Псалми 37
Bulgarian
1(По слав. 36). Давидов [псалом]. По Еврейски азбучен псалом, Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие.

2Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повехнат.

3Уповавай на Господа и върши добро; [Така ще] населиш земята и [ще] се храниш с увереност.

4Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.

5Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши [очакването ти];

6И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне.

7Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости.

8Престани от негодуванието, и остави гнева; Не се раздразнявай, [понеже това води] само към злотворството.

9Защото злотворците ще се изтребят; А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята.

10Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече; Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери;

11Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават с изобилен мир.

12Нечестивият прави заговор против праведния. И скърца на него със зъби.

13Господ ще му се присмее, Понеже вижда, че иде денят му.

14Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си, За да повалят сиромаха и немощния, За да заколят ония, които са с праведна обхода.

15Мечът им ще се забие в тяхното сърце, И лъковете им ще се строшат.

16Малкият [имот] на праведния е по-желателен От богатството на мнозина нечестиви;

17Защото мишците на нечестивите ще се строшат, А Господ подкрепява праведните.

18Господ знае дните на непорочните; И тяхното наследство ще бъде до века.

19Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити,

20А нечестивите ще загинат, И враговете Господни ще бъдат като отборните агнета; Ще чезнат, като дим ще изчезнат.

21Нечестивият взема на заем, и не отплаща; А праведният постъпва благо и дава.

22Защото благословените от [Господа] ще наследят земята; А проклетите от Него ще се изтребят.

23Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му.

24Ако падне, не ще се повали, Защото Господ подпира ръката му.

25Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.

26Всеки ден постъпва благо и дава на заем; И потомството му е в благословение.

27Отклонявай се от зло, и върши добро, И ще имаш вечно жилище.

28Защото Господ обича правосъдие, И не оставя светиите Си; До века те ще бъдат опазени; А потомството на нечестивите ще се изтреби.

29Праведните ще наследят земята, И ще живеят на нея до века.

30Устата на праведния приказва за мъдрост, И езикът му говори правосъдие.

31Законът на неговия Бог е в сърцето му; Стъпките му няма да се подхлъзнат,

32Грешният наблюдава праведния, И търси да го убие.

33Господ няма да го остави в ръцете му, Нито ще го осъди, когато бъде съден.

34Чакай Господа и пази Неговия път, И Той ще те издигне, за да наследиш земята; Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш [това].

35Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва;

36Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери.

37Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек [ще има] потомство;

38А престъпниците [всички] заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат.

39Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.

40И Господ ще им помогне и ще ги избави, Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, Понеже са прибягнали при Него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 36
Top of Page
Top of Page