Hebrews 5:12 Greek Text Analysis
Hebrews 5:12
Text Analysis
Strong'sTransliterationGreekEnglishMorphology
2532 [e]kaiκαὶevenConj
1063 [e]garγὰρindeed,Conj
3784 [e]opheilontesὀφείλοντεςyou oughtV-PPA-NMP
1510 [e]einaiεἶναιto beV-PNA
1320 [e]didaskaloiδιδάσκαλοιteachers,N-NMP
1223 [e]diaδιὰbyPrep
3588 [e]tonτὸνtheArt-AMS
5550 [e]chrononχρόνον,time,N-AMS
3825 [e]palinπάλινagainAdv
5532 [e]chreianχρείανneed ofN-AFS
2192 [e]echeteἔχετεyou haveV-PIA-2P
3588 [e]touτοῦ[one],Art-GNS
1321 [e]didaskeinδιδάσκειν to teachV-PNA
4771 [e]hymasὑμᾶςyouPPro-A2P
5100 [e]tinaτιναwhat [is]IPro-AMS
3588 [e]taτὰtheArt-ANP
4747 [e]stoicheiaστοιχεῖαprinciplesN-ANP
3588 [e]tēsτῆςof theArt-GFS
746 [e]archēsἀρχῆςbeginningN-GFS
3588 [e]tōnτῶνof theArt-GNP
3051 [e]logiōnλογίωνoraclesN-GNP
3588 [e]touτοῦ - Art-GMS
2316 [e]TheouΘεοῦ,of God,N-GMS
2532 [e]kaiκαὶandConj
1096 [e]gegonateγεγόνατεhave becomeV-RIA-2P
5532 [e]chreianχρείανneedN-AFS
2192 [e]echontesἔχοντεςthose havingV-PPA-NMP
1051 [e]galaktosγάλακτος,of milk,N-GNS
2532 [e]kai[καὶ]andConj
3756 [e]ouοὐnotAdv
4731 [e]stereasστερεᾶςof solidAdj-GFS
5160 [e]trophēsτροφῆς.food;N-GFS
Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Nestle 1904
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, [καὶ] οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἴναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τίνα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί γάρ ὀφείλω εἰμί διδάσκαλος διά ὁ χρόνος πάλιν χρεία ἔχω ὁ διδάσκω ὑμεῖς τὶς ὁ στοιχεῖον ὁ ἀρχή ὁ λόγιον ὁ θεός καί γίνομαι χρεία ἔχω γάλα οὐ στερεός τροφή

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι, διὰ τὸν χρόνον, πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς, τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος, καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς

Hebrews 5:12 Hebrew Bible
כי תחת אשר היה ראוי לכם לפי ארך הזמן להיות מלמדים עתה מן הצרך לשוב וללמד אתכם עקרי ראשית דברי אלהים ונצרכתם לחלב ולא למאכל בריא׃

Hebrews 5:12 Aramaic NT: Peshitta
ܚܝܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܠܡܗܘܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܠܟܘܢ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܤܢܝܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܟܬܝܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܪܝܫ ܡܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܗܘܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܤܢܝܩܐ ܥܠ ܚܠܒܐ ܘܠܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܀

Latin: Biblia Sacra Vulgata
etenim cum deberetis magistri esse propter tempus rursum indigetis ut vos doceamini quae sint elementa exordii sermonum Dei et facti estis quibus lacte opus sit non solido cibo

Parallel Verses
New American Standard Bible
For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food.

King James Bible
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.

Holman Christian Standard Bible
Although by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the basic principles of God's revelation again. You need milk, not solid food.
Treasury of Scripture Knowledge

for the.

Matthew 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, …

Mark 9:19 He answers him, and said, O faithless generation, how long shall …

teachers.

Ezra 7:10 For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and …

Psalm 34:11 Come, you children, listen to me: I will teach you the fear of the LORD.

1 Corinthians 14:19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, …

Colossians 3:16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching …

Titus 2:3,4 The aged women likewise, that they be in behavior as becomes holiness, …

teach.

Isaiah 28:9,10,13 Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand …

Philippians 3:1 Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things …

the first.

Hebrews 6:1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us …

the oracles.

2 Samuel 16:23 And the counsel of Ahithophel, which he counceled in those days, …

Acts 7:38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel …

Romans 3:2 Much every way: chiefly, because that to them were committed the oracles of God.

1 Peter 4:11 If any man speak, let him speak as the oracles of God; if any man …

as have.

Hebrews 5:13 For every one that uses milk is unskillful in the word of righteousness: …

Isaiah 55:1 Ho, every one that thirsts, come you to the waters, and he that has …

1 Corinthians 3:1-3 And I, brothers, could not speak to you as to spiritual, but as to …

1 Peter 2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may …

Links
Hebrews 5:12Hebrews 5:12 NIVHebrews 5:12 NLTHebrews 5:12 ESVHebrews 5:12 NASBHebrews 5:12 KJVHebrews 5:12 Bible AppsHebrews 5:12 Biblia ParalelaHebrews 5:12 Chinese BibleHebrews 5:12 French BibleHebrews 5:12 German BibleBible Hub
Hebrews 5:11
Top of Page
Top of Page