Patarliø knyga 6
Lithuanian
1Mano sūnau, jei laidavai už savo artimą ar padavei ranką už svetimąjį,

2tu įsipainiojai savo burnos žodžiais ir esi sugautas savo kalbomis.

3Daryk štai ką, mano sūnau, ir gelbėk save, nes esi patekęs į savo artimo rankas: eik, nusižemink ir maldauk savo artimą.

4Neduok miegoti savo akims ir neleisk užsimerkti akių vokams.

5Gelbėkis kaip elnė iš medžiotojo, kaip paukštis iš paukštgaudžio rankų.

6Tinginy, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas.

7Ji neturi vadovo, prižiūrėtojo ar valdovo,

8bet paruošia sau maisto vasarą ir pjūties metu renka atsargas.

9Ar ilgai miegosi, tinginy? Kada atsikelsi iš savo miego?

10Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi sudėjęs rankas,

11ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas.

12Nenaudėlis žmogus, piktadarys, vaikštinėja su klastinga burna,

13mirksi akimis, trypia kojomis, rodo pirštu.

14Klasta jo širdyje, jis nuolat planuoja pikta ir sėja vaidus.

15Todėl staiga ateis jo žlugimas, ūmai bus jis sudaužytas, nesulaukęs pagalbos.

16Viešpats nekenčia šešių dalykų, septyni yra pasibjaurėjimas Jo akyse:

17išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos, praliejančios nekaltą kraują,

18širdis, planuojanti nedorybę, kojos, greitos bėgti į pikta,

19neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, sėjantis nesantaiką tarp brolių.

20Mano sūnau, laikykis savo tėvo įsakymų ir nepaniekink motinos įstatymo.

21Visam laikui užrišk juos ant savo širdies, apsivyniok aplink kaklą.

22Tau einant, jie lydės tave, tau atsigulus, jie saugos tave, tau pabudus, jie kalbės su tavimi.

23Įsakymas yra žiburys, įstatymas­šviesa, o pamokantis pabarimas­gyvenimo kelias.

24Jie saugos tave nuo nedoros moters, nuo svetimos moters meilikaujančios kalbos.

25Negeisk jos grožio savo širdyje, tenesuvilioja tavęs jos blakstienos.

26Dėl paleistuvės vyras lieka tik su duonos kąsniu, neištikimoji medžioja jo brangią gyvybę.

27Ar gali žmogus paimti ugnį į savo antį ir nesudeginti drabužių?

28Ar gali kas, vaikščiodamas ant žarijų, nenusideginti kojų?

29Taip ir tas, kas įeina pas artimo žmoną; kas paliečia ją, neliks nekaltas.

30Vagis ne taip niekinamas, jei jis vagia būdamas alkanas ir norėdamas pasisotinti.

31Tačiau pagautas jis atlygins septyneriopai ir atiduos visą savo namų turtą.

32Svetimoteriaujančiam trūksta proto, jis pats save pražudo.

33Žaizdų ir nešlovės jis susilauks, jo gėda nebus išdildyta;

34nes pavydas sužadins vyro įniršį, jis nepasigailės keršto dieną.

35Jis nepriims jokios išpirkos ir nenusiramins, nors duotum jam daugybę dovanų.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Proverbs 5
Top of Page
Top of Page