PSALMIT 37
Finnish Bible
1Davidin Psalmi. Älä vihastu pahain tähden, ja älä kadehdi pahantekiöitä.

2Sillä niinkuin heinä he pian hakataan pois, ja lakastuvat niinkuin vihoittava ruoho.

3Toivo Herraan ja tee hyvää: asu maassa ja elätä itses vakuudella.

4Iloitse Herrassa, ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämes halajaa.

5Anna ties Herran haltuun, ja toivo hänen päällensä; kyllä hän sen tekee.

6Ja hän tuo edes vanhurskautes niinkuin valkeuden, ja oikeutes niinkuin puolipäivän.

7Tyydy Herraan, ja odota häntä: älä kiivoittele sitä, jonka tie menestyy ja sitä ihmistä, joka vääryyttä tekee.

8Lakkaa vihasta ja hylkää tuimuus: älä niin vihastu, ettäs itsekin pahaa teet.

9Sillä pahat hävitetään; mutta Herraa odottavaiset perivät maan.

10Vielä vähä hetki on, niin ei jumalatoin olekaan; ja kuin sinä katsot hänen siaansa, niin hän on poissa.

11Mutta siviät perivät maan, ja iloitsevat suuressa rauhassa.

12Jumalatoin uhkaa vanhurskasta, ja kiristelee hampaitansa hänen päällensä.

13Mutta Herra nauraa häntä; sillä hän näkee hänen päivänsä joutuvan.

14Jumalattomat vetävät miekkansa ja jännittävät joutsensa, kukistaaksensa raadollista ja köyhää, ja teurastaaksensa hurskaita heidän teissänsä.

15Mutta heidän miekkansa pitää käymän heidän sydämeensä; ja heidän joutsensa pitää särkymän.

16Se vähä, mikä vanhurskaalla on, on parempi kuin monen jumalattoman suuret tavarat.

17Sillä jumalattoman käsivarsi pitää rikottaman; mutta Herra vahvistaa vanhurskaat.

18Herra tietää hurskasten päivät, ja heidän perimisensä pysyy ijankaikkisesti.

19Ei he tule häpiään pahalla ajalla; ja nälkävuosina pitää heillä kyllä oleman.

20Sillä jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset, ehkä he olisivat niinkuin ihana niitty, niin heidän pitää kuitenkin niinkuin savu katooman.

21Jumalatoin ottaa lainan ja ei maksa; mutta hurskas on laupias ja runsas.

22Sillä hänen siunattunsa perivät maan; mutta hänen kirottunsa pitää hävitettämän.

23Herralta senkaltaisen miehen vaellus hallitaan; ja hänen tiensä kelpaa hänelle.

24Jos hän lankee, niin ei häntä hyljätä; sillä Herra tukee hänen kätensä.

25Minä olin nuori, ja vanhennuin, ja en ikänä nähnyt vanhurskasta hyljätyksi, enkä hänen siemenensä kerjäävän leipää.

26Hän on aina laupias, ja lainaa mielellänsä; ja hänen siemenensä on siunattu.

27Vältä pahaa, ja tee hyvää, ja pysy ijankaikkisesti.

28Sillä Herra rakastaa oikeutta, ja ei hylkää pyhiänsä: ne kätketään ijankaikkisesti; mutta jumalattomain siemen pitää hävitettämän.

29Hurskaat perivät maan, ja asuvat siinä ijankaikkisesti.

30Vanhurskaan suu puhuu viisautta, ja hänen kielensä opettaa oikeutta.

31Hänen Jumalansa laki on hänen sydämessänsä; ja ei hänen askeleensa livisty.

32Jumalatoin väijyy vanhurskasta, ja etsii häntä tappaaksensa;

33Mutta ei Herra jätä häntä hänen käsiinsä, ja ei tuomitse häntä, koska hän tuomitaan.

34Odota Herraa, ja kätke hänen tiensä, niin hän sinun korottaa, ettäs perit maan: ja sinä saat nähdä jumalattomat hävitettävän.

35Minä näin jumalattoman, sangen jalon ja valtiaan, joka levitti itsensä, ja vihotti niinkuin viheriäinen laakeripuu.

36Ja hän meni pois, ja katso ei hän enää ollut; ja minä kysyin häntä, ja ei häntä mistään löydetty.

37Ole viatoin, ja pidä sinus oikein; sillä senkaltaiset viimein menestyvät;

38Mutta väärät pitää ynnä hukkuman, ja jumalattomat pitää viimein hävitettämän.

39Mutta Herra auttaa vanhurskaita: hän on heidän väkevyytensä tuskan ajalla.

40Ja Herra auttaa heitä ja päästää heitä: hän pelastaa heitä jumalattomista ja vapahtaa heitä; sillä he uskalsivat häneen.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

Psalm 36
Top of Page
Top of Page