yə·šal·lə·mū·nî
Englishman's Concordance
yə·šal·lə·mū·nî — 1 Occurrence

Psalm 35:12
HEB: יְשַׁלְּמ֣וּנִי רָ֭עָה תַּ֥חַת
NAS: They repay me evil for good,
KJV: They rewarded me evil for good
INT: repay evil Thahash

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7999
116 Occurrences


’ă·šal·lêm — 6 Occ.
’ă·šal·lə·māh- — 2 Occ.
hā·šə·lə·māh- — 1 Occ.
hay·šul·lam — 1 Occ.
hiš·lî·māh — 2 Occ.
hiš·lî·mū — 1 Occ.
kim·šul·lām — 1 Occ.
lə·šal·lêm — 1 Occ.
lə·šal·lə·mî — 1 Occ.
lə·šal·lə·mōw — 2 Occ.
mə·šal·lêm — 2 Occ.
mə·šal·lə·mîm — 1 Occ.
šal·lêm — 6 Occ.
šal·lə·mî — 1 Occ.
šal·lə·mū- — 1 Occ.
šə·lu·mê — 1 Occ.
šey·šal·lem- — 1 Occ.
šil·lam- — 1 Occ.
šil·lam·tem — 1 Occ.
šil·lam·tî — 2 Occ.
šō·wl·mî — 1 Occ.
ṯaš·lîm — 1 Occ.
taš·lî·mê·nî — 2 Occ.
ṯə·šal·lêm — 3 Occ.
ū·mə·šal·lêm — 3 Occ.
ū·mə·šal·lə·mê — 1 Occ.
ū·nə·šal·lə·māh — 1 Occ.
ū·šə·lm — 1 Occ.
wa·’ă·šal·lêm — 3 Occ.
wa·’ă·šal·lə·māh — 1 Occ.
way·yaš·lêm — 1 Occ.
way·yaš·li·mū — 2 Occ.
way·yiš·lām — 1 Occ.
wat·tiš·lam — 3 Occ.
wə·šal·lêm — 1 Occ.
wə·šal·lə·mî — 1 Occ.
wə·šal·lə·mū — 1 Occ.
wə·šā·lə·mū — 1 Occ.
wə·šil·lam — 3 Occ.
wə·šil·lam·tî — 6 Occ.
wə·šil·lê·mū — 1 Occ.
yaš·lîm — 4 Occ.
yə·šal·lêm — 31 Occ.
yə·šal·lem·ḵā — 1 Occ.
yə·šal·lə·men·nāh — 2 Occ.
yə·šal·lə·mū·nî — 1 Occ.
yə·šal·men·nāh — 1 Occ.
yə·šul·lam- — 3 Occ.
Additional Entries
wə·šal·lə·mî — 1 Occ.
wə·šal·lə·mū — 1 Occ.
wə·šā·lə·mū — 1 Occ.
wə·šil·lam — 3 Occ.
wə·šil·lam·tî — 6 Occ.
wə·šil·lê·mū — 1 Occ.
yaš·lîm — 4 Occ.
yə·šal·lêm — 31 Occ.
yə·šal·lem·ḵā — 1 Occ.
yə·šal·lə·men·nāh — 2 Occ.
yə·šal·men·nāh — 1 Occ.
yə·šul·lam- — 3 Occ.
haš·lêm — 1 Occ.
šə·lim — 1 Occ.
wə·haš·lə·mah — 1 Occ.
šə·lām — 1 Occ.
šə·lā·mā — 1 Occ.
šə·lā·mə·ḵō·wn — 2 Occ.
haš·šə·lā·mîm — 35 Occ.
liš·lā·mîm — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page