1223 [e]διὰ
dia
byPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5550 [e]χρόνον,
chronon
time,N-AMS
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
need ofN-AFS
2192 [e]ἔχετε
echete
you haveV-PIA-2P
3588 [e]τοῦ
tou
[one]Art-GNS
1321 [e]διδάσκειν
didaskein
to teachV-PNA
4771 [e]ὑμᾶς
hymas
youPPro-A2P
5100 [e]τινα
tina
what [is]IPro-AMS
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
4747 [e]στοιχεῖα
stoicheia
principlesN-ANP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
746 [e]ἀρχῆς
archēs
beginningN-GFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
3051 [e]λογίων
logiōn
oraclesN-GNP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
of God;N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1096 [e]γεγόνατε
gegonate
you have becomeV-RIA-2P
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]ἔχοντες
echontes
[those] havingV-PPA-NMP
1051 [e]γάλακτος,
galaktos
of milk,N-GNS
2532 [e][καὶ]
kai
andConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4731 [e]στερεᾶς
stereas
of solidAdj-GFS
5160 [e]τροφῆς.
trophēs
food.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Nestle 1904
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἴναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί γάρ ὀφείλω εἰμί διδάσκαλος διά ὁ χρόνος πάλιν χρεία ἔχω ὁ διδάσκω ὑμεῖς τὶς ὁ στοιχεῖον ὁ ἀρχή ὁ λόγιον ὁ θεός καί γίνομαι χρεία ἔχω γάλα οὐ στερεός τροφή

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι, διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς

Hebrews 5:12 Hebrew Bible
כי תחת אשר היה ראוי לכם לפי ארך הזמן להיות מלמדים עתה מן הצרך לשוב וללמד אתכם עקרי ראשית דברי אלהים ונצרכתם לחלב ולא למאכל בריא׃

Hebrews 5:12 Aramaic NT: Peshitta
ܚܝܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܠܡܗܘܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܠܟܘܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܤܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܟܬܝܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܪܝܫ ܡܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܗܘܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܤܢܝܩܐ ܥܠ ܚܠܒܐ ܘܠܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food.

King James Bible
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.

Holman Christian Standard Bible
Although by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the basic principles of God's revelation again. You need milk, not solid food.
Treasury of Scripture Knowledge

for the.

Matthew 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, …

Mark 9:19 He answers him, and said, O faithless generation, how long shall …

teachers.

Ezra 7:10 For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and …

Psalm 34:11 Come, you children, listen to me: I will teach you the fear of the LORD.

1 Corinthians 14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, …

Colossians 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching …

Titus 2:3,4 The aged women likewise, that they be in behavior as becomes holiness, …

teach.

Isaiah 28:9,10,13 Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand …

Philippians 3:1 Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things …

the first.

Hebrews 6:1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us …

the oracles.

2 Samuel 16:23 And the counsel of Ahithophel, which he counceled in those days, …

Acts 7:38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel …

Romans 3:2 Much every way: chiefly, because that to them were committed the oracles of God.

1 Peter 4:11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man …

as have.

Hebrews 5:13 For every one that uses milk is unskillful in the word of righteousness: …

Isaiah 55:1 Ho, every one that thirsts, come you to the waters, and he that has …

1 Corinthians 3:1-3 And I, brothers, could not speak to you as to spiritual, but as to …

1 Peter 2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may …

Links
Hebrews 5:12Hebrews 5:12 NIVHebrews 5:12 NLTHebrews 5:12 ESVHebrews 5:12 NASBHebrews 5:12 KJVHebrews 5:12 Bible AppsHebrews 5:12 Biblia ParalelaHebrews 5:12 Chinese BibleHebrews 5:12 French BibleHebrews 5:12 German BibleBible Hub
Hebrews 5:11
Top of Page
Top of Page