Притчи 6
Bulgarian
1Сине мой, ако си станал поръчител за ближния си, [Или] си дал ръка за някой чужд,

2Ти си се впримчил с думите на устата си, Хванат си с думите на устата си.

3Затова, сине мой, направи това и отърви се, Тъй като си паднал в ръцете на ближния си,- Иди, припадни и моли настоятелно ближния си.

4Не давай сън на очите си, Нито дрямка на клепачите си,

5[Догдето не] се отървеш, като сърна от ръката [на ловеца], И като птица от ръката на птицоловец.

6Иди при мравката, о ленивецо, Размишлявай за постъпките й и стани мъдър,-

7Която, макар че няма началник, Надзирател, или управител,

8Приготвя си храната лете, Събира яденето си в жетва.

9До кога ще спиш ленивецо? Кога ще станеш от съня си?

10[Още] малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън,

11Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник, И немотия, като въоръжен мъж.

12Човек нехранимайко, човек беззаконен, Е оня който ходи с извратени уста,

13Намигва с очите си, говори с нозете си, Дава знак с пръстите си;

14[Който] има извратено сърце, Непрестанно крои зло, сее раздори,

15Затова погубването му ще дойде внезапно; Изведнъж ще се съкруши, и то непоправимо.

16Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за душата Му:

17Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които проливат невинна кръв,

18Сърце, което крои лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло,

19Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя.

20Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си,

21Вържи ги за винаги за сърцето си, Увий ги около шията си.

22Когато ходиш [наставлението] ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.

23Защото заповедта [им] е светилник, И наставлението [им] е светлина, И поучителните [им] изобличения са път към живот.

24За да те пазят от лоша жена, От ласкателния език на чужда жена.

25Да не пожелаеш хубостта й в сърцето си; Да не те улови с клепачите си;

26Защото поради блудница [човек изпада в нужда] за парче хляб; А прелюбодейката лови скъпоценната душа.

27Може ли някой да тури огън в пазухата си, И дрехите му да не изгорят?

28Може ли някой да ходи по разпалени въглища, И нозете му да се не опекат?

29Така [е с] оня, който влиза при жената на ближния си; Който се допре до нея не ще остане ненаказан.

30[Дори] крадецът не се пропуска [ненаказан, Даже] ако краде да насити душата си, когато е гладен;

31И ако се хване, той трябва да възвърне седмократно, Трябва да даде целия имот на къщата си.

32Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си.

33Биене и позор ще намери, И срамът му няма да се изличи.

34Защото ревнуването на мъжа е [една] ярост; И той няма да пожали в деня на възмездието;

35Не ще иска да знае за никакъв откуп, Нито ще се умилостиви, ако и да [му] дадеш много подаръци.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 5
Top of Page
Top of Page