Psalm 35
Interlinear Bible
Contend with Those who Contend with Me
  
 
.
 
 
 1732 [e]   1
lə·ḏā·wiḏ   1
לְדָוִ֨ד ׀   1
A Psalm of David   1
Prep‑l | N‑proper‑ms   1
7378 [e]
rî·ḇāh
רִיבָ֣ה
Plead [my cause]
V‑Qal‑Imp‑ms | 3fs
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
DirObjM
3401 [e]
yə·rî·ḇay;
יְרִיבַ֑י
those who strive with me
N‑mpc | 1cs
3898 [e]
lə·ḥam,
לְ֝חַ֗ם
Fight against
V‑Qal‑Imp‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3898 [e]
lō·ḥă·māy.
לֹֽחֲמָֽי׃
those who fight against me
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
2388 [e]   2
ha·ḥă·zêq   2
הַחֲזֵ֣ק   2
Take hold   2
V‑Hifil‑Imp‑ms   2
4043 [e]
mā·ḡên
מָגֵ֣ן
of shield
N‑cs
  
 

 
 
 6793 [e]
wə·ṣin·nāh;
וְצִנָּ֑ה
and buckler
Conj‑w | N‑fs
6965 [e]
wə·qū·māh,
וְ֝ק֗וּמָה
and stand up
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms | 3fs
  
 
.
 
 
 5833 [e]
bə·‘ez·rā·ṯî.
בְּעֶזְרָתִֽי׃
for my help
Prep‑b | N‑fsc | 1cs
7324 [e]   3
wə·hā·rêq   3
וְהָ֘רֵ֤ק   3
And draw out   3
Conj‑w | V‑Hifil‑Imp‑ms   3
  
 

 
 
 2595 [e]
ḥă·nîṯ
חֲנִ֣ית
the spear
N‑fs
5462 [e]
ū·sə·ḡōr
וּ֭סְגֹר
and stop
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms
7125 [e]
liq·raṯ
לִקְרַ֣את
 - 
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7291 [e]
rō·ḏə·p̄āy;
רֹדְפָ֑י
those who pursue me
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
559 [e]
’ĕ·mōr
אֱמֹ֥ר
Say
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 5315 [e]
lə·nap̄·šî,
לְ֝נַפְשִׁ֗י
to my soul
Prep‑l | N‑fsc | 1cs
3444 [e]
yə·šu·‘ā·ṯêḵ
יְֽשֻׁעָתֵ֥ךְ
your salvation
N‑fsc | 2fs
  
 
.
 
 
 589 [e]
’ā·nî.
אָֽנִי׃
I [am]
Pro‑1cs
954 [e]   4
yê·ḇō·šū   4
יֵבֹ֣שׁוּ   4
Let those be put to shame   4
V‑Qal‑Imperf‑3mp   4
3637 [e]
wə·yik·kā·lə·mū
וְיִכָּלְמוּ֮
and brought to dishonor
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjImperf‑3mp
1245 [e]
mə·ḇaq·šê
מְבַקְשֵׁ֪י
who seek after
V‑Piel‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 5315 [e]
nap̄·šî
נַ֫פְשִׁ֥י
my life
N‑fsc | 1cs
5472 [e]
yis·sō·ḡū
יִסֹּ֣גוּ
let those be turned
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
268 [e]
’ā·ḥō·wr
אָח֣וֹר
back
N‑ms
2659 [e]
wə·yaḥ·pə·rū;
וְיַחְפְּר֑וּ
and brought to confusion
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
2803 [e]
ḥō·šə·ḇê,
חֹ֝שְׁבֵ֗י
who plot
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 7451 [e]
rā·‘ā·ṯî.
רָעָתִֽי׃
my hurt
N‑fsc | 1cs
1961 [e]   5
yih·yū,   5
יִֽהְי֗וּ   5
Let them be   5
V‑Qal‑Imperf‑3mp   5
4671 [e]
kə·mōṣ
כְּמֹ֥ץ
like chaff
Prep‑k | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê-
לִפְנֵי־
before
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 7307 [e]
rū·aḥ;
ר֑וּחַ
the wind
N‑cs
4397 [e]
ū·mal·’aḵ
וּמַלְאַ֖ךְ
and the angel
Conj‑w | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1760 [e]
dō·w·ḥeh.
דּוֹחֶֽה׃
let chase [them]
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1961 [e]   6
yə·hî-   6
יְֽהִי־   6
Let be   6
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms   6
1870 [e]
ḏar·kām,
דַרְכָּ֗ם
their way
N‑csc | 3mp
2822 [e]
ḥō·šeḵ
חֹ֥שֶׁךְ
dark
N‑ms
  
 

 
 
 2519 [e]
wa·ḥă·laq·laq·qō·wṯ;
וַחֲלַקְלַקּ֑וֹת
and slippery
Conj‑w | N‑fp
4397 [e]
ū·mal·’aḵ
וּמַלְאַ֥ךְ
and the angel
Conj‑w | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 7291 [e]
rō·ḏə·p̄ām.
רֹדְפָֽם׃
let pursue them
V‑Qal‑Prtcpl‑msc | 3mp
3588 [e]   7
kî-   7
כִּֽי־   7
For   7
Conj   7
2600 [e]
ḥin·nām
חִנָּ֣ם
without cause
Adv
2934 [e]
ṭā·mə·nū-
טָֽמְנוּ־
they have hidden
V‑Qal‑Perf‑3cp
 

לִ֭י
for me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 7845 [e]
ša·ḥaṯ
שַׁ֣חַת
[in] a pit
N‑fsc
7568 [e]
riš·tām;
רִשְׁתָּ֑ם
their net
N‑fsc | 3mp
2600 [e]
ḥin·nām,
חִ֝נָּ֗ם
without cause
Adv
2658 [e]
ḥā·p̄ə·rū
חָפְר֥וּ
[Which] they have dug
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 5315 [e]
lə·nap̄·šî.
לְנַפְשִֽׁי׃
for my life
Prep‑l | N‑fsc | 1cs
935 [e]   8
tə·ḇō·w·’ê·hū   8
תְּבוֹאֵ֣הוּ   8
Let come upon him   8
V‑Qal‑Imperf‑3fs | 3ms   8
7722 [e]
šō·w·’āh
שׁוֹאָה֮
destruction
N‑fs
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 3045 [e]
yê·ḏā‘
יֵ֫דָ֥ע
unexpectedly
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7568 [e]
wə·riš·tōw
וְרִשְׁתּ֣וֹ
and his net
Conj‑w | N‑fsc | 3ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
2934 [e]
ṭā·man
טָמַ֣ן
let he has hidden
V‑Qal‑Perf‑3ms
3920 [e]
til·kə·ḏōw;
תִּלְכְּד֑וֹ
catch himself
V‑Qal‑Imperf‑3fs | 3ms
7722 [e]
bə·šō·w·’āh,
בְּ֝שׁוֹאָ֗ה
Into that very destruction
Prep‑b | N‑fs
5307 [e]
yip·pāl-
יִפָּל־
let him fall
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
  
bāh.
בָּֽהּ׃
in
Prep | 3fs
5315 [e]   9
wə·nap̄·šî   9
וְ֭נַפְשִׁי   9
And my soul   9
Conj‑w | N‑fsc | 1cs   9
1523 [e]
tā·ḡîl
תָּגִ֣יל
shall be joyful
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
בַּיהוָ֑ה
in Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
7797 [e]
tā·śîś
תָּ֝שִׂישׂ
it shall rejoice
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
 3444 [e]
bî·šū·‘ā·ṯōw.
בִּישׁוּעָתֽוֹ׃
in His salvation
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
3605 [e]   10
kāl   10
כָּ֥ל   10
All   10
N‑msc   10
6106 [e]
‘aṣ·mō·w·ṯay
עַצְמוֹתַ֨י ׀
my bones
N‑fpc | 1cs
  
 

 
 
 559 [e]
tō·mar·nāh
תֹּאמַרְנָה֮
shall say
V‑Qal‑Imperf‑3fp
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
4310 [e]

מִ֥י
who [is]
Interrog
  
 

 
 
 3644 [e]
ḵā·mō·w·ḵā
כָ֫מ֥וֹךָ
like You
Prep | 2ms
5337 [e]
maṣ·ṣîl
מַצִּ֣יל
Delivering
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
6041 [e]
‘ā·nî
עָ֭נִי
the poor
Adj‑ms
2389 [e]
mê·ḥā·zāq
מֵחָזָ֣ק
from him who is stronger
Prep‑m | Adj‑ms
4480 [e]
mim·men·nū;
מִמֶּ֑נּוּ
than he
Prep | 3ms
6041 [e]
wə·‘ā·nî
וְעָנִ֥י
and Yes the poor
Conj‑w | Adj‑ms
34 [e]
wə·’eḇ·yō·wn,
וְ֝אֶבְי֗וֹן
and the needy
Conj‑w | Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1497 [e]
mig·gō·zə·lōw.
מִגֹּזְלֽוֹ׃
from him who plunders him
Prep‑m | V‑Qal‑Prtcpl‑msc | 3ms
  
 

 
 
 6965 [e]   11
yə·qū·mūn   11
יְ֭קוּמוּן   11
Rise up   11
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn   11
5707 [e]
‘ê·ḏê
עֵדֵ֣י
witnesses
N‑mpc
2555 [e]
ḥā·mās;
חָמָ֑ס
Fierce
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
3045 [e]
yā·ḏa‘·tî,
יָ֝דַ֗עְתִּי
I do know
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
 7592 [e]
yiš·’ā·lū·nî.
יִשְׁאָלֽוּנִי׃
they ask me [things]
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 1cs
7999 [e]   12
yə·šal·lə·mū·nî   12
יְשַׁלְּמ֣וּנִי   12
They reward me   12
V‑Piel‑Imperf‑3mp | 1cs   12
7451 [e]
rā·‘āh
רָ֭עָה
evil
Adj‑fs
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֥חַת
for
Prep
2896 [e]
ṭō·w·ḇāh,
טוֹבָ֗ה
good
N‑fs
7908 [e]
šə·ḵō·wl
שְׁכ֣וֹל
[To] the sorrow
N‑ms
  
 
.
 
 
 5315 [e]
lə·nap̄·šî.
לְנַפְשִֽׁי׃
of my soul
Prep‑l | N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 589 [e]   13
wa·’ă·nî   13
וַאֲנִ֤י ׀   13
But I   13
Conj‑w | Pro‑1cs   13
  
 

 
 
 2470 [e]
ba·ḥă·lō·w·ṯām
בַּחֲלוֹתָ֡ם
when they were sick
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 3mp
3830 [e]
lə·ḇū·šî
לְב֬וּשִׁי
My clothing [was]
N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 8242 [e]
śāq,
שָׂ֗ק
sackcloth
N‑ms
6031 [e]
‘in·nê·ṯî
עִנֵּ֣יתִי
humbled
V‑Piel‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 6685 [e]
ḇaṣ·ṣō·wm
בַצּ֣וֹם
with fasting
Prep‑b, Art | N‑ms
5315 [e]
nap̄·šî;
נַפְשִׁ֑י
myself
N‑fsc | 1cs
8605 [e]
ū·ṯə·p̄il·lā·ṯî,
וּ֝תְפִלָּתִ֗י
and my prayer
Conj‑w | N‑fsc | 1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
2436 [e]
ḥê·qî
חֵיקִ֥י
my own heart
N‑msc | 1cs
  
 
.
 
 
 7725 [e]
ṯā·šūḇ.
תָשֽׁוּב׃
would return
V‑Qal‑Imperf‑3fs
7453 [e]   14
kə·rê·a‘-   14
כְּרֵֽעַ־   14
As though [he were] my friend   14
Prep‑k | N‑ms   14
  
 

 
 
 251 [e]
kə·’āḥ
כְּאָ֣ח
[or] brother
Prep‑k | N‑ms
 

לִ֭י
to
Prep | 1cs
1980 [e]
hiṯ·hal·lā·ḵə·tî;
הִתְהַלָּ֑כְתִּי
I paced about
V‑Hitpael‑Perf‑1cs
57 [e]
ka·’ă·ḇel-
כַּאֲבֶל־
as one mourning [for]
Prep‑k | Adj‑msc
  
 
.
 
 
 517 [e]
’êm,
אֵ֝֗ם
[his] mother
N‑fs
  
 

 
 
 6937 [e]
qō·ḏêr
קֹדֵ֥ר
Heavily
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 7817 [e]
ša·ḥō·w·ṯî.
שַׁחֽוֹתִי׃
I bowed down
V‑Qal‑Perf‑1cs
6761 [e]   15
ū·ḇə·ṣal·‘î   15
וּבְצַלְעִי֮   15
But in my adversity   15
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc | 1cs   15
  
 

 
 
 8055 [e]
śā·mə·ḥū
שָׂמְח֪וּ
they rejoiced
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 622 [e]
wə·ne·’ĕ·sā·p̄ū
וְֽנֶאֱ֫סָ֥פוּ
and gathered together
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3cp
622 [e]
ne·’es·p̄ū
נֶאֶסְפ֬וּ
gathered
V‑Nifal‑Perf‑3cp
5921 [e]
‘ā·lay
עָלַ֣י
against me
Prep | 1cs
5222 [e]
nê·ḵîm
נֵ֭כִים
Attackers
Adj‑mp
  
 

 
 
 3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3045 [e]
yā·ḏa‘·tî;
יָדַ֑עְתִּי
I did know [it]
V‑Qal‑Perf‑1cs
7167 [e]
qā·rə·‘ū
קָֽרְע֥וּ
they tore [at me]
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 1826 [e]
ḏām·mū.
דָֽמּוּ׃
did cease
V‑Qal‑Perf‑3cp
2611 [e]   16
bə·ḥan·p̄ê   16
בְּ֭חַנְפֵי   16
With hypocritical   16
Prep‑b | Adj‑mpc   16
3934 [e]
la·‘ă·ḡê
לַעֲגֵ֣י
mockers
Adj‑mpc
  
 

 
 
 4580 [e]
mā·‘ō·wḡ;
מָע֑וֹג
at feasts
N‑ms
2786 [e]
ḥā·rōq
חָרֹ֖ק
they gnashed
V‑Qal‑InfAbs
5921 [e]
‘ā·lay
עָלַ֣י
at me
Prep | 1cs
  
 
.
 
 
 8127 [e]
šin·nê·mōw.
שִׁנֵּֽימוֹ׃
with their teeth
N‑cdc | 3mp
  
 

 
 
 136 [e]   17
’ă·ḏō·nāy   17
אֲדֹנָי֮   17
Lord   17
N‑proper‑ms   17
4100 [e]
kam·māh
כַּמָּ֪ה
how long
Interrog
  
 
؟
 
 
 7200 [e]
tir·’eh
תִּ֫רְאֶ֥ה
will You look on
V‑Qal‑Imperf‑2ms
7725 [e]
hā·šî·ḇāh
הָשִׁ֣יבָה
Rescue
V‑Hifil‑Imp‑ms | 3fs
5315 [e]
nap̄·šî
נַ֭פְשִׁי
me
N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 7722 [e]
miš·šō·’ê·hem;
מִשֹּׁאֵיהֶ֑ם
from their destructions
Prep‑m | N‑fpc | 3mp
3715 [e]
mik·kə·p̄î·rîm,
מִ֝כְּפִירִ֗ים
from the lions
Prep‑m | N‑mp
  
 
.
 
 
 3173 [e]
yə·ḥî·ḏā·ṯî.
יְחִידָתִֽי׃
My precious [life]
Adj‑fsc | 1cs
3034 [e]   18
’ō·wḏ·ḵā   18
א֭וֹדְךָ   18
I will give You thanks   18
V‑Hifil‑Imperf.h‑1cs | 2ms   18
  
 

 
 
 6951 [e]
bə·qā·hāl
בְּקָהָ֣ל
in the assembly
Prep‑b | N‑ms
7227 [e]
rāḇ;
רָ֑ב
great
Adj‑ms
5971 [e]
bə·‘am
בְּעַ֖ם
among people
Prep‑b | N‑ms
6099 [e]
‘ā·ṣūm
עָצ֣וּם
many
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1984 [e]
’ă·hal·le·kā.
אֲהַֽלְלֶֽךָּ׃
I will praise You
V‑Piel‑Imperf.h‑1cs | 2mse
408 [e]   19
’al-   19
אַֽל־   19
Not   19
Adv   19
8055 [e]
yiś·mə·ḥū-
יִשְׂמְחוּ־
let rejoice
V‑Qal‑Imperf‑3mp
 

לִ֣י
over me
Prep | 1cs
341 [e]
’ō·yə·ḇay
אֹיְבַ֣י
them who are my enemies
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
8267 [e]
še·qer;
שֶׁ֑קֶר
wrongfully
N‑ms
8130 [e]
śō·nə·’ay
שֹׂנְאַ֥י
who hate me
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
2600 [e]
ḥin·nām,
חִ֝נָּ֗ם
nor let them wink
V‑Qal‑Imperf‑3mp
7169 [e]
yiq·rə·ṣū-
יִקְרְצוּ־
without a cause
Adv
  
 
.
 
 
 5869 [e]
‘ā·yin.
עָֽיִן׃
With the eye
N‑cs
3588 [e]   20
   20
כִּ֤י   20
for   20
Conj   20
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 7965 [e]
šā·lō·wm,
שָׁל֗וֹם
peace
N‑ms
1696 [e]
yə·ḏab·bê·rū
יְדַ֫בֵּ֥רוּ
they do speak
V‑Piel‑Imperf‑3mp
5921 [e]
wə·‘al
וְעַ֥ל
but Against
Conj‑w | Prep
7282 [e]
riḡ·‘ê-
רִגְעֵי־
the quiet ones
Adj‑mpc
  
 
.
 
 
 776 [e]
’e·reṣ;
אֶ֑רֶץ
in the land
N‑fs
1697 [e]
diḇ·rê
דִּבְרֵ֥י
Matters
N‑mpc
4820 [e]
mir·mō·wṯ
מִ֝רְמוֹת
deceitful
N‑fp
  
 
.
 
 
 2803 [e]
ya·ḥă·šō·ḇūn.
יַחֲשֹׁבֽוּן׃
they devise
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
7337 [e]   21
way·yar·ḥî·ḇū   21
וַיַּרְחִ֥יבוּ   21
And they opened wide   21
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp   21
5921 [e]
‘ā·lay,
עָלַ֗י
against me
Prep | 1cs
6310 [e]
pî·hem
פִּ֫יהֶ֥ם
their mouth
N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mə·rū
אָ֭מְרוּ
[And] said
V‑Qal‑Perf‑3cp
1889 [e]
he·’āḥ
הֶאָ֣ח ׀
Aha
Interjection
  
 

 
 
 1889 [e]
he·’āḥ;
הֶאָ֑ח
aha
Interjection
7200 [e]
rā·’ă·ṯāh
רָאֲתָ֥ה
have seen [it]
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
 5869 [e]
‘ê·nê·nū.
עֵינֵֽינוּ׃
Our eyes
N‑cdc | 1cp
  
 

 
 
 7200 [e]   22
rā·’î·ṯāh   22
רָאִ֣יתָה   22
[This] You have seen   22
V‑Qal‑Perf‑2ms   22
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
408 [e]
’al-
אַֽל־
not
Adv
  
 

 
 
 2790 [e]
te·ḥĕ·raš;
תֶּחֱרַ֑שׁ
do keep silence
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 136 [e]
’ă·ḏō·nāy,
אֲ֝דֹנָ֗י
Lord
N‑proper‑ms
408 [e]
’ăl-
אֲל־
not
Adv
7368 [e]
tir·ḥaq
תִּרְחַ֥ק
do be far
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·men·nî.
מִמֶּֽנִּי׃
from me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 5782 [e]   23
hā·‘î·rāh   23
הָעִ֣ירָה   23
Stir up Yourself   23
V‑Hifil‑Imp‑ms | 3fs   23
6974 [e]
wə·hā·qî·ṣāh
וְ֭הָקִיצָה
and awake
Conj‑w | V‑Hifil‑Imp‑ms | 3fs
  
 

 
 
 4941 [e]
lə·miš·pā·ṭî;
לְמִשְׁפָּטִ֑י
to my vindication
Prep‑l | N‑msc | 1cs
430 [e]
’ĕ·lō·hay
אֱלֹהַ֖י
my God
N‑mpc | 1cs
  
 
.
 
 
 136 [e]
wa·ḏō·nāy
וַֽאדֹנָ֣י
and my Lord
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7379 [e]
lə·rî·ḇî.
לְרִיבִֽי׃
To my cause
Prep‑l | N‑msc | 1cs
8199 [e]   24
šā·p̄ə·ṭê·nî   24
שָׁפְטֵ֣נִי   24
Vindicate me   24
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs   24
  
 

 
 
 6664 [e]
ḵə·ṣiḏ·qə·ḵā
כְ֭צִדְקְךָ
according to Your righteousness
Prep‑k | N‑msc | 2ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hāy,
אֱלֹהָ֗י
my God
N‑mpc | 1cs
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
and not
Conj‑w | Adv
8055 [e]
yiś·mə·ḥū-
יִשְׂמְחוּ־
let them rejoice
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
  
lî.
לִֽי׃
over me
Prep | 1cs
408 [e]   25
’al-   25
אַל־   25
Not   25
Adv   25
559 [e]
yō·mə·rū
יֹאמְר֣וּ
let them say
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 3820 [e]
ḇə·lib·bām
בְ֭לִבָּם
in their hearts
Prep‑b | N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 1889 [e]
he·’āḥ
הֶאָ֣ח
Ah
Interjection
  
 
!
 
 
 5315 [e]
nap̄·šê·nū;
נַפְשֵׁ֑נוּ
so we would have it
N‑fsc | 1cp
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
  
 

 
 
 559 [e]
yō·mə·rū,
יֹ֝אמְר֗וּ
let them say
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
 1104 [e]
bil·la·‘ă·nū·hū.
בִּֽלַּעֲנֽוּהוּ׃
we have swallowed him up
V‑Piel‑Perf‑1cp | 3ms
954 [e]   26
yê·ḇō·šū   26
יֵ֘בֹ֤שׁוּ   26
Let them be ashamed   26
V‑Qal‑Imperf‑3mp   26
2659 [e]
wə·yaḥ·pə·rū
וְיַחְפְּר֨וּ ׀
and brought to confusion
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
3162 [e]
yaḥ·dāw
יַחְדָּו֮
mutual
Adv
8056 [e]
śə·mê·ḥê
שְׂמֵחֵ֪י
who rejoice
Adj‑mpc
  
 

 
 
 7451 [e]
rā·‘ā·ṯî
רָעָ֫תִ֥י
at my hurt
N‑fsc | 1cs
3847 [e]
yil·bə·šū-
יִֽלְבְּשׁוּ־
let them be clothed
V‑Qal‑Imperf‑3mp
1322 [e]
ḇō·šeṯ
בֹ֥שֶׁת
with shame
N‑fs
3639 [e]
ū·ḵə·lim·māh;
וּכְלִמָּ֑ה
and dishonor
Conj‑w | N‑fs
1431 [e]
ham·maḡ·dî·lîm
הַֽמַּגְדִּילִ֥ים
who exalt themselves
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ā·lāy.
עָלָֽי׃
against me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 7442 [e]   27
yā·rōn·nū   27
יָרֹ֣נּוּ   27
Let them shout for joy   27
V‑Qal‑Imperf‑3mp   27
  
 

 
 
 8055 [e]
wə·yiś·mə·ḥū
וְיִשְׂמְחוּ֮
and be glad
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
2655 [e]
ḥă·p̄ê·ṣê
חֲפֵצֵ֪י
who favor
Adj‑mpc
  
 

 
 
 6664 [e]
ṣiḏ·qî
צִ֫דְקִ֥י
my righteous [cause]
N‑msc | 1cs
559 [e]
wə·yō·mə·rū
וְיֹאמְר֣וּ
and let them say
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
  
 

 
 
 8548 [e]
ṯā·mîḏ
תָ֭מִיד
continually
Adv
  
 

 
 
 1431 [e]
yiḡ·dal
יִגְדַּ֣ל
let be magnified
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
2655 [e]
he·ḥā·p̄êṣ,
הֶ֝חָפֵ֗ץ
who has pleasure
Art | Adj‑ms
7965 [e]
šə·lō·wm
שְׁל֣וֹם
in the prosperity
N‑msc
  
 
.
 
 
 5650 [e]
‘aḇ·dōw.
עַבְדּֽוֹ׃
of His servant
N‑msc | 3ms
3956 [e]   28
ū·lə·šō·w·nî   28
וּ֭לְשׁוֹנִי   28
And my tongue   28
Conj‑w | N‑csc | 1cs   28
1897 [e]
teh·geh
תֶּהְגֶּ֣ה
shall speak
V‑Qal‑Imperf‑3fs
6664 [e]
ṣiḏ·qe·ḵā;
צִדְקֶ֑ךָ
of Your righteousness
N‑msc | 2ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
hay·yō·wm
הַ֝יּוֹם
the day long
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 8416 [e]
tə·hil·lā·ṯe·ḵā.
תְּהִלָּתֶֽךָ׃
[And] of Your praise
N‑fsc | 2ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 34
Top of Page
Top of Page