Jobo knyga 6
Lithuanian
1Jobas atsakydamas tarė:

2“O kad pasvertų mano vargą ir ant svarstyklių uždėtų mano kentėjimus!

3Visa tai svertų daugiau už jūros smėlį. Todėl aš nuryju savo žodžius.

4Visagalio strėlės įsmeigtos į mane, jų nuodus turi gerti mano dvasia. Dievo baisenybės išsirikiavę prieš mane.

5Ar žvengia laukinis asilas, turėdamas žolės? Ar baubia jautis prie savo pašaro?

6Ar galima valgyti beskonį dalyką be druskos? Ar kiaušinio baltymas turi skonį?

7Tai, kuo bjaurėdavosi mano siela, yra mano suspaudimo maistas.

8O kad įvyktų, ko prašau, ir Dievas suteiktų man, ko ilgiuosi.

9Kad patiktų Dievui sunaikinti mane, rankos pakėlimu pribaigti mane.

10Tai būtų man paguoda ir aš džiaugčiausi kentėdamas. Tenesigaili Jis manęs, nes aš neišsigyniau Šventojo žodžių.

11Iš kur man jėgos, kad turėčiau viltį? Koks galas, kad aš toliau gyvenčiau?

12Ar mano jėga yra akmens jėga? Ar mano kūnas iš vario?

13Manyje nėra pagalbos ir išmintis pasitraukė nuo manęs.

14Kenčiantis turėtų susilaukti gailestingumo iš savo draugo, tačiau jis atsisako Visagalio baimės.

15Mano broliai yra klastingi kaip upelis, kaip vandens srovės, tekančios pro šalį.

16Jie yra lyg tamsus ledas, padengtas sniegu.

17Saulei kaitinant, jie pradingsta, karščiui užėjus­išnyksta.

18Jų kelias pasuka į šalį, jie teka į tuštumą ir pranyksta.

19Temos ir Šebos karavanai tyrinėjo juos ir pasitikėjo jais.

20Tačiau jų viltis apvylė juos, jie atėjo ir buvo sugėdinti.

21Jūs esate niekas, nes pamatę mano pažeminimą, išsigandote.

22Argi ar prašiau: ‘Duokite man dovanų iš savo turto?’

23Arba: ‘Išgelbėkite mane iš priešo rankų. Išpirkite mane iš prispaudėjų’.

24Pamokykite mane, ir aš nutilsiu; duokite man suprasti mano klaidas.

25Kokie stiprūs yra tiesos žodžiai, o jūsų kalbos nieko neįrodo.

26Jūs savo žodžiais man tik prikaišiojate; jie nuliūdusiam praeina lyg vėjas.

27Jūs puolate našlaitį ir savo draugui kasate duobę.

28Dabar pažvelkite į mane ir matysite, ar aš meluoju.

29Atsakykite, kad nebūtų netiesos. Atsakykite, ar aš ne teisus?

30Spręskite, ar aš netiesą kalbu? Ar aš neatskiriu tiesos nuo melo?”Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Job 5
Top of Page
Top of Page