Псалми 69
Bulgarian
1(По слав. 68). За първия певец, по криновете, Давидов [псалом] Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми.

2Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.

3Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало; Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.

4Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; Тогава ме [заставиха] да върна онова, което не бях грабнал.

5Боже, Ти знаеш безумието ми; И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.

6Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се не опозорят покрай мене ония, които Те търсят.

7Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми.

8Чужд станах на братята си, И странен на чадата на майка ми.

9Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

10Когато плачех в душата си с пост, Това ми стана за укор;

11Когато облякох вретище за дреха, Станах им за поговорка.

12За мене приказват седящите в портата; И [аз станах] песен на пияниците.

13Но аз към Тебе [отправям] молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение.

14Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.

15Не дай да ме завлече устрема на водите, Нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.

16Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;

17И не скривай лицето Си от слугата Си, Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.

18Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.

19Ти знаеш как ме укоряват, Как ме посрамват и ме опозоряват; Пред Тебе са всичките мои противници.

20Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой,- И утешители, но не намерих.

21И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.

22Трапезата им пред тях нека [им] стане примка, И когато са на мир [нека стане] клопка.

23Да се помрачат очите им та да не видят; И чреслата им направи непрестанно да се тресат.

24Излей на тях негодуванието Си; И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.

25Жилището им да запустее, И в шатрите им да няма кой да живее.

26Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил, И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.

27Приложи беззаконие на беззаконието им; И да не участвуват в Твоята правда.

28Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.

29А мене, [който] съм сиромах и оскърбен, Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.

30Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича с хваления;

31И това ще угоди Господу Повече от вол,- от юнец имащ рога [и] копита.

32Смирените ще видят и ще се зарадват; И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.

33Защото Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.

34Нека Го хвалят небето и земята, Моретата, и всичко, което се движи в тях.

35Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове; И [людете Му] ще се заселят там, и ще го владеят.

36Още и потомството на слугите Му ще го наследи, И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 68
Top of Page
Top of Page