Псалми 68
Bulgarian
1(По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

2Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

3А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, Да! нека тържествуват твърде много.

4Пейте Богу, пейте хваление на името Му; Пригответе друм за Онзи, Който се вози през пустините: Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

5Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.

6Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.

7Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята, (Села.)

8Земята се потресе, Дори и небесата капнаха при Божието присъствие, [Самата] оная Синайска планина [се разтресе] При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

9Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си, И в изтощението му Ти си го подкрепял.

10Войската Ти се настани в него; Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

11Господ издава дума [за победа]; Известителките за нея са голямо множество.

12Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят користите.

13Щете ли да лежите всред кошарите, [Когато] крилата на гълъбицата са покрити със сребро, И перата й с жълто злато?

14Когато Всесилният разпръсваше царе в тая [земя], Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

15Божия планина е Васанската планина; Висока планина е Васанската планина.

16Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, в [който] Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава [там] до века,

17Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е всред тях в светилището, [както бе] в Синай.

18Възлязъл си на високо; пленил си пленници; Взел си в дар човеци, даже и непокорните, За да обитаваш [като] Господ Иеова.

19Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)

20Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

21Бог ще разцепи главите на враговете Си. И косматото теме на онзи, който упорствува в престъпленията си.

22Господ рече: Ще възвърна от Васан, Ще възвърна [враговете] Си от морските дълбочини;

23За да гази ногата ти кръв, И езикът на кучетата ти [да има] дял от неприятелите [ти].

24Видя се шествието Ти, Боже, Шествието на моя Бог, на моя Цар, за в светилището.

25Напред вървяха певците, Подир тях свирещите с инструменти Всред девици биещи тъпанчета

26В събранията благославяйте Бога; [Благославяйте] Господа, [вие които сте] от Израилевия източник.

27Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и дружината им, Завулоновите първенци, [и] Нефталимовите първенци.

28Бог твой ти е отредил сила; Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

29От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

30Смъмри зверовете в тръстиката, Многото бикове, с юнаците на племената, И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици; Разпръсни народите, които обичат война.

31Ще дойдат големци от Египет; Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

32Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа, (Села.)

33Който язди на небесата на небесата, които са от века; Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

34Признайте, че силата принадлежи на Бога; Превъзходството Му е [защита] над Израиля, И силата Му [стига] до облаците.

35Боже, от светилищата Си [се явяваш] страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете [Си]. Благословен да е Бог.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 67
Top of Page
Top of Page